Sunday, 28 May 2023
NEWS FEED

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดสุดยิ่งใหญ่แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 คัดเยาวชนทั่วประเทศสู่ทีมชาติ ร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยกล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนในการแสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือที่ได้ฝึกฝนอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ และเป็นเวทีคัดเลือกเยาวชนเป็นทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2566 และการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน–1 ธันวาคม 2566 และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2567

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 จำนวน 26 สาขา  แบ่งเป็นแข่งขันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จำนวน 18 สาขา เช่น สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม สาขาการจัดดอกไม้ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี เป็นต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดแข่งขันสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดแข่งขันสาขาการประกอบอาหาร วิทยาลัยแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดแข่งขันสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และมหาวิทยาศรีปทุมจัดแข่งขันสาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ โดยมีเยาวนอายุระหว่าง 15-21 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 390 คนจากทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติ

นายสุรชัย กล่าวต่อไปว่า ซึ่งแบบข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ประยุกต์จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งล่าสุด ได้รับการพัฒนาจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ยึดหลักสำคัญเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills International) นอกจากนี้นำวิธีการตรวจประเมินผลการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (Competition Information System : CIS) มาใช้ในการแข่งขัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการให้มีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักสากลมากขึ้น จึงเป็นการันตีว่าเยาวชนะที่ชนะการแข่งขันมีศักยภาพและทักษะที่พร้อมแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป

“การแข่งขันมิได้เป็นเพียงเวทีคัดเลือกเยาชนเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นให้เยาวชนมีใจรักในงานอาชีพ และสนใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสร้างความก้าวหน้าในการศึกษาและหน้าที่การงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนอื่นๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ทัดเทียมหรือก้าวสู่ทีมชาติเช่นเดียวกัน” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าว

‘ไทย’ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ ‘เมียนมา’ หลังพายุไซโคลน ‘โมคา’ เข้าถล่มรัฐยะไข่ เสียหายหนัก

เมื่อไม่นานมานี้ ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาการ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา กรณีพายุไซโคลน ‘โมคา’ (Mocha) ซึ่งก่อตัวขึ้นในอ่างเบงกอลได้เคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ด้านตะวันตกของเมียนมา บริเวณรัฐยะไข่ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดพายุฝนตกหนัก น้ำท่วมเฉียบพลัน ดินโคลนถล่มและกระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวเมียนมาอย่างกว้างขวาง

ต่อมาในวันที่ 12 พ.ค. 66 สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทย แจ้งว่าทางการเมียนมาได้เตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว และขอรับการสนับสนุนจากไทยในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ ได้พิจารณาแล้วว่า พายุไซโคลนที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงใกล้เคียงกับระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่รุนแรงมากกว่าพายุไซโคลนนาร์กีส ที่เคยเกิดขึ้นกับเมียนมาในปี 2551 และมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินชาวเมียนมาอย่างกว้างขวางและเฉียบพลัน ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างทันท่วงที จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนอย่างยิ่ง

ส่วนงบประมาณที่จะใช้สำหรับให้การช่วยเหลือนั้น จะใช้จ่ายจากงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการจัดสรรไว้อยู่แล้ว จึงไม่มีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป

ปทุมธานี ชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 นาย เข้ารับการฝึกอบรมพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี นำทีมโดยนายกัมปนาท น้อยพุก ประธานชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พ.อ.สมศักดิ์ เจริญชีพชัย ประธานที่ปรึกษา ชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี และสมาชิกจำนวน 80 นาย เข้ารับการฝึกอบรมพิเศษ ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ศูนย์สงครามพิเศษ ต.หนองตะกู อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ร.อ.กษิพัฒ ยศสมบัติ ผู้บังคับกองร้อยฝึก ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ครูฝึก ให้การต้อนรับ สำหรับการจัดฝึกอบรมพิเศษในครั้งนี้ตามอนุมัติ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ให้ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ดำเนินการฝึกอบรมพิเศษให้กับชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ให้รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบต่อตนเอง หมู่คณะและสังคมส่วนรวม, เพื่อเสริมสร้างความอดทน อดกลั้น ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ในการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี, เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการทำงานเป็นทีม, เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึก ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับเกียรติบัตร และการประดับเครื่องหมายสมาชิกพลร่มสัมพันธ์ "เข็มพัชรกิตติยาภา" เป็นเกียรติประวัติสืบไป

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

ตำรวจไซเบอร์ ขยายผลขุดรากถอนโคน อ้างเป็นสรรพากรหลอกดูดเงินจากบัญชีเกือบ 5 แสน

สืบเนื่องจากกรณีขบวนการหลอกให้ติดตั้งแอฟสรรพากรแล้วดูดเงินออกจากบัญชีธนาคาร อ้างว่าเป็นกรมสรรพพากรบอกว่าให้คุณยกเลิกโครงการคนละครึ่ง ส่งลิ้งค์ดาวน์โหลดแอป Revenue มาให้แล้วผู้แจ้งดาวน์โหลด หลังจากนั้นเครื่องหมุนไม่สามารถทำอะไรได้ ปิดเครื่องไม่ได้ พอเปิดดูแอปธนาคารพบว่าเงินหายไป จำนวน 499,900 บาท
.
ต่อมาวันนี้ 21 พ.ค.66 พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.4 บก.สอท.3 ได้สั่งการให้มีการเร่งรัดสืบสวนติดตามขยายผลจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดมาดำเนินคดีโดยเร็ว จนสืบทราบว่า นางสาวอุมารินทร์ อินทนัย อายุ 23 ปี ชาวจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดนครราชสีมา ที่ จ.132/2566 ลง 5 เมษายน 66 โดยได้หลบหนีการจับกุมมาพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี พ.ต.ต.ธีรศักดิ์  นราศรี พร้อมด้วย พ.ต.ต.ณัฐพล  เสียมไหม สว.กก.4 บก.สอท.3 จึงนำทีมสืบสวนติดตาม และจับกุมผู้ต้องหาได้ขณะนั่งอยู่ร้านขายของริมถนนเศรษฐกิจ ขาออกชลบุรี หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม จึงได้แสดงตัวพร้อมแสดงหมายจับให้ นางสาวอุมารินทร์ ฯ ดูและให้อ่านเองจนเป็นที่พอใจ โดยแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน” สอบถามนางสาวอุมานรินทร์ ฯ รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง อยู่ระหว่างพิจารณาคดีอื่นของศาลจังหวัดนครราชสีมาและยืนยันไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับมาก่อน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
.
ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 ,พ.ต.อ.คัมภีร์  พรหมสนธิ รอง ผบก.สอท.3 ,พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.4 บก.สอท.3 ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.ธีรศักดิ์  นราศรี สว.กก.4 บก.สอท.3 ,พ.ต.ต.ณัฐพล  เสียมไหม สว.กก.4 บก.สอท.3 พร้อมชุดสืบสวนดำเนินการจับกุม

เพชรบูรณ์ ทีมดารา “เป็นต่อ”จัดทอดผ้าป่าซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนที่เพชรบูรณ์ได้เงินกว่า 2.5 ล้านบาท

ดารานักแสดงละครซิตคอมยอดฮิต “เป็นต่อ” นำโดย กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม ,อู๊ด เป็นต่อ ,ธงธง มกจ๊ก ,เกลือ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล พร้อมทีมงาน จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง หมู่1 ต.วังโป่ง  อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปสร้างสนามฟุตบอลและสนามเด็กเล่น เป็นที่ออกกำลังกายให้กับน้อง ๆ นักเรียนรวมทั้งเยาวชนประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะนายอำเภอวังโป่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง คณะครู นักเรียน ชาวบ้านร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าและให้การต้อนรับคณะดารานักแสดงอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้คณะทีมนักแสดงยังได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่น้อง ๆ นักเรียน รวมทั้งสร้างความสนุกสนานบนเวทีอีกด้วย

กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ เปิดเผยยว่า “ทีมงานเป็นต่อ” ได้รับการบอกบุญจากพระอาจารย์สมทบ ปรักฺกโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  ในการจัดตั้งกองบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินให้กับ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี จึงได้บอกบุญกับเพื่อน ๆ ดารานักแสดง สายบุญ ญาติธรรม ในการร่วมบุญดังกล่าว ซึ่งก็ได้มีผู้ร่วมสมทบอย่างมากมายโดยเฉพาะเจ้าภาพใหญ่คุณอุ๋ย อรอุมา มาลีนนท์ ลูกสาวของนายประวิทย์ มาลีนนท์ ผู้บริหารใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด ที่ร่วมทำบุญถึง 3 แสนบาท รวมทั้งน้องเบลล่า ราณี แคมเปญ ร่วมสมทบอีก 1 แสนบาท

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

ด้วยรักและศรัทธา ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี เสด็จเตี่ย

วันที่ 19 พ.ค.66 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ ครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาใน กองบัญชาการกองเรือยุทธการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ กำลังพลกองเรือยุทธการ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ สมาคมประมงแสมสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และชมรมเรือสปรีดโบ๊ท จัดกิจกรรมครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาทหารเรือไทย ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดกำลังพลแปรอักษร “จะทำสิ่งไร ควรทำจริง” การจัดขบวนเรือประมง จำนวน 19 ลำ และร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ในทะเล บริเวณหน้าอ่าวกองเรือยุทธการ การฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติฯ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ของเสด็จเตี่ย ประกอบด้วยเพลง ดาบของชาติ เพลงเดินหน้า และเพลงดอกประดู่

โดยกองเรือยุทธการ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อให้ข้าราชการทหารเรือ ประชาชน ตลอดจนครอบครัวข้าราชการ ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานและทรงพัฒนากิจการของทหารเรือ ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคง ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้รำลึกถึงคำสอนของพระองค์ว่า “กยิรา เจ กยิรา เถนัง ถ้าคิดจะทำสิ่งใดแล้ว ควรทำจริง” ตลอดจนเพลงพระนิพนธ์ของพระองค์ ที่ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักชาติให้กับข้าราชการทหารเรือ และลูกหลานมาจวบจนถึงปัจจุบัน

“อลงกรณ์” เจรจาขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเกษตรไทย-จีน

เช้าวันนี้ 21 พ.ค. 66 เวลา 9.30 น.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับนายหม่า ฮุย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองซีชาง มณฑลเสฉวน ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวเปิดงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างจีน(จังหวัดเหลียงซาน มณฑลเสฉวน) กับไทย

โดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนของ2ฝ่ายร่วมในการประชุมครั้งนี้ที่โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ.
โดยก่อนการประชุมได้พบหารือกับนายหม่า ฮุย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองซีชางและนายหลิว เว่ย นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมจีน-ไทยเรื่องการขยายความร่วมมือด้านการค้า โลจิสติกส์(รถไฟจีน-ลาว)และการเกษตร

นายอลงกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือว่า จีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ1ของไทย การขยายความร่วมมือกับมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นมณฑลใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของจีนจะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของ2ประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการขนส่งบนเส้นทางไทย-ลาว-จีนจะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยไปภาคตะวันตกของจีนและส่งต่อไปยุโรป เอเซียกลาง เอเซียตะวันตกสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอให้ฝ่ายจีนช่วยลดค่าระวางค่าขนส่งของขบวนรถสินค้าจีน-ลาวเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเกษตรซึ่งจังหวัดเหลียงซานเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนที่มีชื่อเสียงด้านสมุนไพร ชา เห็ดและผลไม้เช่นแอปเปิ้ล องุ่น และทับทิม โดยจะมีการเยือนแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

ตำรวจไซเบอร์จับดีลเลอร์ซิมค่ายดัง ลอบขายซิมผีผ่านลาซาด้า คว้ากำไรงาม

สืบเนื่องจาก พฤติกรรมการกระทำความผิดตามสื่อสังคมออนไลน์ ตรวจพบ ร้าน “APPSAVE” มีการลงขายซิมการ์ดโทรศัพท์แบบลงทะเบียนในนามบุคคลอื่นพร้อมใช้ ในราคา 38-40 บาท ลงบนเว็ปไซต์ lazada จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.2 จึงได้สั่งซื้อ จำนวน 1 ซิม โดยถูกส่งมาในรูปของพัสดุ ภายในบรรจุซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ถูกลงทะเบียนพร้อมใช้งาน โดยพัสดุถูกจัดส่งจาก APPSAVE ในหมู่บ้าน Villaggio 2 ศรีนครินทร์-บางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ต่อมาจึงทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และนำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจค้นบ้านพักหลังดังกล่าว ในวันที่ 20 พ.ค.66 พบ นายดิเรก ลิมปนาภรณ์ แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านและนำตรวจค้น ผลการตรวจค้น พบ ซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ถูกลงทะเบียนแล้ว จำนวน 340 ซิม, โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อไอโฟน รุ่น 11 Pro สีทอง 1 เครื่อง, ซองสำหรับบรรจุซิมการ์ด 200 ซอง และพัสดุพร้อมส่งลูกค้า

เบื้องต้น นายดิเรก ลิมปนาภรณ์ ให้การยอมรับสารภาพว่า ตนเองได้ประกอบกิจการ ในรูปแบบบริษัท มีวัตถุประสงค์จำหน่ายอุปกรณ์มือถือ และยังเป็นดีลเลอร์จำหน่ายซิมการ์ดใหม่ ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือชื่อดังรายหนึ่ง และเมื่อได้รับซิมการ์ดมาแล้ว จะทำการลงทะเบียนซิม เพื่อนำออกจำหน่ายให้ ร้านค้าออนไลน์ ลาซาด้า และอีกส่วนหนึ่ง จะซื้อซิมมือสอง จากกลุ่มค้าขายซิมผี ซิมจดทะเบียนแล้ว จากกลุ่มใน Facebook กลุ่มไลน์ แล้วนำมาจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ ในลาซาด้า ด้วยโดยเห็นว่า การจำหน่ายซิมที่จดทะเบียนแล้ว ได้กำไรดีกว่า และลูกค้าชอบซื้อซิมที่จดทะเบียนแล้ว จึงได้ลักลอบจำหน่ายซิมจดทะเบียนดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุม นายดิเรก ลิมปนาภรณ์ อายุ 38 ปี ชาวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่า กระทำผิดฐาน "เป็นธุระจัดหา โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ หรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนาม ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้"

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.วรวัฒน์  วัฒน์นครบัญชา  ผบช.สอท.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ณัฐกรณ์ ประภายนต์ ผบก.สอท.2 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล ผกก.3 บก.สอท.2 พร้อมชุดสืบสวนดำเนินการจับกุม

นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมคณะนำข้าราชการตำรวจภูธรภาค 9  สร้างจิตสำนึกตามโครงการ "จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ"

วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 66 เวลา 15.00 น. คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับจังหวัดสงขลา  และตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นำประชาชนชาวสงขลา เข้าร่วมในโครงการ ""จิตอาสารักษ์หาดชลาทัศน์เฉลิมพระเกียรติ"   โดยภายในงานมี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายเอกชน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมกันกว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานวัฒนธรรมหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

คุณสุมนาฯ กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบิดา อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปูม้า 30 ล้านตัว , กุ้งกุลาดำ 40,000 ตัว , ปลาตะกรับและปลากระบอก 15,000 ตัว และ เต่าตะนุ 19 ตัว  และกิจกรรมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ

ตำรวจไซเบอร์ ร่วม ศพดส.ภ.5 จับแอดมินกลุ่มลับชี้ลายแทงซื้อประเวณีเด็ก อัดคลิปเผยแพร่เรียกเก็บเงินเข้ากลุ่ม

สืบเนื่องจากกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. ได้รับแจ้งจาก

มูลนิธิอิมมานูเอล และ มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ ดำเนินการในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนผู้บังคับใช้กฎหมายของไทยในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก แจ้งว่าพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยพบข้อความโพสต์ผ่านช่องทางทวิตเตอร์บัญชี “Review  cnx” @review_cnx1 ผู้ติดตาม 5,755 มีการโพสต์ภาพอนาจารโป๊เปลือย และชักชวนเข้าในกลุ่ม Line ลับราคา 199 บาท โดยระบุข้อความ “ชายเดี่ยวเน้นนาบ รีวิวส่งการบ้านและลายแทงชอบ ญ แท้ ไลน์กลุ่มทัก dm สอบถาม ได้ครับ 

(ไม่ฟรี) ค่าเข้ากลุ่ม 199 นะครับ เป็นกลุ่มพูดคุยดูแลกันแบบพี่น้อง dm มาครับ” มีการรีทวิตสื่อถึงการค้าบริการทางเพศพบมีการโพสต์ภาพโป๊เปลื่อย และมีการร่วมเพศ ของบุคคลคาดว่าจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  หญิง จากการสังเกตรูปพรรณสันฐาน จึงได้ร่วมกันสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของบัญชีทวิตเตอร์และแอดมินกลุ่มไลน์ลับดังกล่าว คือ นายธวัชชัย แสงบุญ อายุ 36 ปี พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 06.00 น. จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 5 (ศพดส.ภ.5) นำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว พบนายธวัชชัยฯ และโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานบัญชีทวิตเตอร์ “Review cnx” @review_cnx1  และเป็นแอดมินกลุ่มไลน์ลับชื่อว่า “ชาวไวกิ้ง” มีสมาชิกในกลุ่ม 429 บัญชีผู้ใช้ไลน์ 

ในกลุ่มมีการโน๊ต ข้อมูลไว้ในโน๊ต ระบุลายแทง หรือ ข้อมูลของหญิงขายบริการทางเพศ และการถ่ายภาพและแอบถ่ายภาพโป๊เปลือย วีดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้สมาชิกที่จ่ายเงินเข้ากลุ่มลับได้เข้าดู และสื่อลามกอนาจารเด็กในโทรศัพท์มือถือของกลางจำนวนมาก

จากการตรวจสอบเบื้องต้นสามารถยืนยันตัวตนบุคคลที่ปรากฏในคลิปวีดีโอเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 คน ได้จำนวน 2 คน จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 5 (ศพดส.ภ.5) และทีมงานสหวิชาชีพเชิญมาตัวคัดแยกและคุ้มครองตามกฎหมาย  แล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่ากระทำความผิดฐาน “กระทำการค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก, ครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก,  เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูล คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้” จึงจับกุมตัวนายธวัชชัยฯ พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีธนาคาร นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

พล.ต.ต.ชูศักดิ์ ขนาดนิด ผบก.ตอท. ยังกล่าวอีกว่า เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่า “ตนเองอยู่ในกลุ่มไลน์ที่มีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารหญิงสาวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต่อมาได้มีคนแนะนำให้เปิดกลุ่มไลน์เป็นแอดมินเองเพื่อหารายได้ จึงเปิดกลุ่มลับในไลน์ชื่อ “ชาวไวกิ้ง” เรียกเก็บเงินจากค่าสมาชิกเข้ากลุ่มจำนวน 199 บาท ส่วนสื่อลามกที่มีการนำมาลงในกลุ่มนั้นได้มาจากการดาวน์โหลดในเน็ต และบางครั้งตนเองก็ซื้อบริการทางเพศโดยไม่ทราบว่าเป็นบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี และได้ขออนุญาตถ่ายภาพและคลิปวีดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงประมาณ 10 คน และบางครั้งมีการสวิงกิ้ง (เซ็กส์หมู่) แล้วนำไปเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ดังกล่าว นอกจากนั้นยังนำสื่อลามกอนาจารไปเผยแพร่ในทวิตเตอร์ส่วนตัวเพื่อโฆษณาชักชวนให้คนที่ชื่นชอบติดต่อขอเข้ากลุ่มไลน์ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 429 คน”

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คําชํานาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชูศักดิ์ ขนาดนิด ผบก.ตอท.,พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รอง ผบก.ตอท. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.รุ่งเลิศ คันธจันทร์ ผกก.กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. พร้อม พ.ต.ท.วิเชียร คำชุมภูสว.กลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต บก.ตอท. พร้อมชุดสืบสวนดำเนินการจับกุม


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top