Sunday, 28 May 2023
NEWS

ฉะเชิงเทรา-สโมสรโรตารีธนบุรีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโรคตาให้กับโรงพยาบาล พนมสารคาม และจัดสร้างโรงอาหาร ปรับปรุงห้องสมุดใหม่

พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ในวาระครบรอบ 65 ปี การก่อตั้งสโมสรในประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 2566  เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีส่งและรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคตา โดยมี นายไพบูลย์  โกสุมขจรเกียรติ์  นายกสโมสรโรตารีธนบุรี เป็นตัวแทนสโมสรในนามองค์กรโรตารีสากล เป็นผู้ส่งมอบในฐานะผู้ดำเนินการ และได้รับเกียรติจาก นายขจรเกียรติ  รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานรับมอบ

การมอบเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ เป็นการฉลองที่สโมสรครบรอบ 65 ปีในประเทศไทย โดยเมื่อต้นปี 2565 เริ่มมีการสำรวจเบื้องต้น พบว่าในเขตพื้นที่อำเภอพนมสารคาม มีผู้ป่วยโรคตาจำนวนมาก และต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา เนื่องจากโรงพยาบาลพนมสารคาม มีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในการรักษา ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมกับอาการเจ็บป่วยของคนไข้ในภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์เป็นเครื่องรุ่นเก่า สโมสรโรตารีธนบุรี จึงจัดทำโครงการที่เรียกว่า Global Grant หมายเลข 2340638 ซึ่งเป็นโครงการที่ทำร่วมกับสโมสรคู่มิตรต่างประเทศในการจัดหาทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์รักษาโรคตา เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นของขวัญมอบให้กับประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม สำหรับการรักษาคนไข้โรคตาครี้งนี้ เป็นชุดอุปกรณ์รวม 2 ชุดในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,483,700 บาท โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ เริ่มสำรวจจนถึงวันนี้เป็นเวลา 1 ปีเต็ม 

เมื่อปี 2565 ได้จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ชุดที่ แรกได้แก่เครื่องตรวจตาวัดเลนส์แก้วตาเทียม และเครื่องฉายจอภาพ มูลค่าโครงการ US$ 38,900 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,283,700 บาท 

และต่อมาในปี 2566 เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคตาได้ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีธนบุรี  จึงได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ชุดที่ 2  ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพจอแบบพกพา ปัญญาประดิษฐ์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสโมสรคู่มิตรต่างประเทศ มูลค่าโครงการ US$ 34,286 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,200,000 บาท 

ในการนี้ ไม่ใช่เฉพาะคนไข้ในเขตพื้นที่อำเภอพนมสารคามเท่านั้นที่จะได้รับบริการ ยังหมายรวมถึงประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมด จะมีโอกาสมารับการรักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตา ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย 


และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ สโมสรโรตารีธนบุรี เดินทางไป ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 13 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายไพบูลย์  โกสุมขจรเกียรติ์  นายกสโมสรโรตารีธนบุรี เป็นตัวแทนสโมสรในนามองค์กรโรตารีสากล ส่งมอบโรงอาหาร และปรับปรุงห้องสมุดใหม่ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มูลค่ารวม 350,000 บาท

โดยกิจกรรมนี้เป็นโครงการสืบเนื่องจากที่สโมสรได้มามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพนมสารคาม  โดยต้องการสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ ดูแล ด้านการศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสองห้องอยู่ในเขตอำเภอพนมสารคาม  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มี นักเรียน 75 คน ระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6  เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี  2520 รวมอายุ 45 ปี ปัจจุบันมีครูและเจ้าหน้าที่ 7 คน ที่คอยดูแลให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษา  แต่เนื่องจากสภาพอาคารเรียนเริ่มผุพัง ประกอบกับความไม่สะดวกของการจัดกิจกรรมในร่ม  ทางสโมสรโรตารีธนบุรี จึงได้พิจารณาอนุมติงบประมาณเพื่อสร้างโรงอาหารขนาด  8 x 12 เมตร พร้อมใส่มุ้งลวด และหลังคากันฝนให้สามารถงานได้อเนกประสงค์   

นอกจากนี้ ทางสโมสรฯ ยังได้ทำการปรับปรุงห้องสมุดเดิม ให้สวยงาม พร้อมจัดหาหนังสืออ่านนอกเวลา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  รวมทั้งจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์มอบให้อีก 1 ชุด ด้วย 

(สุรินทร์) ผบ.มทบ.25 ตรวจเยี่ยมการ รับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2566 ผลัดที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:30 น. พลตรี ชินวิช  เจริญพิบูลย์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2566 ผลัดที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันเอกสุดใจ  แพงพรมมา สัสดีจังหวัดสุรินทร์ รักษาการ หัวหน้าฝ่าย สรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 25 พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองกำลังสุรนารี พันเอกสุรังค์  วิทยาวงศรุจิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน  และ คณะนายทหารให้การต้อนรับ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ดำเนินการ รับ-ส่ง ทหารเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2566 จำนวน 390 นาย แยกเป็น แผนก กองทัพบก จำนวน 209 นาย แผนก กองทัพอากาศ จำนวน 108 นาย แผนก กองทัพเรือ จำนวน 73 นาย  พลตรี ชินวิช  เจริญพิบูลย์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติในทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด และได้พบปะพูดคุย กับผู้ปกครองและญาติของทหารใหม่ที่มาส่ง ให้คลายความกังวล และขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการของกองทัพ ที่จะดูแลทหารใหม่หรือน้องคนเล็ก เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ในการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2566 ผลัดที่ 1ในครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 25 ได้จัด วงดนตรี จากหมวดดุริยางค์ทหารบก มณฑลทหารบกที่ 25 และการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย มาให้ ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ได้ชมอีกด้วย

ต่อจากนั้น พลตรี ชินวิช  เจริญพิบูลย์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เดินทาง ไปตรวจเยี่ยม การรับทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 25 ซึ่ง มีทหารใหม่เข้ากองประจำการ จำนวน 87 นาย

 ปุรุศักดิ์  แสนกล้า  ข่าว/ภาพ

ศลต.ตร.อัปเดตทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 42 ราย เฝ้าระวังพื้นที่รุนแรง แข่งขันสูงต่อเนื่อง เปิดภาพตำรวจขนส่งบัตรเลือกตั้งจากจุดห่างไกล จ.ยะลา ขึ้น ฮ.ท่ามกลางความมืด

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษก ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) เปิดเผยว่า วันนี้ ศลต.ตร.ได้ประชุมสรุปภารกิจการรักษาความปลอดภัย การดูแลความสงบเรียบร้อย และอำนวยการจราจรในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวัง เช่น พื้นที่ที่เคยพบการใช้ความรุนแรง หรือพื้นที่แข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง

“การปฏิบัติของ ศลต.ตร.ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังปิดหีบแล้วเข้าสู่การนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ตำรวจดูแลความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย ป้องกันการกระทบกระทั่ง โดยไม่มีรายงานเหตุวุ่นวายแต่อย่างใด หลังจากนั้น ในช่วงค่ำตำรวจได้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้วไปยังศูนย์เลือกตั้งจังหวัด โดยมี 8 หน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่ อ.ยะหา บันนังสตา และธารโต จว.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูง อยู่ห่างไกล ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางขนส่งโดยรถยนต์เป็นระยะเวลานาน และเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฯ จึงใช้วิธีการลำเลียงบัตรเลือกตั้ง โดยเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจ โดยมีตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ตำรวจพลร่ม  และตำรวจ สภ.บันนังสตา สภ.แม่หวาด สภ.ปะแต จว.ยะลา ทำหน้าที่ขนส่ง และอารักขา เจ้าหน้าที่ กกต.และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นำบัตรเลือกตั้งส่งถึงศูนย์ฯ อย่างปลอดภัย” พล.ต.ท.นิธิธร ฯ กล่าว

ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความร่วมมือในภูมิภาค ตั้งเป้ามุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปในปี 2568

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อนำแนวทางอาเซียนในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปในปี ค.ศ.2025 ไปปฏิบัติ โดยมี นาย Benedicto Ernesto R. Bitonio, Jr. ประธาน SLOM และปลัดกระทรวงด้านแรงงานสัมพันธ์ นโยบาย และการต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมทั้ง ประธานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเลขาธิการอาเซียน คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายสมาสภ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันการใช้แรงงานเด็กยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศรายงานว่าแรงงานเด็กที่อายุระหว่าง 5 - 17 ปี มีจำนวนประมาณ 160 ล้านคน ทั่วโลก ซึ่งในกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 48.7 ล้านคน อยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเห็นชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดำเนินการตามแนวทางอาเซียนในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปในปี พ.ศ. 2568 ไปปฏิบัติ 
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปในส่วนของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2565 จากรายงานกระทรวงแรงงาน พบว่า ได้มีการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมทั้งสิ้น 71,301 คน สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนงานของอาเซียนและการบูรณาการร่วมกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านศักยภาพของแรงงานเด็ก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในระดับภูมิภาค 

นายสมาสภ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักด้านการคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด โดยให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไป ด้วยการให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเด็กที่สำคัญหลายฉบับ รวมถึงร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 8.7 ที่ดำเนินการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ รวมถึงยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ในด้านโครงสร้างกรอบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบที่ห้ามการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดอย่างเพียงพอ อย่างน้อย 55 ฉบับ และมีการดำเนินงานที่สำคัญในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ การออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 การออกกฎกระทรวง แผนปฏิบัติการ ประกาศ ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงแรงงานได้มีการบูรณาการออกตรวจแรงงานอย่างเป็นระบบ และมีการประสานส่งต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทและกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กที่แตกต่างกัน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 

ศลต.ตร.เผย ทั่วประเทศทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 38 ราย ฉีกบัตรเลือกตั้งทั่วประเทศ 26 ราย ส่วนใหญ่คนแก่ ป่วย เมา เร่งตรวจสอบปมซื้อเสียง 

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2566) เวลา 17.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปก.ตร.) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติในการเลือกตั้ง โดยสถานการณ์ภาพรวมทั่วระเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษก ศลต.ตร. เปิดเผยภายหลังปิดหีบเลือกตั้งว่า จากการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปี 2566 ต่อเนื่องจนตลอดทั้งวันนี้ พบว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงทั้งสิ้น 8 คดีดำเนินคดีไปแล้ว 4 ราย อีก 4 ราย อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งซึ่งกันและกัน 

โฆษก ศลต.ตร. กล่าวว่า วันนี้มีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 38 ราย เป็นการฉีกบัตรเลือกตั้ง 26 ราย ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง 4 ราย นำบัตรออกจากหน่วยเลือกตั้ง 1 ราย จำหน่ายสุราในเวลาต้องห้าม 7 ราย และพบการทำลายป้ายหาเสียงกว่า 1,000 ป้าย 

กรณีการฉีกบัตรเลือกตั้ง ส่วนใหญ่กว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้สูงอายุ บางรายเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ บางรายเมาสุรา หรือมีอุบัติเหตุหกล้มในคูหาเลือกตั้งจนบัตรฉีกขาด  อีกรายเกิดจากการลงคะแนนผิดจึงฉีกบัตร เพื่อขอบัตรใหม่ ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ตำรวจต้องทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริง แต่จากการสอบสวนผู้กระทำผิด ยังไม่พบว่าเป็นการตั้งใจก่อเหตุเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง” พล.ต.ท.นิธิธร กล่าว

สำหรับด้านการจราจร พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวว่า ช่วงเช้ารถค่อนข้างติดในช่วงเช้า เนื่องจากประชาชนมารอใช้สิทธิตั้งแต่เช้า พบจุดรถติดขัด 6 จุด แต่สามารถเข้าคลี่คลายปัญหาการจราจรได้โดยเร็ว 
ส่วนกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องการกระทำความผิดเรื่องกฎหมายเลือกตั้งผ่าน นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ทางตำรวจได้ติดตามดู จะนำข้อมูลเหล่านี้มาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ตำรวจท้องที่ทำการสอบสวนสอบสวน ซึ่งขณะนี้ยังถือว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวอยู่ และทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนตรงเข้ามาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะต้องประสานข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป

พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวด้วยว่า ศลต.ตร. จะเปิดไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ยังมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแลการนับคะแนนเสียง การขนหีบบัตร รวมถึงการป้องกันเหตุกระทบกระทั่ง โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดที่มีการแข่งขันกันสูง และเคยมีคดียิงกันหลังการนับคะแนน ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และราชบุรี นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอีก 20 จังหวัดทั่วประเทศ

ปิดการแข่งขันแบดมินตันคนพิการนานาชาติ  (THAILAND PARA BADMINTON INTERNATIONAL 2023 ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา

ที่สวนนงนุชพัทยา ได้มีการจัดพิธีปิดและมอบเหรียญรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันแบดมินตันคนพิการนานาชาติ Thailand Para  Badminton International  2023 ซึ่งการแข่งขันแบดมินตันคนพิการนานาชาติได้ แข่งขันกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา 
      
สำหรับรางวัลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มวิวแชร์,กลุ่มความพิการทางแขนขา,กลุ่มคนแคระ นักกีฬาที่ได้รับรางวัลมี 20 ประเทศรวม92 รางวัล ส่วนนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล 7 คนโดยแบ่งเป็น
1.กลุ่มคนแคระ ได้รับเหรียญเงิน 1รางวัล ระเภทชายคู่ คลาส SH6 นายณัฐพงษ์ มีชัย คู่กับ นายบุญทัน แย้มมะลิ 

2.กลุ่มพิการแขนขา ได้รับเหรียญทองแดง 3รางวัล

ประเภทหญิงเดี่ยว คลาส SL3  นางดรุณี เห็นไพรวัลย์ 
ประเภทชายคู่ คลาส SU5 นายปรีชา สมศิริ คู่กับ นายณัฏฐพล ทวีทรัพย์
ประเภทคู่ผสม คลาส SL3-SU5 นายศิริพงษ์ เติมอารมณ์ คู่กับ นางสาวนิภาดา แสนสุภา
            
สำหรับรายการแข่งขันแบดมินตัน เพื่อ Qualify Paralympic 2024 กรุงปารีส ฝรั่งเศส จะมีรายการแข่งขัน 12 รายการ โดยสหพันธ์แบดมินตันโลกจะเลือก 6 รายการที่ดีที่สุดของนักกีฬาแต่ละคน หรือ แต่ละคู่มาจัดอันดับ 1-6 ตามลำดับเพื่อให้ได้สิทธ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้าย ( แต่ละประเทศจะได้เพียง 1 สิทธิ์ ในแต่ละประเภท ) และในปีหน้าทางสหพันธ์แบดมินตันโลกได้อนุมัติให้ประเทศไทยจัดรายการ BWF World Para Badminton Championships 2024

ผบ.ทร. และคณะ เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ 2023 ณ อ่าวซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และคณะ เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ 2023 ณ อ่าวซูบิค  ประเทศฟิลิปปินส์ ตามคำเชิญของ ผู้บัญชาการทหารเรือฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาสที่ กองทัพเรือฟิลิปปินส์ จัดการประชุม ผบ.ทร.อาเซียนครั้งที่ 17 และในโอกาสครบรอบ 125 ปี กองทัพเรือฟิลิปปินส์ 

โดยมีเรือรบของกองทัพเรือชาติต่างๆ ในอาเซียน 7 ประเทศเข้าร่วมสวนสนามทางเรือ จำนวนทั้งสิ้น 10 ลำ โดยมีพลเอก Carlito Galvez รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ เป็นประธานในพิธีบนเรือ BHP Davao Del Sur (602)  ในส่วนของกองทัพเรือไทย ได้ส่งเรือหลวงปัตตานี (หมายเลขเรือ 511) เข้าร่วมการสวนสนามในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการสวนสนามทางเรือ เรือต่างๆ จะเข้าร่วมการฝึก ASEAN Multilateral Naval Excercise:AMNEX ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่13-16 พ.ค.66 บริเวณฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการทางเรือร่วมกันของกองทัพเรือประเทศอาเซียน 

