Saturday, 18 May 2024
NEWS FEED

‘ทัพเรือ’ แจง!! ปมกัมพูชาสร้างเขื่อนกันคลื่นรุกล้ำทะเลไทย  ชี้!! มียื่นหนังสือประท้วงและหยุดสร้างไปแล้วตั้งแต่ปี 2541

(14 พ.ค.67) พล.ร.ต.วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงภารกิจหน้าที่ของกองทัพเรือ ที่สำคัญ คือการรักษาสิทธิและอธิปไตยตามแนวเขตแดน ตามการกำหนดเขตแดนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า ฝ่ายกัมพูชาได้มีการสร้างเขื่อนกันคลื่น ซึ่งอาจส่งผลให้กัมพูชาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับอาณาเขตทางทะเลของไทย นั้น 

การสร้างเขื่อนกันคลื่นของฝ่ายกัมพูชา ได้มีการเริ่มก่อสร้างจากพื้นที่ฝั่งด้านกัมพูชา ในช่วงปี พ.ศ.2540 - 2541 โดยหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ ได้มีการตรวจพบและรายงานขึ้นมา กองทัพเรือ จึงได้ให้หน่วยเทคนิค คือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ตรวจสอบพบว่ามีการสร้างเขื่อนกันคลื่นจริง จึงได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ และกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการยื่นบันทึกช่วยจำ และหนังสือประท้วงฝ่ายกัมพูชา และขอให้รื้อถอนเขื่อนกันคลื่นดังกล่าวออกไป โดยได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการออกไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

“ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ที่ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือทักท้วงกรณีดังกล่าวไป ทางกัมพูชาได้หยุดการก่อสร้าง และไม่มีการสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด” พล.ร.ต.วีรุดม กล่าว

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวอีกว่า กองทัพเรือ ยังคงดำรงภารกิจในการรักษาสิทธิ อำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดเรือและอากาศยาน ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ และแสดงกำลังเหนือพื้นที่ทางทะเลที่อ้างสิทธิ์ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของชาติ และความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ 

เชียงใหม่-ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต “พระนักบุญแห่งล้านนา” มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ให้กับโรงพยาบาลพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 พฤษภาคม  2567 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์นพดล บุญเฉลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว และคณะเจ้าหน้าที่ รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จากท่านเจ้าคุณพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในโครงการมอบรถพยาบาล 108 คัน ทั่วประเทศ  ด้วยเมตตาบารมี ของท่านเจ้าคุณ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้รถพยาบาลเพื่อส่งต่อและออกรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงได้เมตตา มอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลพร้าว จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ทดแทนรถพยาบาลทีเสียหายชำรุด

โดยเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน ขนาดใหญ่ มีโครงสร้างแข็งแรง ภายในรถมีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน อาทิ เตียงเข็นผู้ป่วย, เครื่องวัดชีพจร, เครื่องกระตุ้นหัวใจ,เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องให้ออกซิเจน เป็นต้น พร้อมนำไปใช้ปฏิบัติภารกิจรับส่งต่อผู้ป่วยได้ทันที  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพร้าว จ.เชียงใหม่ ขอกราบอนุโมทนาแด่ท่านเจ้าคุณครูบาอริยชาติ อริยจิตโต และขอขอบพระคุณคุณปุณรัศมิ์ ปฐมอัคราโรจน์ ผู้ให้การสนับสนุนบริจาคที่ส่งมอบรถพยาบาลให้ในยามขาดแคลน และเห็นถึงความสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วทันท่วงที ซึ่งการมีรถพยาบาลที่มีสมรรถนะสูง ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการส่งต่อผู้ป่วย และขอขอบคุณนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายแพทย์วนิรุทธ์ หอเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ได้เป็นผู้ประสานงานส่งมอบรถในครั้งนี้

นภาพร/เชียงใหม่

กาฬสินธุ์เครือข่ายเมืองน้ำดำบุกร้องชูศักดิ์ป.กมธ.ปปช.เชือดก่อสร้าง 7 ชั่วโคตร เครือข่ายภาคประชาสังคม ปปท.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน ยื่นหนังสือร้อง 'ชูศักดิ์' ป.กมธ.ปปช.สภาฯ ตรวจสอบงานก่อสร้าง 7 ชั่วโคตร

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายหลังรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (ป.กมธ.ปปช.สภาฯ)  ประชุมปัญหาการตัดไม้พะยูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางจังหวัด นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 4  ประจำ จ.กาฬสินธุ์ และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะ กธจ.กาฬสินธุ์ และนายดำรงศักดิ์ สง่าวงศ์ ข้าราชการบำนาญ เป็นตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งบประมาณ 545 ล้านบาท 8 โครงการใหญ่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ต่อรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ประธาน กมธ.ปปช.สภาฯ เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบปัญหาการก่อสร้าง ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน และกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ
นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการต่อต้านการทุจริต ปปท.เขต 4  ประจำ จ.กาฬสินธุ์ และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะ กธจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนต้องการให้ ป.กมธ.ปปช.สภาฯ ได้ตั้งองค์คณะเข้ามาตรวจสอบโครงการนี้

ถึงแม้ว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง จะทำการยกเลิกสัญญากับ หจก.ประชาพัฒน์ และ หจก.เฮงนำกิจ ไปแล้ว แต่ผลการดำเนินการตามระเบียบพัสดุปี 2560 บุคคลที่จะทำการยกเลิกสัญญา และมีผลในทางปกครอง ก็คือ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่เอกสารการยกเลิกจะต้องถูกส่งต่อมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังมีกระบวนการพิจารณาของกรมบัญชีกลางจนนำไปสู่การยกเลิกทางปกครอง โดยปลัดกระทรวงการคลัง ทำให้ขณะนี้ หจก.ประชาพัฒน์ และ หจก.เฮงนำกิจ ยังคงสามารถไปทำนิติกรรมต่อหน่วยงานราชการอื่นได้ แม้ในส่วนกรมโยธาฯ จะไม่สามารถเข้าไปประมูลงานได้แล้ว จึงเกรงว่าจะเกิดผลเสียต่อทางราชการที่มองได้ถึงความมั่นคงของประเทศชาติ

“อีกกรณีเป็นเรื่องของความสงบสุขของพี่น้องประชาชน เนื่องจากในบางโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเฉพาะ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 148 ล้านบาท จะพบว่า ถนน 6 จุดรวมถึงชุมชนกลายสภาพเป็นหลุมอันตราย ที่ผู้รับจ้างทิ้งงานได้ปล่อยเอาไว้และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน จึงเกิดปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจ เพราะได้ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดเสียหายไปแล้วกว่า 7,500 ล้านบาท จึงได้เข้ามายื่นหนังสือเพื่อให้ตรวจสอบปัญหานี้ด้วย”นายชาญยุทธ กล่าวในที่สุด

ด้าน นายดำรงศักดิ์ สง่าวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า ตนเชื่อว่าโครงการนี้มีปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย เกิดขึ้นจากส่วนกลาง เนื่องจากตนได้เริ่มร้องเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 2 ปี ที่เพิ่งจะเห็นผลมีการยกเลิกสัญญา ข้อสังเกตที่ต้องการให้ กมธ.ปปช.สภาฯ เร่งตรวจสอบ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาป้องกันน้ำท่วมเมืองกาฬสินธุ์ 148 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไป 80 ล้านบาท จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างว่าทำไมถึงสามารถเบิกเงินได้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ใช้เกณฑ์อะไรพิจารณา แล้วรู้หรือไม่ว่า หจก.ทั้ง 2 แห่ง ไม่สามารถทำงานได้ทำไมถึงปล่อยผ่านไป อีกทั้งผลการยกเลิกโครงการก็จะทำให้รัฐจะต้องอุดหนุนภาษีไปยังโครงการที่สร้างไม่เสร็จอีก จึงต้องการให้ ป.กมธ.ปปช. เร่งนำเรื่องนี้ไปพิจารณาในชั้น กมธ.โดยด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตามภายหลังรับเอกสารร้องเรียน คณะที่ปรึกษา กมธ.ปปช.สภาฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนน ผังเมือง 2 ชุมชนหนองเรือ-หัวคู เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพียง 200 เมตร คณะที่ปรึกษาฯ พบปัญหาก่อสร้างมีการทิ้งท่อ เศษหิน เศษดิน เกลื่อนถนน โดยเฉพาะบล็อกที่จะใช้เป็นจุดกักน้ำไม่มีป้ายติดเตือนป้องกันอันตรายที่ยังพบความเสื่อมสภาพของงานก่อสร้างอีกด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษา กมธ.ปปช. จะนำปัญหาที่พบเห็นนี้ไปรายต่อที่ประชุม กมธ.ปปช.สภาฯ เพื่อตรวจสอบหน่วยงานและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และจะกำหนดวันพิจารณาปัญหานี้อย่างเร่งด่วนต่อไป

'Transformer Low Carbon เจริญชัย' รางวัลนวัตกรรม NiA ตอกย้ำ ลดค่าไฟ-ลดคาร์บอน อนุรักษ์พลังงาน

บจ.ฟาร์โซนิคส์ (ลำพูน) เมษาลดค่าไฟฟ้า 100,000 บาท/เดือน พร้อมการสนับสนุนอนุรักษ์พลังงานโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง / สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง อย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ LESS, CFP, CFO, BOI, Carbon Credit, Net Zero, Carbon Neutrality 

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ กล่าว บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับ บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ลดค่าไฟฟ้า 100,000 บาท/เดือน และไว้ใจเลือกติดตั้งหม้อแปลง Low Carbon เป็นหม้อแปลงบริหารระบบจัดการพลังงานที่บริหารจัดการพลังงานสิ้นเปลืองให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพกับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและยั่งยืน ตอบโจทย์โรงงานอุตสาหกรรม, อาคาร สถานประกอบการตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเร่งการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

หม้อแปลงดังกล่าว ลดค่าไฟฟ้า 5-20% (Energy Saving) ลดคาร์บอน 5-20% (Low Carbon) มากกว่า 100 ล้านตัน ลดมลพิษ (Low Emission) ทำให้อุปกรณ์อายุการใช้งานยาวนานขึ้น (Long Life Equipment) เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เจ้าของอาคาร ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการและบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้โอกาสติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า Low Carbon Platform การบริหารจัดการพลังงาน พร้อมก้าวสู่  Net Zero, LESS, CFP, CFO, Carbon Credit และ BOI นำล้ำทันสมัยที่สุดในอาเซียน อีกทั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่พร้อมจะดำเนินการตามนโยบายภาครัฐในการลดก๊าซเรือนกระจก และการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงาน ตอบโจทย์ นโยบายภาครัฐด้านการประหยัดพลังงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด

ดร.ณัฐวุฒิ จารุวสุพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงาน smart energy & innovation และ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้ร่วมวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินงานวิจัยหม้อแปลง Low Carbon และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทน Solar กับ Energy Storage เพื่อรองรับพลังงานสะอาดอย่างมั่นคง Net Zero, Near Zero, Peak Demand และ Demand Response” ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าหม้อแปลงที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ที่กล่าวในข้างต้นตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงานถึง 9% โดยสามารถลดการใช้พลังงาน ลดตันทุนค่าไฟฟ้า และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และมีระยะเวลาคืนทุนภายในเวลา 2-5 ปี ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมประชาชนและผู้ประกอบการ ด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้า

สภาอุตสาหกรรม 3 จังหวัด (เชียงใหม่, ลำพูน และลำปาง) กล่าว ขอแสดงความยินกับ บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อนุรักษ์พลังงานและลดค่าไฟฟ้า 100,000 บาท/เดือน อีกทั้งสภาฯ และ มช. พร้อมสนับสนุน บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์ภาครัฐด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมก้าวสู่ LESS, CFP, CFO, BOI, Carbon Credit, Net Zero, Carbon Neutrality

