Friday, 12 April 2024
NEWS

ด่วน..!!!! ผู้อำนวยการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ออกประกาศแจ้งให้วปอ.รุ่น 63 ตรวจหาเชื้อ - กักตัว 14 วัน หลังพบนักศึกษาติดโควิด ขณะที่ในรุ่นมี ทหาร-ตำรวจ-นักธุรกิจ-ราชการ ร่วมเรียนอื้อ

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.พล.ท.วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ออกประกาศวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63 ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19

โดยระบุว่า ได้รับรายงานว่ามีนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63 จำนวน 1 คน ติดเชื้อ และ มีนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63 จำนวน 2 คน ขอกักตัวเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ประกอบกับมีข้าราชการ 1 คน ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันที่ 7 เมษายน จึงได้ขอยกเลิกการเดินทางไปดูกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 30 เมษายน และเลื่อนการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ระว่าง 20 - 22 เมษายน ไปก่อน และยกเลิกกิจกรรมการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตังแต่ 8 เมษายน เป็นต้นไปถึง 30 เมษายน และขอให้นักศึกษา รุ่น 63 และข้าราชการ เข้ารับการตรวจ ตั้งแต่ 8 - 9 เมษายน และกักตัว 14 วัน ณ ที่พัก พร้อมรายงานในระบบทุกวัน

ทั้งนี้ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 285 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร 94 นาย ข้าราชการตำรวจ 9 นาย ข้าราชการพลเรือน 77 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ 15 คน ภาคเอกชน 15 คน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป 68 คน นักศึกษาจากมิตรประเทศจำนวน 7 นาย จาก 7 ประเทศได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปฐมนิเทศ และภาคการศึกษาหลัก

ป.ป.ส. จับมือขนส่ง และหน่วยงานภาคีเปิดปฏิบัติการรณรงค์ลดการใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด มอบหมายให้ นายสุนทร ชื่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. เปิดปฏิบัติการป้องกันการใช้ยาเสพติดในผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประจำปี 2564 ภายใต้คำขวัญ "สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์" โดยมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรมการขนส่งทางบก บริษัทขนส่งจำกัด จำนวนกว่า 80 คน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้มีวันหยุดยาวสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาให้ประชาชน และให้ความสำคัญเรื่องการลดความต้องการใช้ยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดความต้องการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และประชาชนผู้ใช้บริการ

โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด และไม่รับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะจะกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และเป็นไปตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด และไม่รับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะจะกลายเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และเป็นไปตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


 

“ลุงพล - ป้าแต๋น” โร่ร้อง กมธ.กฎหมาย ขอความเป็นธรรมถูกสื่อคุกคาม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล แห่งบ้านกกกอก พร้อมด้วยนางสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว อาทิ อมรินทร์ทีวี ไทยรัฐทีวี และทีวีช่อง 8 คุกคามสิทธิมนุษยชน และมีการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริง จนทำให้นายไชย์พลและครอบครัวได้รับความเดือดร้อน จึงต้องมาร้องขอความอนุเคราะห์ และความเป็นธรรมต่อกรรมาธิการฯให้ช่วยให้ความเป็นธรรมด้านนายสิระ กล่าวว่า จะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯเพื่อพิจารณาหาข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

คลื่นสึนามิ ของการรัฐประหารยึดอำนาจฝ่ายการเมืองในพม่ายังมีพลังไม่หยุดนิ่ง ล่าสุดเกิดเหตุปฏิวัติเงียบกลางสถานทูตพม่าในกรุงลอนดอน โดยรองเอกอัครราชทูต ‘ชิต วิน’ สั่งปิดประตูไม่ให้ ‘นาย จอ ซวา มินน์’ เอกอัครราชทูตพม่าประจำกรุงลอนดอนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่

คาดการณ์ว่า ปฏิบัติการยึดอำนาจภายในสถานทูตพม่า เกิดจากคำสั่งตรงของฝ่ายรัฐบาลทหารพม่า อันเนื่องจาก ท่านทูต จอ ซวา มินน์ ต่อต้านการทำรัฐประหารในพม่า และได้เคยเข้าพบ นายโดมินิค ราบ รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษช่วยกดดันรัฐบาลทหารพม่าให้ปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี ที่ถูกฝ่ายกองทัพจับกุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และอาจถูกดำเนินคดีข้อหาคอร์รัปชัน ที่มีโทษจำคุกถึง 15 ปี

นอกจากนี้ มีรายงานข่าวว่า นายชิต วิน รองเอกอัครราชทูตที่ได้ยึดอำนาจการบริหารภายในสถานทูตพม่าว่า ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารพม่า จึงทำให้มีแรงหนุนมากพอที่จะขับนาย จอ ซวา มินน์ ให้พ้นจากตำแหน่งด้วยวิธีนี้ และเริ่มมีการขับเจ้าหน้าที่สถานทูตที่อยู่ในสายงานของนาย จอ ซวา มินน์ ออกนอกสถานทูตแล้ว

ด้านท่านทูต จอ ซวา มินน์ ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ขณะยังคงยืนวนเวียนอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าสถานทูตพม่าว่า "นี่คือการรัฐประหารอย่างหนึ่ง ณ ใจกลางกรุงลอนดอน เห็นไหมครับ เขายึดสถานทูต เขายึดที่ทำงานของผมไป"

ทันทีที่มีข่าวการยึดอำนาจในสถานทูตพม่าประจำกรุงลอนดอน ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุ้มกันที่หน้าสถานทูตจำนวนหนึ่ง เพราะหวั่นการเกิดเหตุชุมนุมประท้วงโดยชาวพม่าที่พำนักอยู่ในอังกฤษ และอาจทำให้เกิดความรุนแรงได้ ซึ่งตอนนี้มีรายงานว่า เริ่มมีชาวพม่ามามุงดูที่หน้าสถานทูตบางส่วนแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศได้พยายามติดต่อรัฐบาลทหารพม่า เพื่อสอบถามรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด จึงไม่อาจแน่ใจว่าคลื่นสึนามิการรัฐประหารของฝ่ายกองทัพพม่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และการยึดอำนาจในสถานทูตพม่าอาจไม่ได้หยุดแค่ที่ลอนดอนก็เป็นได้


อ้างอิง

https://www.bbc.com/news/world-asia-56670524

https://www.straitstimes.com/world/europe/myanmar-ambassador-to-london-locked-out-of-embassy-after-breaking-with-military

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เตรียมรถตรวจโควิดพระราชทาน จำนวน 8 คัน ตรวจโควิดประชาชนในพื้นที่สุ่มเสี่ยง 3 จุด ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

เพจ ไทยรู้สู้โควิด รายงานว่า วันนี้ (8 เมษยน 2564) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จัดเตรียมรถตรวจโควิดพระราชทานจำนวน 8 คัน ตรวจในพื้นที่สุ่มเสี่ยง ตลาดบางแค , ผับย่านทองหล่อ , ผับย่านห้วยขวาง ให้บริการ ช่วงเวลา 09:00 - 15:00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) ตลาดบางแค กทม. จำนวน 3 คัน ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตลาด และประชาชนในพื้นที่

2.) ผับย่านเทียนสิริ ห้วยขวาง กทม. จำนวน 2 คัน ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากผับ บาร์ ในบริเวณใกล้เคียง

3.) ผับ Bar Bar Bar ทองหล่อ กทม. ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากผับ บาร์ ในบริเวณใกล้เคียง จำนวน 3 คัน


ที่มา : https://www.facebook.com/thaimoph/photos/a.117672836509295/282478930028684/

“โฆษก ทบ.” เผย กักตัว คณะกรรมการตรวจเลือกทหาร ยกชุดประมาณ 100 คน หลังพบ ผู้ติดโควิด  'ขอนแก่น - ชลบุรี' 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่ากรณีนาย ธิติ มหาโยธารักษ์ หรือแบงค์ นักแสดง ติดเชื้อโควิด-19 หลังเข้ารายงานตัวตรวจเลือกทหารที่จังหวัดขอนแก่นว่า 

ล่าสุด ได้เปลี่ยนคณะกรรมการตรวจเลือกทั้งชุด ใน 2 พื้นที่ คือ จ.ขอนแก่น และ จ.ชลบุรี ประมาณชุดละ 50 นาย เข้าสู่กระบวนการตรวจโรคและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข นอกตากนี้ให้ทุกหน่วยตรวจเลือกฯ เพิ่มมาตราการเข้มข้นขึ้น ทั้งป้องกันส่วนตัว การเว้นระยะห่าง หรือสัมผัสให้น้อยลง และถ้าเป็นไปได้งดการสัมผัส พร้อมขอร้องให้ผู้มีรายชื่อเดินทางมาตรวจเลือกคนเดียว ไม่อยากให้นำญาติพี่น้องมาด้วยเพื่อลดความแออัด  

ยืนยันว่า กองทัพบก ยังต้องดำเนินการตรวจเลือกทหารต่อไป ตามที่กำหนด ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาเพียงไม่ถึง 10 วันก็จะเสร็จสิ้นแล้ว ในขณะเดียวกันทุกหน่วยมีมาตราการคัดกรองโรคขั้นสูงสุด ซึ่งในแต่ละวันจะทำการตรวจเลือกเพียง 500 คน/วัน  และต้องป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัย โดยถ้าใส่หน้ากากผ้าก็จะเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และจากหลังเกณฑ์และเข้ารับราชการ 1 พฤษภาคมนั้น จะมีการรับทหารเกณฑ์ใหม่เข้ามา จะมีมาตรการใช้พื้นที่คัดกรองที่ละเอียดมาก แต่ละหน่วยก็ดำเนินการที่เคยทำมาในปีที่แล้ว

คุณหญิงกัลยา ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ เน้น Work From Home รับผิดชอบต่อสังคม

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า วานนี้ 7 เมษายน คุณหญิงกัลยา ได้เข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล หลังจากได้ทราบข้อมูลจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่ามีผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 และคุณหญิงกัลยา ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับท่าน รมว. ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

คุณหญิงกัลยา จึงได้เข้าไปรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลในวันที่ 7 เมษายน 2564 ในช่วงสาย พร้อมกับตรวจเลือดเพื่อหาภูมิต้านทานไปในคราวเดียวกันด้วย เนื่องจากคุณหญิงกัลยาได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 1 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คุณหญิงกัลยาได้รับแจ้งผลการตรวจเชื้อจากโรงพยาบาลในช่วงเย็นวันเดียวกัน ซึ่งเบื้องต้นผลตรวจออกมาเป็นลบ (negative) อย่างไรก็ตาม คุณหญิงกัลยาจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเน้นการทำงานส่วนใหญ่ที่บ้านหรือ Work from Home ยกเว้นหากมีกิจกรรมสำคัญที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมก็จะพิจารณาเป็นรายกิจกรรมอีกครั้ง

“จากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีของคุณหญิงกัลยา ถือเป็นการสัมผัสการติดเชื้อในระดับเทียร์ 3ถึงแม้ผลการตรวจหาเชื้อที่ออกมาจะเป็นลบ และไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน แต่คุณหญิงต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการทำงานที่บ้านหรือ Work from Home ยกเว้นหากมีกิจกรรมสำคัญที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมก็จะพิจารณาเป็นรายกิจกรรมอีกครั้ง และฝากขอบคุณมายังทุกท่านที่กรุณาแสดงความห่วงใยในเหตุการณ์ดังกล่าว” นางดรุณวรรณ กล่าว

‘อาจารย์นิด้า’ ชี้ โควิดระลอกนี้หนักกว่า 2 ครั้งก่อน พร้อมทลายกรุงเทพฯแตกเป็นเสี่ยง ฟันธงติดเชื้อไม่ถึงแสนคนถือว่าเก่ง เหตุคนไร้สำนึก จากการเที่ยวสถานบันเทิงจาก ‘ศูนย์กลาง’ แต่กลับเพ่นพ่านไปทั่วประเทศ

ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท กรีนเนอร์ยี่ไทยแลนด์ จำกัด โพสต์เฟซบุ๊ก  Sunt Srianthumrong ในหัวข้อ

Covid-19: Alert Code Red: The Third Wave Confirm กรุงเทพฯแตกแล้วครับ 

หลังจากรักษาพระนครมาได้ยาวนาน แต่ถึงที่สุดแล้วตัวเลขและกราฟ 6 วันที่ผ่านมาตั้งแต่ 1 เม.ย. 2021 ยืนยันการเข้าสู่ Wave#3 อย่างแน่นอน และรุนแรงมาก มากกว่า Wave#2 ที่เริ่มที่สมุทรสาครอย่างมาก 

ผมทำตัวเลขและกราฟมาให้ดูหลายชุดครับ ตอนนี้เราเข้าสู่ Exponential แล้ว Total Case ของ Wave#3 ใกล้แตะระดับ 1,000 แล้ว ก้าวข้ามสถานการณ์ของ Wave#1 เมื่อตอน Lockdown ปีที่แล้วและก้าวข้าม Wave#2 ตอนเปิดตัวเลขที่สมุทรสาครไปแล้วครับ ดังนั้นไม่ต้องหวังแล้วว่าจะจบต่ำกว่าหมื่น ขอแค่หยุดไม่ให้ถึงแสนได้ก็เก่งมากแล้วครับรอบนี้ 

คำแนะนำ: Lockdown กรุงเทพมหานคร ทันทีตั้งแต่คืนนี้ ไม่มีใครสมควรได้ออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไป ถ้าเรายังคิดว่าอยากจะหยุด Wave#3 นี้ไว้แค่หลักหมื่นครับ

และสำหรับ ปุถุชนทั่วไป ไม่ว่าใครจะ Encourage ท่านมากอย่างไรก็ตาม ภาครัฐและธุรกิจจะเอาน้ำเย็นเข้ารูปอย่างไรก็ตาม ผมแนะนำด้วยความปรารถนาดีต่อท่านและครอบครัวว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้ อยู่บ้านครับ และอยู่ไปยาวๆ 2 เดือนครับ Wave#3 นี้แตกต่างจาก Wave#2 มาก ครั้งนี้เราถูกโจมตีกลางเมืองหลวง ซึ่งที่ผ่านมาเมียนมาสูญเสียย่างกุ้ง มาเลเซียสุญเสีย KL ฟิลิปปินส์สูญเสียมะนิลา และถึงที่สุดตัวเลขวิ่งไม่หยุดไปไกลมากก็ต้อง Lockdown อยู่ดีครับ และยังไม่มีใครกอบกู้กลับมาได้เลย 

เรามาดูสถานการณ์และกราฟต่างๆว่า คณิตศาสตร์บอกอะไรเราบ้างครับ

จาก Wave#2 สู่ Wave#3 กราฟ %Increase:

กราฟสีม่วงทึบและสีเขียวที่ทำต่อเนื่องจาก Wave#2 พลิกกลับขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. โดยเฉพาะสีม่วงทึบที่ขึ้นไปแตะระดับมากกว่า 3% ในวันนี้ส่งสัญญาณชัดเจนครับว่า นี่ไม่ใช่แค่ Cluster แต่คือ Wave ใหม่ครับ และ %Increase ในกราฟนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ ซึ่งเวลา 6 วันนี้ยาวนานเท่ากับ 2 Doubling Day มาตรฐาน ซึ่งมากพอที่จะ Confirm ครับ 

กราฟของ Bangkok Cluster: 

ผมทำกราฟตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. มาให้ดูครับ กราฟ %Increase เปิดมาที่สูงกว่า 180% และทุกวันนี้ยังอยู่ที่ มากกว่า 60% แสดงว่า การติดเชื้อในวงกว้างเริ่มมาก่อน 1 เม.ย. พอสมควร เราน่าจะเจอช้าไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ครับ และมี Doubling Day ที่สั้นมากจนน่าใจหายครับ 