ซึ่งการฝึกดังกล่าวในครั้งแรก จัดขึ้นที่ประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (The 50th Anniversary of ASEAN’s International Fleet Review 2017 – ASEAN IFR 2017) 


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ผบ.ตร. ต่อแถวเข้าคิวใช้สิทธิพร้อมประชาชน ยันภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ห่วงการจราจร สั่งตำรวจคลี่คลายดูแลทุกมิติ เตือนอย่าทำผิดกฎหมาย พบมีซื้อสิทธิขายเสียงแล้ว 8 คดี 

วันนี้ 14 พ.ค. 66 พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้ง 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 แขวงและเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยต่อคิวเข้าแถวเลือกตั้งร่วมพี่น้องประชาชน ซี่งบรรยากาศภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คึกคัก มีประชาชนมาใช้สิทธิจำนวนมากและต่อเนื่อง

ผบ.ตร. กล่าวว่า “รู้สึกดีที่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองไทยในวันนี้ โดยในการตั้งตั้งวันนี้มีกำลังพลตำรวจกว่า 150,000 นายคอยดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ จำนวน 94,737 หน่วยเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นห่วงการจราจรที่ติดขัดสะสมในหลายพื้นที่ เนื่องจากมีผู้ออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก

โดยเฉพาะหน่วยที่มีผู้ใช้สิทธิเกิน 5,000 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ มี 74 แห่ง ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปมี 5 แห่ง คิดว่าจะมีปัญหาเรื่องการจราจรพอสมควร แต่ได้สั่งการไปแล้ว ให้บริหารจัดการจราจร ตรึงกำลังเข้าคลี่คลายตามจุดต่างๆจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จ  ฝากถึงประชาชนหากพบเห็นมีตรงไหนติดขัด สามารถแจ้งมาได้ที่ 1197 ศูนย์ควบคุบและสั่งการจราจรของบช.น. หรือที่ 191 ทั่วประเทศ อีกทั้ง ตนได้สั่งการให้ตำรวจเตรียมเสื้อกันฝน เนื่องจากในหลายพื้นที่มีการพยากรณ์ว่าจะมีฝน"

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวอีกว่าว่า “ขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ทั้งเรื่องการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว หรือการใส่เสื้อโลโก้พรรค  การเอาบัตรออกนอกหน่วย การฉีกบัตรเลือกตั การจัดรถยานพาหนะถ้าประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งการเล่นพนันขันต่อการเลือกตั้ง 

ในส่วนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เฉพาะคืนวานนี้  2 คดี และช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีการซื้อสิทธิขายเสียง 8 คดี ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว 3 คดี รวมความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งประมาณ 49 เหตุ และมีการทำลายป้ายหาเสียง 145 เหตุ 

ทั้งนี้ภาพรวมทั้งประเทศยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและจัดจราจรเพื่อดูแลประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิอย่างเต็มที่จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ”

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 38 นาย

พลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 38 นาย เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนนายเรือชั้นสูงสุด ที่ผ่านการพิจารณาจากกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือร่วมประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา และมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายเรือ ตลอดจนกำลังพลของโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ณ ลานสวนสนามโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

'ชาวบ้าน' โวย!! ภาพลักษณ์ 'วัดพระธาตุพนม' ถูกบั่นทอน หลัง 'ถนนลายขิด' ถูกตีเส้นทำที่จอดรถ ทำลายความสวยงาม

(14 พ.ค. 66) ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดระเบียบวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าวางขายของในพื้นที่โซนนิ่งของทางคณะกรรมการวัดจัดไว้ให้ โดยมีนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความชื่อดัง ในฐานะประธานมูลนิธิกองทัพธรรม ไวยาวัจกรวัด เป็นประธานดูแลบริหารทั้งภายในภายนอกวัดพระธาตุพนมฯ จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เข้ามาดูแลจัดระเบียบ ป้องกันการฉกฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ ด้วยการให้เช่าพื้นที่ขายของในบริเวณวัดของคณะกรรมการวัดบางกลุ่มที่ฝังรากลึกมายาวนาน
.
จนกระทั่งการจัดระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางบรรดาพ่อค้าแม่ค้า พร้อมใจยินยอมที่จะเข้าไปขายของในพื้นที่ที่ทางวัดจัดให้ อีกทั้งคณะกรรมการวัดกำลังแก้ไขปัญหาจัดระเบียบทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการจัดพื้นที่ขายของแบบถาวร เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของบรรดาพ่อค้า แม่ค้า และให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสวยงามไม่รกหูรกตาเหมือนที่ผ่านมา ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยว และให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน ในการเสนอองค์พระธาตุพนมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
.
ล่าสุดได้มีแกนนำชาวบ้านออกมาร้องเรียนให้ข้อมูลผ่านสื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับความสวยงามของถนนบริเวณหน้าวัด จากทางเข้าประตูวัดด้านหน้า ที่เคยมีปัญหากับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาก่อนหน้านี้ ลักษณะเป็นรูปตัวที (T) ยาวไปถึงประตูโขงติดถนนเลียบแม่น้ำโขง โดยจากข้อมูลพบว่า เป็นพื้นที่ถนนลานธรรม ที่ออกแบบก่อสร้างมาเป็นพิเศษ พื้นถนนกว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณเกือบ 500 เมตร ส่วนพื้นที่การออกแบบเป็นบล็อกปูพื้น พิมพ์สีออกมาเป็นลวดลายแบบพิเศษ ที่เรียกว่าลายขิดอีสาน สื่อถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน เพื่อให้เกิดความสวยงามโดดเด่น หากมีการจัดกิจกรรมขบวนแห่ต่างๆ สามารถสร้างความตื่นตาให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
.
ส่วนริมถนนที่เป็นฟุตบาท จะมีการจัดรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา กล่าวถึงความสำคัญขององค์พระธาตุพนม ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมศึกษา แต่ปัจจุบันพื้นลายขิดดังกล่าว มีความสวยงามน้อยลง ไม่มีความโดดเด่น เนื่องจากกรรมการวัดออกแบบ ให้มีการตีลายเส้นสีขาวทับถนนลายขิดอีสาน เพื่อจัดเป็นที่จอดรถ ทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และไม่คุ้มค่ากับงบประมาณการออกแบบ ที่ต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ 5 ล้านบาท จึงต้องการเรียกร้องผ่านสื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สมกับงบประมาณที่ก่อสร้าง และประชาชน นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงาม โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น

“อลงกรณ์”ปลื้มส่งออกข้าวไทย 4 เดือน พุ่ง 3.05 ล้านตัน ดันราคาข้าวในประเทศสูง ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น คาดปี2566 ส่งออกทะลุเป้า7.5ล้านตัน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าววันนี้(14 พ.ค.)ว่า เป็นข่าวดีที่การส่งออกข้าวของไทย 4 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณสูงถึง 3.05 ล้านตัน และความต้องการข้าวในตลาดยังมีต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ราคาข้าวในประเทศเกือบทุกประเภทสูงเกินราคาประกันรายได้โดยเฉพาะข้าวเจ้าซึ่งมีปริมาณการผลิตมากที่สุด คาดว่า การส่งออกข้าวของไทยในปี2566 จะทะลุเป้าหมาย 7.5ล้านตันและน่าจะแซงตัวเลขการส่งออกข้าวในปี2565

สำหรับการส่งออกข้าวไทยปี 2565 อยู่ที่ 7.69 ล้านตัน โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการส่งออกสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตัน ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 138,451.8 ล้านบาท คิดเป็น 3,970.9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดเป็นยุทธศาสตร์หลักบนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนและกระทรวงพาณิชย์โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ มุ่งทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน และภาคเกษตรกรมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีคุณภาพมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด การยกระดับข้าวแปลงใหญ่พร้อมกับเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศมากขึ้นรวมทั้งค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ ประการสำคัญคือชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น”นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด.

