ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 : หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ดูตัวเอง 
ฝึกฝนตัวเอง
แก้ไขตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง
...เรียกว่า...
ดูที่ตัวเราก่อน
ไม่ต้องไปดูคนอื่น
เพราะส่วนมากแล้ว
คนเรามักชอบโทษคนอื่น
ไม่ชอบโทษตัวเอง

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป