Sunday, 23 June 2024
NEWS FEED

‘ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์’ เผย!! ‘10 Quick Win’ เพื่อประชาคมธรรมศาสตร์ ลั่น!! พร้อมขับเคลื่อนทันทีใน ‘100 วันแรกของการบริหารงาน’

(18 มิ.ย. 67) ‘ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์’ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ‘ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ - Supasawad Chardchawarn’ ในหัวข้อ ‘เปิด 10 โครงการ Quick Win ขับเคลื่อนทันทีใน 100 วันแรกของการบริหารงาน’ ระบุว่า...

“ผมได้ประชุมร่วมกับทีมบริหารธรรมศาสตร์ชุดใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อแปลงทุกนโยบายที่ได้นำเสนอต่อประชาคมไปสู่การปฏิบัติจริง”

“เราได้ข้อสรุปกันแล้วว่า นี่คือ 10 Quick Win Projects ที่เราอยากจะส่งมอบต่อประชาคมธรรมศาสตร์ใน 100 วันแรกของการบริหารงาน มีตั้งแต่เรื่องเล็กที่เกี่ยวโยงกับชีวิตประจำวันของประชาคม อย่างอาหารราคาถูกที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า ไปจนถึงภาพใหญ่ของการพัฒนามหาวิทยาลัย”

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับ 10 โครงการ Quick Win ใน 100 วันแรกของการบริหารงาน จะประกอบไปด้วย...

1.โรงอาหารราคาถูกที่รังสิต
- นำร่องที่แรก! เตรียมเปิดตัวโรงอาหารราคาถูกที่รังสิต
- อาหารอร่อย มีให้เลือกหลากหลาย สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย

2.พัฒนาพื้นที่ให้คำปรึกษา เสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดี
- ปรับปรุงระบบเข้ารับคำปรึกษานักศึกษาไม่ต้องรอคิวนาน
- เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

3 บรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- ขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำ
- เตรียมความพร้อมรับมือน้ำฝน

4.ที่จอดรถฟรีสำหรับบุคลากรศูนย์รังสิต
- เพื่ออำนวยความสะดวกต่อชีวิตการทำงาน ในรั้วธรรมศาสตร์

5.พัฒนาระบบ E-learning สำหรับการเรียนและสะสมหน่วยกิต ในธนาคารหน่วยกิต
- สะดวกต่อการเทียบโอนหน่วยกิต และการเรียนข้ามศาสตร์ของนักศึกษา

6 พัฒนาศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม และการพัฒนาสมรรถนะให้นักศึกษา สำหรับการทำงาน
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดนักศึกษาฝึกงาน

7.สนับสนุนและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์สังคม สร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยรุ่นใหม่
- ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อขอตำแหน่ง ทางวิชาการและตอบโจทย์ปัญหา ความท้าทายของสังคม

8.เพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาข้อเสนอ โครงการวิจัย (Proposal Bank)
- โครงการสำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

9.ปรับนโยบายรับอาจารย์ใหม่ 
- จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ อย่างมีส่วนร่วมกับคณะ

10.ปรับปรุงแนวทาง การต่อสัญญาจ้าง ของสายวิชาการ
- พัฒนาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

“หลังจากนี้จะทยอยเล่ารายละเอียดของแต่ละโครงการ พร้อมด้วยวิธีการประเมินผล ซึ่งผมได้ย้ำกับทีมว่า ต้องทำให้ประชาคมมีส่วนร่วมด้วยมากที่สุด เพราะหัวใจของการส่งมอบโครงการ คือความพึงพอใจของประชาคมครับ ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์” กล่าวทิ้งท้าย

‘คปภ.’ ชนะคดี ‘สินมั่นคงฯ’ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 4 หมื่นล.  กรณีสั่งห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด ‘เจอ-จ่าย-จบ’

(18 มิ.ย.67) ศาลปกครองกลาง ได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 752/2565 กรณีบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อเรียกค่าเสียหาย 4 หมื่นล้านบาท โดยศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้สำนักงาน คปภ. เป็นฝ่ายชนะคดี ซึ่งคำพิพากษาดังกล่าวไม่เกินความคาดหมายของสำนักงาน คปภ. เนื่องจาก สำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ห้ามการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เว้นแต่ปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัย

โดยมูลเหตุสำคัญในการออกคำสั่งดังกล่าวมาจากในช่วงกลางปี 2564 สถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างหนัก บริษัท สินมั่นคงประกันภัยฯ ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ขายประกันภัยโควิดแบบเจอ-จ่าย-จบ หรือ COVID 2 in 1 นับ 1,000,000 ฉบับ ได้ส่งหนังสือถึงลูกค้าของบริษัทฯ โดยกล่าวอ้างเหตุของการบอกเลิกสัญญาสรุปได้ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทอื่นและกรมธรรม์อื่นว่าจะถูกบอกเลิกกรมธรรม์หรือไม่ และทำให้เกิดกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจประกันภัยในแง่ลบ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้ลุกลาม เพราะถ้าหากบริษัท สินมั่นคงประกันภัยฯ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดได้เป็นผลสำเร็จ ก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกนำไปเป็นโมเดลให้กับบริษัทประกันภัยรายอื่น ๆ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ในลักษณะเดียวกันนี้ได้เช่นกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิดรายอื่นทั้งหมดด้วย

สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย จึงได้อาศัยฐานอำนาจที่มีอยู่ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ห้ามการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ทั้งระบบจำนวน 16 ล้านฉบับ มูลค่าสินไหมทดแทนเกือบ 100,000 ล้านบาท ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปจนกว่าจะหมดอายุกรมธรรม์ 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นว่าหากปล่อยให้มีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ในขณะที่สถานการณ์โควิดรุนแรงและประชาชนหาซื้อประกันภัยโควิด-19 ไม่ได้ ก็จะเป็นการปล่อยปละละเลยให้บริษัทผู้รับประกันภัยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและเอาเปรียบประชาชนจนถึงขั้นอาจถูกมองได้ว่าเป็นการลอยแพประชาชนไปตามยถากรรม เนื่องจากหากประชาชนรู้ว่าจะถูกยกเลิกกรมธรรม์เมื่อเกิดภัย ก็คงไม่มีใครซื้อประกันภัยอย่างแน่นอน 

ดังนั้น คำพิพากษาในคดีนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากสำนักงาน คปภ. เป็นฝ่ายแพ้คดี ก็อาจถูกนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยใช้เป็นแนวทางบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ หากเห็นว่ารับประกันภัยไปแล้ว แต่มีแนวโน้มที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมาก บริษัทผู้รับประกันภัยอาจใช้เป็นเหตุในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้แบบเหมาเข่งในทุกกรณี ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสารบบของธุรกิจประกันภัยทั่วโลกมาก่อน และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบประกันภัยในภาพรวมทั้งหมด

สำนักงาน คปภ. ขอกราบขอบพระคุณศาลปกครองกลางที่ให้ความเป็นธรรมกับหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ให้ปฏิบัติตาม กฎ กติกา มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และพร้อมที่จะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและรักษาความเชื่อมั่นของระบบประกันภัยไทยไว้อย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อให้ระบบประกันภัยไทยเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

‘ครูแหม่ม รร.เลิศคณิต’ ปลื้ม หลังศิษย์สอบติดแพทย์ ‘มหิดล’ อวยพร ‘ขอให้เป็นกำลังหลักของชาติ เป็นที่พึ่งของปชช.’

(18 มิ.ย.67) ผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก Lertkanit Uraiwan หรือ ‘ครูแหม่ม อุไรวรรณ เอกพันธ์’ ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่สอบติด 'คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล' ได้ โดยมีเนื้อความว่า…

‘#ปกป้องแพทย์ศิริราช

นอกจากคุณแม่แล้วคุณครูโดยเฉพาะครูแหม่มและเลิศคณิตภูมิใจดีใจที่สุดที่เห็นความสำเร็จของศิษย์ จำภาพการคร่ำเคร่งการสอนนักเรียนเองก็กระตือรือร้นคุณแม่ก็ให้ความร่วมมือทุกอย่างสำคัญสำคัญที่สุดคือเป้าหมาย ที่เป็นความสำเร็จแพทย์ศิริราชมิใช่ได้มาง่ายง่ายขอบคุณที่สุดที่เห็นความสำคัญของ เลิศคณิตเพราะครูแหม่มเองมิได้สอนปกป้องเพียงแค่กันเก่งปกป้องอย่างได้ความเชื่อมั่นในการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และถูกปลูกฝังในเรื่องความกตัญญูดีใจที่สุดกับคุณแม่เหนื่อยมานานคงเหมือนยกภูเขาออกจากอกคงมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มและรอยยิ้มขอให้ปกป้องเป็นคุณหมอที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นคุณหมอคุณภาพเป็นคุณหมอที่เป็นกำลังหลักของชาติตลอดชีวิต ของอาชีพที่ไม่ได้มาง่ายดายดีใจด้วยที่สุดกับปกป้องและคุณแม่นะครับ

รักเสมอ’

‘หนุ่มสาว 500 ชีวิต’ ต่อคิวสมัครงาน ‘บ.ดัง’ ย่านชลบุรี 'หวังได้งานทำ-สวัสดิการที่ดี' ในยุคงานหายาก

(18 มิ.ย. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก เพจ ‘ที่นี่อมตะนครชลบุรี’ แชร์ภาพ หนุ่มสาวมายืนรอต่อคิว เพื่อสมัครงานหน้าบริษัท ที่ตั้งอยู่เลขที่ 700/350 หมู่ 6 ตำบลหมู่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ผู้สื่อข่าวตรวจสอบที่บริเวณหน้าบริษัทดังกล่าว พบว่ามีหนุ่มสาวทั้งที่ตกงานและต้องการหางานใหม่ ได้มาต่อคิวนั่งเรียงกันบริเวณหน้าบริษัท ประมาณ 500 คน เพราะหวังว่าจะได้งานทำ อาจจะได้งานทำที่มีสวัสดิการดี ๆ

ทั้งนี้เพจดังกล่าว ได้มีการแชร์โพสต์ของสมนึก เอี่ยมสอาด ,นพ ของอร่อยชลบุรี และ มี๊ แอม ขณะที่กำลังแจกเครื่องดื่มและของกินเล่นให้กับกลุ่มหนุ่มสาวที่มารอคิวสมัครงาน พร้อมข้อความว่า ‘เป็นกำลังใจให้คนสู้งานและหางานคับ บางคนมารอตั้งแต่3ทุ่ม ช่วยได้เท่าที่ช่วย ขอให้ได้งานทุกคนคับ ขอบคุณเพจ ที่นี่อมตะนครชลบุรี ที่โอนสมทบมาซื้อ นม-ขนม (เคยเป็นผู้รับ เลยมาเป็นผู้ให้บ้าง) #ท้ายแพนด้า #ของอร่อยชลบุรี’

ด้านนายวิชิต อายุ 26 ปี หนุ่มที่มารอต่อคิวสมัครงาน โดยได้คิวที่ 300 ได้เล่าว่า ตนทราบข่าวจากในเพจของเราโรงงานจึงตั้งใจจะมาสมัคร โดยทีแรกตั้งใจว่าจะมาช่วงเวลาตี 5 แต่เห็นจากในเพจของที่นี่อมตะนครจึงรอช้าไม่ไหว ได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาตี 1 ได้คิวที่ 300 โดยทราบว่าบริษัทแห่งนี้มีสวัสดิการดีและรับคิวแค่ 79 คิว แต่ไม่รู้ว่ารับสมัครงานกี่อัตรา ตนก็หวังว่า อาจได้เป็นพนักงานบริษัทแห่งนี้ แต่พอมาถึงพบว่าคนมารอสมัครเยอะจริง ๆ ขอฝากกำลังใจให้กับผู้ที่มาสมัครงานว่า “สู้สู้ ใช้ชีวิตให้สุดครับ”

กองทัพเรือ ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

วันนี้ 17 มิ.ย.67 พลเรือโทณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ในนามกองทัพเรือ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2566-2570) โดยความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ ระหว่าง กรมแพทย์ทหารเรือ กับโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ รวมไปถึงการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของกรมแพทย์ทหารเรือ มาให้ความรู้กับนักเรียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสตรีวัดระฆัง รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านอายุรศาสตร์การแพทย์ สามารถดูแลและอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและต่อยอดด้านอาชีพในอนาคต อีกด้วย การลงนามในครั้งนี้ มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการลงนาม ได้แก่ พลเรือตรีวสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ, ว่าที่นาวาเอกหญิง กนกนุช ขำภักตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ, พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

รอง ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานซ่อมบำรุง เพื่อดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ

รองผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานซ่อมบำรุงตามแผน เพื่อให้การดูแลยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ เป็นไปด้วยความเอาใจใส่ของกำลังพลทุกระดับ และดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ

วันที่ 17 มิ.ย.67 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการซ่อมบำรุงและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ (ประธาน อซป.) พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานตามแผนซ่อมทำเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ  และการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงตามแผน (PMS) ของ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช , กองพันรักษาฝั่งที่ 12 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวกำชับต่อกำลังพลที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงตามแผนว่า “การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในวันนี้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ที่แท้จริง ด้วยความใกล้ชิด เพื่อหาทางช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในระดับนโยบาย“ พร้อมกับเน้นย้ำกำลังพลประจำเรือว่า ”การดูแลเอาใจใส่ และความละเอียดรอบคอบในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรือมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ " ทั้งนี้ หากมีอุปสรรค ข้อขัดข้องประการใด ฝ่ายต่างๆ ใน อซป. พร้อมให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการ อซป. มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย อำนวยการ กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/แผนงาน การปรับปรุง และการใช้งานของยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ กำหนดแนวทางการซ่อมบำรุงแบบบูรณาการ มุ่งเน้นความสำเร็จในภาพรวม พัฒนาปรับปรุงการซ่อมบำรุงระดับหน่วยผู้ใช้ ให้เหมาะสมทันสมัย ใช้ระบบการส่งกำลังบำรุงรวม (ILS) ของเรือที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล เพื่อให้ยุทโธปกรณ์พร้อมปฏิบัติตามภารกิจที่กองทัพเรือ ได้รับมอบหมาย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0[09535645

#เทิดทูนสถาบัน_ยึดมั่นระเบียบวินัย_ประชาชนภูมิใจ_ทะเลไทยมั่นคง 
#Fitforthefuture

นักเรียนสนใจเข้าเยี่ยมชม เรือพระราชพิธี เกือบ 400 คน ตามที่คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี

กองทัพเรือ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธี โดยขอเชิญเข้าชมเรือพระราชพิธี ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร (เรือพระที่นั่ง 4 ลำ และเรือรูปสัตว์ 4 ลำ)  และการฝึกฝีพาย ณ บ่อเรือแผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ ซึ่งอยู่ใกล้กันนั้น      

ในวันนี้ 17 มิย.67 มีนักเรียน จากโรงเรียนสตรีวัดระฆัง จำนวน 80 คน โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จำนวน 200 คน โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธีและการฝึกฝีพาย 

ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างครึกครื้น

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

'สุริฏฐ์ปรียา-นรบดินทร์' คว้าแชมป์กอล์ฟ Super 6 'ดิทโต้ คลาสสิค 2024'   ตีตั๋วสู่ 'Yonex Junior Golf Championship 2024' เดือนสิงหาคมนี้

'บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำกัด' ร่วมกับ 'บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)' เดินหน้าคัดเยาวชนลุยญี่ปุ่น ต่อในสนามที่ 5 กับรายการ 'ดิทโต้ คลาสสิค 2024' Super 6 Match Play หนึ่งในรายการที่เก็บสะสมคะแนนของ Junior Golf Scoreboard แข่งขันระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ที่สนามเทรชเชอร์ ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี โดยในสนามนี้เป็นการแข่งขันแบบแมตช์เพลย์ รอบละ 6 หลุม (Super 6) เพื่อชิงตั๋วแข่งญี่ปุ่น 2 ใบสุดท้าย (ชาย 1-หญิง 1) ที่คว้าแชมป์ Super 6 Match Play ในสนามนี้ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน Yonex Junior Golf Championship 2024 เดือนสิงหาคม 2567

(17 มิ.ย.67) นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ (ที่ 4 จากขวา) ประธานจัดการแข่งขัน 'ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์' ให้เกียรติมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์กอล์ฟ Super 6 Match Play ในการแข่งขันรายการ 'ดิทโต้ คลาสสิค 2024' ที่เทรชเชอร์ ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567

สำหรับการเล่น Super 6 Match Play วันสุดท้าย เป็นแข่งรอบละ 6 หลุม จำนวน 3 รอบ รวม 18 หลุม เพื่อจัดอันดับผู้ชนะเลิศตั้งแต่ลำดับที่ 1 จนถึงลำดับที่ 8 

เริ่มจากรอบ 16 คนสุดท้าย ในประเภทชาย ปัญญาภัทร์ ขันติยู พบ ธรรมมาวุธ งามเหลา, นรบดินทร์ แสวงดี พบ ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์, ณภัทร ไชยพานิช พบ ณัฐวีณ์ ประทีปเสน และ อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล พบ รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ 

ส่วนประเภทหญิง เขมมินทรา งามเหลา พบ ณพจิรา ลือศรัทธา, วิชญาดา แรมเมือง พบ ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์, สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล พบ ศรัณรัตน์ เลิศกังวาลไกล และณัทชารีย์ คุณปสุต พบ สุธันยา โกมลเกษรักษ์   

ทั้งนี้ คู่ชิงชนะเลิศ ประเภทหญิง เป็น สุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล และ เขมมินทรา งามเหลา จบ 6 หลุมในรอบสุดท้าย ด้วยการเสมอกัน ต้องตัดสินด้วยการเพลย์ออฟ 1 หลุม หลังจบเพลย์ออฟยังคงเสมอกัน จึงต้องตัดสินหาผู้ชนะด้วยการ Shoot Out โดยใช้วิธีพัตต์ ปรากฏว่า สุริฏฐ์ปรียา พัตต์ลากยาวลงหลุมคว้าแชมป์ในประเภทหญิงไปครอง

ส่วน คู่ชิงชนะเลิศ ประเภทชาย เป็น นรบดินทร์ แสวงดี กับ  อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล รอบ 6 หลุมสุดท้าย เป็น นรบดินทร์ อาศัยความนิ่งเบียดชนะไป 1 อัพ คว้าแชมป์ประเภทชาย     

นอกจากนี้ นักกอล์ฟที่คว้าตั๋วแข่งขันรายการ Yonex Junior Golf Championship 2024 อีก 2 ใบ ได้แก่ อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล และ เขมมินทรา งามเหลา (เนื่องจากนรบดินทร์ แสวงดี และสุริฏฐ์ปรียา พฤกษานุบาล ได้สิทธิ์ไปในสนามก่อนหน้านี้แล้ว)

สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการที่ 6 'บางจาก แชมเปี้ยนชิพ 2024' ซึ่งเป็นรายการที่มีการเก็บคะแนนสะสมของ World Amateur Ranking แข่งขันระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 ที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี 

ผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065-696-2229
 

‘ลูกค้า’ อึ้ง!! ซื้อข้าว 2 ถุงกับไข่เจียวธรรมดา ราคา 100 บาท ‘ชาวเน็ต’ ประสานเสียง ‘แพงเกินไป อาหารที่ได้ไม่สมกับราคา’

กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก ‘Wolf Children’ ได้โพสต์ภาพไข่เจียวที่สั่ง พร้อมกับข้าวเปล่า 2 ถุง เพื่อสอบถามสมาชิกกลุ่ม ‘พวกเราคือผู้บริโภค’ ว่า หมดนี่ 100 บาท แพงไปไหม ข้าวเซเว่นหมด เลยสั่งข้าวไข่เจียวในคอนโดไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้ เรามีถามไปว่า ข้าวไข่เจียวเท่าไรคะ เขาบอก 60 บาท เราเลยสั่ง ไข่เจียว 1 / ข้าวเปล่า 2 คิดว่าบวกข้าว 1 ถุง รวมน่าจะประมาณ 80 บาท สรุปจบที่ 100 บาท

ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแพงเกินไป บ้างก็บอกอาหารที่ได้ไม่สมกับราคาที่จ่าย

ล่าสุด (17 มิ.ย. 67) สาวเจ้าของโพสต์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว โดยเล่าเหตุการณ์ว่า ก่อนหน้าเราไปซื้อน้ำพริกกะปิทูน่าที่ร้านสะดวกซื้อ แต่ข้าวสวยหมด มีแต่ข้าวต้ม เลยคิดว่าเดี๋ยวออกไปซื้อร้านข้าวตามสั่งใต้คอนโดฯ ก็ได้ เพราะต้องรีบไปทำงานต่อ

เราถามร้านข้าวไข่เจียวธรรมดา เท่าไรคะ ร้านบอก 60 บาท เราอึ้งราคา กะไม่เอา แต่ก็ต้องกินเพราะต้องรีบไปทำงานต่อ เลยบอก งั้นเอาไข่เจียวธรรมดา 1 ข้าวเปล่า 2 ค่ะ (เพราะคิดว่าน่าจะบวกแล้วไม่เกิน 80 บาท เลยไม่ได้ย้ำถามราคาอีกทีว่าเท่าไร) ตอนร้านบอกข้าวได้แล้ว เราถามเท่าไร ร้านบอก 100 บาท เราย้ำถามอีกทีเท่าไรนะคะ ร้านบอก 100 บาทค่ะ จบที่ 100 บาทมาแบบงง ๆ

เมื่อถามว่า เคยซื้ออาหารร้านดังกล่าวมาก่อนไหม เจ้าของโพสต์เผยว่า เคย แต่ไม่ใช่ข้าวค่ะ เห็นราคากับปริมาณที่ได้ อึ้งสตั้น จ่ายเงินแบบงง ๆ ตอนร้านบอก 100 บาท (เพราะก่อนหน้านี้ข้าวไข่เจียว ร้านบอก 60 บาทว่าอึ้งแล้ว แต่พอรับได้ เพราะต้องรีบกิน รีบทำงานต่อ เลยสั่งไข่เจียว 1 ข้าวเปล่า 2 เพราะคิดว่าไข่เจียว 60 บาท ข้าวถุงละ 10 บาท ไม่น่าจะเกิน 80 บาท ราคาแบบพอเข้าใจได้)

ทั้งยังบอกอีกว่า ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะขนาดนี้ ทุกคนมีสิทธิ์คิดว่าแพงหรือไม่ ราคาเหมาะสมกับปริมาณไหม แต่ไม่ต้องมาบอกทำไมไม่ทำกินเอง ทำไมนู่นนี่นั่น เพราะตอนนั้นรีบ และไม่คิดว่าจะอยู่ในยุคที่ข้าวไข่เจียว 100 บาท ไม่เจอกับตัว ใครก็พูดได้ค่ะ ย้ำถามก่อนสั่ง อย่าคิดไปเอง ต่อให้ถามแล้วก็ต้องถามอีก เอาให้ชัวร์ จะได้ไม่จุกแบบเรา

‘นิพิฏฐ์’ อัปเดตอาการป่วย ‘ชูวิทย์’ ยังต้องรักษาแบบประคับประคอง ด้าน 'ชูวิทย์' ไม่ทิ้งลาย โผล่เมนต์ปม 'ศรีสุวรรณ' ของเก๊ก็เก๊วันยังค่ำ

(17 มิ.ย. 67) จากกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว’ โพสต์ข้อความอ้างว่าเป็นข้อความจากนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ที่แสดงความเห็นประเด็นการจับกุมนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน ว่า สักวันความจริงจะปรากฏ ไม่ว่านานสักเพียงใด ของเก๊มันคือของเก๊วันยังค่ำ และยังแสดงความเห็นถึงโมฆะบุรุษนาม ‘สีสากกะเบือ’ ทำตัวดั่ง ‘พระเวชสันดรมาโปรดสัตว์’ แต่ที่ไหนได้พอโปรดได้ที่ก็ตีกิน พร้อมฝากถึงสื่ออย่าให้เป็นส่วนหนึ่งของ ‘ศาลาคนชั่วแสร้งทำดี’ นั้น

โพสต์ดังกล่าวบรรดาแฟนคลับของนายชูวิทย์ได้เข้าไปแสดงความขอบคุณนายชูวิทย์ที่ยังสนใจ และติดตามเรื่องที่เมืองไทย พร้อมทั้งขอให้นายชูวิทย์หายจากอาการป่วย และมีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “หลายท่านถามผมเรื่องคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผมไลน์ไปคุยกับคุณชูวิทย์ท่านตอบว่าตอนนี้รักษาแบบประคับประคอง คุณชูวิทย์ถามผมว่าจะเล่นการเมืองต่อไหม ผมตอบว่า วางมือแล้ว ท่านตอบว่าดีแล้ว การเมืองยุคนี้ใช้เงินเยอะไม่เหมาะกับผม เขียนเล่ามาเพื่อให้หลายท่านหายคิดถึงคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์”

สำหรับ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองและเจ้าของธุรกิจอาบอบนวด ได้ประกาศยุติภารกิจแฉต่าง ๆ เมื่อเดือน ส.ค. 66 หลังพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็ง และจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ 8 เดือน ก่อนได้เดินทางไปรักษาโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ก่อนจะเดินทางไปพักรักษาตัวต่อยังโรงพยาบาลที่ประเทศสกอตแลนด์

ตลอดเวลาที่รักษาตัวต่างแดนมีข่าวลือออกมาตลอดว่า ชูวิทย์เสียชีวิตแล้ว ก่อนที่ต่อมา ต๊ะ ตระการตา กมลวิศิษฎ์ ซึ่งเป็นลูกสาวของชูวิทย์จะได้มีการลงภาพคู่กับคุณพ่อ ในสตอรีไอจีสยบข่าวลือดังกล่าว


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top