ความสำคัญของ ‘ทหาร’ ในยามที่โลกวุ่นวายด้วย ‘สงคราม’

ทหารเรือ มีไว้ทำไม?...‘พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม’ ผบ.ทร.คนที่ 57 จะมาเผยถึงภารกิจกองทัพเรือ ที่สังคม ‘ไม่ค่อยได้เห็น’ เพราะชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนผืนน้ำ

“ทหารเรือต้องทำทุกอย่าง เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา“

“ป้องกันประเทศ / เฝ้าระวังคนหลบหนีเข้าเมือง / สกัดลักลอบขนยาเสพติด สินค้าเถื่อน / ป้องปราบการทำประมงผิดกฎหมาย ขบวนการทำลายทรัพยากรใต้น้ำ / ป้องกันฐานขุดเจาะพลังงาน / ช่วยเหลือภัยพิบัติ ฯลฯ.”

รับชมภารกิจส่วนหนึ่งของทหารเรือ จากคำบอกเล่า ผบ.ทร. ได้ที่: https://youtu.be/ci6kC3rjTjU?si=ulLRjwUGryy5bM6X 

กาฬสินธุ์- 'ชูศักดิ์' เผยคดีข้าราชการเอี่ยวตัดไม้พะยูงโรงเรียน เชือดนิ่ม ๆ ใครทำผิดต้องรับกรรม

แนะกรมธนารักษ์ แก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติ ว.20 ด่วน ก่อนไม้หมดป่า หลังถกนาน 2 ชั่วโมง ฝากข้าราชการที่ดีต้องมีคุณธรรมช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาคารสำนักงานอธิบการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (ป.กมธ.ปปช.สภาฯ) นายกิตติ สมทรัพย์ รอง ป.กมธ.คนที่สอง นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ รอง ป.กมธ.คนที่ 6 นางสุขสมรวย วันทนียกุล กรรมาธิการ นายนิพนธ์ คนขยัน เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ และว่าที่ร้อยโท ยุทธการ รัตนมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชำนาญการประจำคณะ กมธ.ปปช.สภาฯ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เขต 1 นายพลากร พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เขต 2 นายทินพล ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย เขต 5 ประชุมร่วมกับจังหวัด เพื่อสรุปผลการตรวจสอบการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายอำเภอหนองกุงศรี นายอำเภอห้วยเม็ก ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การประชุมครั้งนี้เป็นการหาข้อสรุปเพื่อเติมเต็มในสำนวน กมธ.ปปช.สภาฯ ซึ่งได้ทำการพิจารณาปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี 2566 โดยนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต1 พรรคเพื่อไทย ได้นำยื่นญัตติปัญหาตัดไม้พะยูงทั่วประเทศไปอภิปรายและ กมธ.ปปช. ได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณา แยกออกเป็น 2 กรณี คือกรณีแรกเป็นการลักลอบตัดไม้พะยูงในสถานีเพาะชำกล้าไม้กาฬสินธุ์ จำนวน 1 ต้น และมีการนำไม้ของกลางไปเก็บเอาไว้ที่เทศบาลตำบลอิตื้อ อ.ยางตลาด แต่ไม้พะยูงหายไป 

ส่วนอีกกรณีตัดไม้พะยูงในโรงเรียน เป็นการฝ่าฝืน ใช้ช่องว่างของระเบียบพัสดุ และโดยเฉพาะข้อสั่งการ ว.20 ปี 2560 ของอธิบดีกรมธนารักษ์ ที่พบเจ้าหน้าที่ของธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนหลายแห่ง อนุญาตให้มีการตัดไม้พะยูงไปขายให้กับนายทุนข้ามชาติ ที่มีผู้ต้องหาในคดีเบื้องต้นจำนวน 17 คน อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขในเรื่องระเบียบของกรมธนารักษ์เป็นหลัก รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ป.กมธ.ปปช.สภาฯ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญปัญหานี้ กมธ.ปปช. ได้ทำการตรวจสอบและสรุปเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาก็คือ เป็นการกระทำที่ผิดระเบียบของกรมธนารักษ์ทุกขั้นตอน ซึ่งในสำนวนของ กมธ.ปปช. กรมธนารักษ์ก็ยืนยันว่าการอนุญาตตัดไม้พะยูงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการทำผิดระเบียบ เริ่มจากแนวคิดที่จะตัดไม้พะยูง 

