ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ปัญญามากเกินไปขาดศรัทธา
กลายเป็น...ทิฐิมานะ
สมาธิมากเกินไปขาดปัญญา
กลายเป็น...โมหะ
ปัญญามากเกินไปขาดสมาธิ
กลายเป็น...ฟุ้งซ่าน

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป