ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 : หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ถ้าความสุขของเรา
ขึ้นอยู่กับคนอื่น
รอให้คนอื่น
ทำให้ถูกใจเรา
เราจะไม่มีวัน...มีความสุข

หลวงปู่ชา สุภทฺโท