รวมไปถึงแนวทางการจำหน่ายไม้พะยูงระหว่างพ่อค้ากับภาครัฐ มีการยึดราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาด เป็นการกระทำที่ทำให้ภาครัฐเสียหาย เพราะการกระทำขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นในเรื่องราคา โดยเฉพะกรณีโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี ไม้พะยูง 22 ต้นใหญ่ ถูกประมูลขายไปในราคาเพียง 153,000 บาท ทั้งที่ราคาจริงเมื่อวัดออกมาเป็นปริมาตรในท้องตลาดสูงกว่า 4 ล้านบาท ดังนั้นบุคคลใดที่ต้องรับผิดชอบ กมธ.ปปช. จะดำเนินการต่อไป เพื่อให้ปัญหานี้เป็นกรณีตัวอย่างที่ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยจะได้นำไปใช้เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังทรัพยากรป่าไม้ของประเทศให้คงอยู่

“ดังนั้น ผลจากการสอบสวน กรมธนารักษ์ กรรมการสอบสวนสรุปมายังพบว่า มีบางโรงเรียน ที่ขออนุญาตตัดและตั้งคณะกรรมการสอบราคาในวันเดียวกัน หมายถึงอนุมัติตัดในวันเดียว มีลักษณะเร่งรีบเป็นกระบวนการที่ส่อไปในทางทุจริต เรื่องนี้จึงเป็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นเรื่องที่ กมธ.ปปช. จะต้องรักษาผลประโยชน์ทางราชการ จึงมีประเด็นที่ต้องขบคิดร่วมกันว่า กมธ.ปปช. จะวางแนวทางป้องกันอย่างไร ซึ่งก็พบว่าหนังสือเวียน กรมธนารักษ์ ตาม ว20 วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 ควรจะมีการปรับปรุงหนังสือให้มีความชัดเจน ในกรณีการตัดตามความจำเป็นที่ควรจะมีกรอบที่ชัดเจนมากว่านี้ที่จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหา” รศ.ชูศักดิ์ กล่าวในที่สุด

สำหรับคดีนี้ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ภาครัฐจะต้องนำมาทบทวนการใช้อำนาจหน้าที่ที่จะกระจายลงสู่ภูมิภาค เนื่องจากการออกหนังสือหรือคำสั่งที่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ เป็นสิ่งที่จะต้องมีความรัดกุมเอาใจใส่ ในทุกระดับโดยเฉพาะข้าราชการ ที่อาจจะมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากช่องว่างและกฎระเบียบของภาครัฐ จึงควรที่จะสร้างความตระหนัก สร้างสำนึกให้ข้าราชการมีศีลธรรม มีจรรยาบรรณและคุณธรรม ไม่ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบประชาชนอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเช่นนี้

'วราวุธ' ลั่น!! ปม 'น้องไนซ์' หากครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือ จำเป็นต้องขอใช้อำนาจศาล เข้าตรวจสอบสภาพจิตใจเด็ก

(14 พ.ค. 67) ที่หน้าอาคารสุเมธตัวติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จ.เพชรบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงกรณีน้องไนซ์ ว่า ขณะนี้กระทรวง พม. ได้ส่งทีมสหวิชาชีพ ทั้งในส่วนนักจิตวิทยา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของน้องไนซ์ ซึ่งได้ไปดูสภาพครอบครัว การประเมินทางสภาพจิตใจของทางครอบครัวและตัวเด็ก ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปพูดคุยกับตัวเด็กโดยตรงได้ 

ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำเรื่องร้องขอไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้าหากยังไม่ได้รับความร่วมมือ จำเป็นจะต้องขออนุญาตใช้อำนาจศาลในการมีคำสั่งเข้าไปพิจารณาถึงสภาพจิตใจของตัวเด็ก รวมถึงผู้ปกครองด้วย ต้องขอนำเรียนว่ามิติการทำงานของกระทรวง พม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับในกรณีนี้ คือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิและดูแลสวัสดิภาพของตัวเด็ก โดยที่ผ่านมาได้มีการเลี้ยงดู ได้มีการดำเนินการตามสิทธิที่เด็กคนหนึ่งพึงจะได้รับหรือไม่ ทั้งเรื่องการศึกษา การดูแลสภาพครอบครัว ด้านพัฒนาการ และการเลี้ยงดู ซึ่งหากเป็นไปตามกรณีที่กระทรวง พม. เราดูแลอยู่นั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไร

นายวราวุธ กล่าวว่า ส่วนในกรณีที่หลายคนมีความเป็นห่วงว่าจะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงนั้น ตนคิดว่ากระทรวง พม. ยังไม่มีองค์ความรู้มากพอในเรื่องนี้ ที่จะไปตัดสินว่าสิ่งที่ครอบครัวนี้ได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนนั้น เป็นเรื่องที่หลอกลวงหรือไม่อย่างไร คงต้องขอให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาพิจารณา ทั้งนี้ เราคำนึงถึงความปลอดภัย เรื่องพัฒนาการ และสิทธิของเด็กและเยาวชน

ทีมกอล์ฟ 'อัสสัมชัญ' ซิวแชมป์สนาม 2  รายการ 'ช้าง กอล์ฟ ยู แชมเปี้ยนส์ คัพ 2024'  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย 'น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง' ร่วมกับ เดอะ เจ็นซ์ เปิดศึกดวลสวิงระดับอุดมศึกษา รายการ 'ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยนส์ คัพ 2024' สนาม 2 กันที่พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 

'ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยนส์ คัพ 2024' ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก 2 สนาม และรอบชิงชนะเลิศ  1 สนาม แข่งขันประเภททีม 4 คน (คิดคะแนนดีที่สุด 3 คน) ซึ่งในรอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันแบบสะสมคะแนน 2 สนาม แข่งขันแบบ Stroke Play 36 หลุม เพื่อจัดอันดับ คัด 8 ทีมเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันแบบ Match Play ทำการแข่งขัน 2 วัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 Division แข่งรอบละ 18 หลุม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นทีมละ 2 คู่ คือ Foursomes 1 คู่ และ Four-Ball 1 คู่ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศในอันดับต่าง ๆ จะได้รับทุนการศึกษาพร้อมรางวัลเกียรติยศ

หลังจบการแข่งขันเก็บคะแนนในรอบคัดเลือก สนามที่ 2 ปรากฏว่า อันดับ 1 มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ แท็กทีมคว้าแชมป์รอบคัดเลือกสนามที่ 2 ไปด้วยสกอร์รวมทีม 454 (224-230) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารองแชมป์ไปด้วยสกอร์ทีมรวม 458 (228-230) อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สกอร์ทีมรวม 476 (236-240) โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกพงษ์ ตรีเดช (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปสนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟระดับอุดมศึกษา 'ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยนส์ คัพ 2024' รอบคัดเลือกสนามที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี จ.นครราชสีมา

สำหรับทีมที่ได้แข่งขันใน Division 1 จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม คะแนนสะสมรวมสองสนามที่ 180 คะแนน, ทีมอัสสัมชัญ คะแนนสะสมรวมสองสนามที่ 160 คะแนน, ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนสะสมรวมสองสนามที่ 140 คะแนน และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนนสะสมรวมสองสนามที่ 140 คะแนน 

ทีมที่ได้แข่งขันใน Division 2 จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนสะสมรวมสองสนามที่ 100 คะแนน, ทีมมหาวิทยาลัยรังสิต คะแนนสะสมรวมสองสนามที่ 80 คะแนน, ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คะแนนสะสมรวมสองสนามที่ 75 คะแนน และทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คะแนนสะสมรวมสองสนามที่ 70 คะแนน 

'ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยนส์ คัพ 2024' รอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันแบบแมทช์เพลย์ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 14-15 กันยายน 2567 ติดตามกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ที่ Facebook: Chang Golf Club

‘บุ้ง ทะลุวัง’ เสียชีวิตแล้ว ที่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ หลังหัวใจหยุดเต้น ระหว่างอดอาหารประท้วง

(14 พ.ค.67) จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีรายงานว่า น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ บุ้ง นักกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ผู้ต้องขังคดีละเมิดอำนาจศาลและกระทำผิดมาตรา 112 ล้มฟุบและหัวใจหยุดเต้น แพทย์ต้องปั๊มหัวใจยื้อชีวิต ย้ายตัวจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ล่าสุด ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีรายงานว่า น.ส.เนติพร หรือ บุ้ง เสียชีวิตแล้ว เมื่อเวลา 11.22 น.

ต่อมาเวลา 11.57 น. เจ้าหน้าที่ รพ.ได้ใช้รถเข็นนำร่างจากห้องฉุกเฉิน มาชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เดินตามมาด้วย 2 นาย

ด้านเจ้าหน้าที่นิติเวช ยืนยัน ว่า มีรายชื่อ น.ส.เนติพร มาที่ห้องนิติเวช เพื่อชันสูตรจริง ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่

ส่วนบรรยากาศที่ นิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์ พบว่า ขณะนี้มีครอบครัวและเพื่อน ๆ มารอรับร่างที่นิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

บุ้ง ทะลุวัง ถูกขังที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 67 หลังถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ ลงโทษจำคุก 1 เดือน กรณีละเมิดอำนาจศาล จากนั้นได้ประกาศอดอาหารและน้ำประท้วง (Dry Hunger Strike) ตั้งแต่ เวลา 18.00 น.วันที่ 27 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อเช้าที่ผ่านมา นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยอาการของบุ้งว่า เมื่อเช้านี้ (06.00 น.) ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์โทรศัพท์ไปบอกครอบครัวว่า บุ้งมีอาการไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้น ต้องทำการปั๊มหัวใจ และยังบอกอีกว่า ก่อนหน้านี้ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ไปเยี่ยมบุ้ง บุ้งร่างกายซูบผอมจนเห็นได้ชัด น้ำหนักลดลงไป 10 กว่ากิโล บ่นปวดศีรษะ ปวดตามร่างกาย ท้องเสีย ตัว ขาและเท้าบวม ซึ่งเป็นผลจากการอดอาหารเป็นเวลานาน และช่วงหลังทางครอบครัวได้ขอให้ยาพวกแคลเซียมให้กับบุ้ง แต่ทางแพทย์บอกว่าถ้าอดอาหารเป็นเวลานานแล้วกลับมารับยาอาจจะมีผลข้างเคียง แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าผลข้างเคียงเป็นอย่างไร ต้องรอให้แพทย์ออกมาชี้แจง 

'เจ๊จุกฯ' เผย!! ร้านอาหาร 3 นิ้ว ที่ก๊วนทะลุวังช่วยโปรโมต ประกาศปิดตัว งง!! ทำไมไร้ผู้อุดหนุน กองเชียร์อยู่ไหน ทำไมปล่อยเจ๊งตามลำพัง

(14 พ.ค. 67) บัญชี x ของ ‘เจ๊จุก คลองสาม’ ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ โดยระบุว่า “เจ๊งไปอีกหนึ่ง #miniม่วนส์ ส้มตำกีบ งง?ทำไมเจ๊ง! คือ ถึงแม้ว่าจะเคยติด #แบนสว แต่ทั้งตะวันแบม ทะลุวัง ทะลุแก๊ส ไข่แมวชีส ก็ไปช่วยโปรโมตให้ขนาดนั้น ชาวกีบไม่ไปช่วยอุดหนุนเลยเหรอคะ ร้านปิด 19 พ.ค. นี้ ไปช่วยเพื่อนกันหน่อยคะ อย่าปล่อยให้เพื่อนเจ๊งตามลำพัง”


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top