สรุปจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ 'บิ๊กตู่' จัดให้!!

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องการโรคโควิด19 ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้ความสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง 'ภูมิคุ้มกันหมู่' (Herd Immunity) ให้แก่สังคมไทย

ภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นนิยามที่เกิดขึ้นโดย สพ. แดเนียล เอลเมอร์ แซลมอน สัตวแพทย์ชาวอเมริกันใน ค.ศ. 1894 และได้รับการศึกษาวิจัยต่อมาจนเป็นที่ยอมรับในช่วง ค.ศ. 1930 จากงานวิจัยด้านระบาดวิทยาของโรคหัดในบัลติมอร์ โดยเอ ดับบลิว เฮดริช และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาตลอดทั้งในแง่ของการคำนวนหาจำนวนที่เหมาะสม และรูปแบบการกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ เทคโนโลยีในการสร้างวัคซีนป้องกันโรคโควิด ปัจจุบันมี 3 เทคโนโลยี ได้แก่วัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine), ไวรัล เว็กเตอร์ (Viral Vector Vaccine) และ เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA Vaccine) ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาสามารถจัดหามาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้ทั้ง 3 ชนิด มีจำนวนดังต่อไปนี้..

- Sinovac จำนวน 26,530,000 โดส 
- Sinopharm จำนวน 14,860,000 โดส
- AstraZeneca จำนวน 48,620,000 โดส
- Pfizer จำนวน 43,490,000 โดส
- Moderna จำนวน 6,590,000 โดส

หากนับจำนวนโดสตามชนิดของวัคซีน สามารถแบ่งได้ดังนี้...

- ชนิดเชื้อตาย 41,390,000 โดส
- Viral Vector 48,620,000 โดส
- mRNA 50,080,000 โดส

สำหรับจำนวนประชาชนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีดังนี้...

- ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 57,000,000 ราย
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำนวน 53,200,000 ราย 
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จำนวน 29,900,000 ราย 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลงไปมากแล้ว จนพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชายังมิได้นิ่งนอนใจ แต่ยังคงติดตามเฝ้าระวังป้องกันต่อไป เพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนต่อไป