‘ชัชชาติ’ ชม ‘กฟน.’ หลังจัดระเบียบสายรุงรัง พระราม 4  อึ้ง!! เจอสายตายเพียบ ต้องตัดทิ้งกว่า 90%

(13 พ.ค. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก ขณะร่วมวิ่ง City Run กับเพื่อนๆ นักวิ่ง

ในตอนหนึ่ง นายชัชชาติวิ่งมาถึงสะพานลอยตรงข้ามโรงพยาบาลเมดพาร์ค เขตคลองเตย นายชัชชาติกล่าวว่า ถนนพระรามที่ 4 มีการจัดระเบียบสายสื่อสารใหม่ โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ติดตั้งคอเหล็กไว้สำหรับร้อยสายไฟเบอร์ออปติกที่ผู้ให้บริการได้รับการอนุญาตแล้ว ส่วนสายเก่าที่ไม่ได้ใช้งานก็มีการตัดทิ้ง ซึ่งพบว่ามีกว่า 90%

“จะเห็นได้ว่าพอเรารวบสายก็ดีขึ้นเยอะเลย โปรเซสในอนาคตต่อไปคือการเอาลงดิน การนำสายลงดินต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า กทม.เป็นผู้ประสานงานหลัก ที่ต้องพูดคุยกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยแต่ก่อนมีการพาดสายมั่วกันไปหมด

“อย่างที่เคยบอก ไม่ใช่งานของ กทม.เพียงคนเดียว เราไปตัดสายคนอื่นไม่ได้ มีกฎหมายควบคุมอยู่” นายชัชชาติกล่าว

คลิปว่อน!! พฤติกรรม 2 สาว 'แบม-ตะวัน' เจ้าของรางวัล 'The People Awards'

(13 พ.ค. 66) เปิดคลิปพฤติกรรม ‘ตะวัน-แบม’ เจ้าของรางวัล The People Awards 2023 หลังเข้ามาป่วน สน.สำราญราษฎร์ เนื่องจากเคลื่อนไหวสอบถามการปล่อยตัวของ ‘หยก’ ด้านชาวเน็ตแห่วิจารณ์พฤติกรรมสุดก้าวร้าว พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการอย่างใจเย็น

จากกรณี น.ส.ทานตะวัน หรือตะวัน และ น.ส.อรวรรณ หรือแบม พร้อมกลุ่มมวลชนนักเคลื่อนไหวทางการเมือง กว่า 20 คน รวมตัวเดินทางมาที่ สน.สำราญราษฎร์ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามการปล่อยตัวของ นางสาวธนลภย์ ผลัญชัย หรือหยก เยาวชนอายุ 15 ปี ที่ สถานพินิจบ้านปราณี จังหวัดปทุมธานี ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูง มาตรา 112 และ พ.ร.บ.โบราณสถาน จากนั้น ตะวัน - แบม กับพวกรวม 9 คน ร่วมกันทำลายทรัพย์ราชการ บนโรงพักสำราญราษฎร์ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวมาฝากขังศาลอาญา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ผู้ใช้ TikTok ‘พลาดหัวข่าว v5’ ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ เผยให้เห็นพฤติกรรมของ 2 เด็กหญิงวัยรุ่น ‘ตะวัน-แบม’ เจ้าของรางวัล The People Awards 2023 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับคน 10 คนที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น ขณะกำลังทำลายข้าวของภายใน สน.สำราญราษฎร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคอยวิ่งวุ่นห้ามปรามอย่างใจเย็น

ทั้งนี้ ได้มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของทั้ง 2 เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มองว่าการกระทำดังกล่าวมันเกินไป พร้อมกับชื่นชมความใจเย็นของเจ้าหน้าที่ และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก

ศลต.ตร.บังคับใช้กฎหมายเข้ม โค้งสุดท้าย ‘เลือกตั้ง66’ เน้นย้ำ! ซื้อสิทธิขายเสียงมีความผิด จับกุมแล้ว 3 ราย แนะนำประชาชน 12 ข้อ ต้องรู้! ห้ามทำ ผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง

วันนี้ ( 13 พฤษภาคม 2566 ) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ตร. ) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ในฐานะโฆษก ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.)  เปิดเผยว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร. ) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศลต.ตร. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน สั่งการให้ ศลต.ตร. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษาคม 2566 มีความเข้าใจในกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
โฆษก ศลต.ตร. กล่าวว่า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงการกระทำที่ต้องงดเว้น ห้ามกระทำ ตามกฎหมายเลือกตั้ง “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561” ที่ประชาชนพึงหลีกเลี่ยง ซึ่งมักพบการกระทำความผิด ดังนี้
 
1. การซื้อสิทธิขายเสียง การกระทำการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัคร หรือ “การซื้อขายเสียง” เข้าข่ายผิดกฎหมาย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  โดยผู้ซื้อเสียง มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี  ส่วนผู้ขายเสียง เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน ฝ่าฝืนมีโทษ จำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 
2. การพนันขันต่อผลการเลือกตั้ง โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 1 ถึง 5 ปี ปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
 
3. การจัดยานพาหนะขนคนไปเลือกตั้ง หากทำเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด มีความผิด มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
 
4. การกระทำใด เป็นการขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ มีความผิด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกำหนด 10 ปี
 
5. การรื้อ ย้าย ปลด ทำลาย หรือเก็บป้ายหาเสียง ต้องทำโดยเจ้าของ หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น ผู้อื่นจะกระทำไม่ได้ ฝ่าฝืนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
 
ขณะที่ ศลต.ตร.เน้นย้ำ  สิ่งที่ห้ามทำ หลังเวลา 18.00 น.ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง
1. ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้ง ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
2. ห้ามมิให้มีการโฆษณาหาเสียงให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัคร ส.ส. ทุกรูปแบบ รวมถึงให้งดเว้นการสวมใส่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ ที่มีสัญลักษณ์โลโก้พรรคการเมือง หมายเลขพรรคการเมือง หรือผู้สมัคร (โดยเฉพาะเมื่อเข้าคูหา หรือบริเวณใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง ) และให้งดเว้นการโพสต์ข้อความ อัปโหลดภาพ หรือคลิปที่มีเนื้อหาลักษณะหาเสียงเลือกตั้ง ลงบนโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

‘หมอยง’ เผย โควิด-19 ในไทยเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ XBB.1.16 ชี้!! ติดต่อได้ง่าย หลบภูมิต้านทานได้ดี แต่ไม่เพิ่มความรุนแรง

‘หมอยง’ เผย โควิด 19 ในไทยเปลี่ยนสายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ดาวดวงแก้ว กำลังมาแรงแทนที่สายพันธุ์ปลาหมึกยักษ์ สายพันธุ์นี้ติดต่อได้ง่าย หลบหลีกภูมิต้านทานได้ดี แต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้น

(13 พ.ค. 66) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ‘Yong Poovorawan’ ระบุว่า โควิด 19 การเปลี่ยนสายพันธุ์ สายพันธุ์ดาวดวงแก้วกำลังมาแรง XBB.1.16

จากการศึกษาในประเทศไทยของศูนย์จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด 19 ทุกครั้งที่มีสายพันธุ์ใหม่ก็จะมีการระบาดเพิ่มขึ้นเป็นระลอก มาโดยตลอด

จากรูปนี้ในการถอดรหัสพันธุกรรมกว่า 100 สายพันธุ์จะเห็นว่าสายพันธุ์หลักในประเทศไทยขณะนี้เป็น XBB แล้ว โดยที่สายพันธุ์ดาวดวงแก้ว XBB.1.16 กำลังมาแรงและจะเป็นสายพันธุ์หลักต่อไป

สายพันธุ์นี้ติดต่อได้ง่าย หลบหลีกภูมิต้านทานได้ดี แต่ความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้น


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top