กราฟของ Total Case ในเขตกรุงเทพฯ ยืนยันหายนะที่ชัดเจนครับ กำลังเป็น Exponential ที่เพิ่มเป็นสองเท่าภายในทุกๆ 1-2 วันเท่านั้น ถึงแม้ส่วนหนึ่งเกิดจากการตรวจเชิงรุก แต่ตัวเลขการตรวจเจอจากโรงพยาบาลก็สูงมากครับ และโดยทั่วไป Doubling Day แค่ 3 วันก็หนักแล้วครับ ผ่านไปแค่ 6 วันเฉพาะ Wave#3 แค่กรุงเทพก็ราว ๆ 505 คนแล้ว และทุกคนอยู่กระจายไปทั่ว เดินทางไปทั่วเมืองและทั่วประเทศ ที่นี่เป็นเมืองศูนย์กลางการเดินทางที่มีฐานประชากรมากกว่า 10 ล้านคน ไม่ใช่แค่ 1 ล้านแบบสมุทรสาคร และไม่ใช่แรงงานต่างด้าวที่จะกักจะขังได้ตามใจชอบ  นี่คือสัญญาณว่า เราได้สูญเสียกรุงเทพฯไปแล้วครับ และมันร้ายแรงมาก

กราฟของ Wave#3 ทั่วประเทศ: 

กราฟมีความคล้ายกับของกรุงเทพฯครับทั้ง %Increase และ Total Case  และยืนยันลักษณะกราฟเป็น Exponential ที่รุนแรงเช่นกันครับ Doubling Day ยังสั้นกว่า 2 วัน ยังไม่นิ่ง แต่น่าจะใกล้ Stabilized ซึ่งจะทำให้เราเห็น Trend ระยะกลางได้ และจะสามารถประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วงเวลาต่างๆของ Wave ที่จะเกิดขึ้นได้ครับ ต้องจับตาดูอีก 1 สัปดาห์ครับ

กราฟต่อเนื่องจาก Wave#2 ไป Wave#3 ที่ตัดแรงงานต่างด้าวออกไป:

กราฟนี้เพื่อการสังเกตุช่วง Transition จาก Wave#2 ไป Wave#3 เริ่มตั้งแต่ 17 ก.พ. ผมตัด Cluster สมุทรสาครและปทุมธานีออกไป เพื่อดูการติดเชื้อเฉพาะในหมู่คนไทยและคนต่างๆชาติอื่นๆ เราจะเห็นได้ชัดเจนจากทั้งกราฟ Total Case และ Daily New Case ที่กราฟพุ่งทะยานทันทีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นี่คือการติดเชื้อหลักรอบนี้ไม่ใช่แรงงานพม่าแล้วนะครับ แต่เป็นชาวกรุงทั้งไทยและเทศครับ ซึ่ง Character ของ Wave#3 จึงจะต่างจาก Wave#2 โดยสิ้นเชิงครับ 

 ความน่ากลัวในการจู่โจมของ Wave#3:

1.) เกิดขึ้นกลางกรุงเทพฯ ที่เป็น Hub ประชากร> 10 ล้านคน ยากแก่การปิดเมือง และทำ Contact Tracing มากๆ 
2.) คณะรัฐมนตรีโดนไวรัสไปแล้วเรียบร้อย 
3.) เรายังไม่หายเหนื่อยจาก Wave#2 พักมาไม่ถึง 2 เดือนแบบตาปิดไม่สนิทด้วย
4.) ผู้คนมากมายในกรุงเทพฯเริ่มออกเดินทางไปต่างจังหวัด และพร้อมจะเดินทางในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
5.) ธุรกิจท่องเที่ยวกำลังรอลูกค้าสงกรานต์ 10 วัน พวกเขาจะต้องร้องไห้กันอีกเท่าไหร่ พวกเขาไม่เหลือสายป่านแล้ว และเที่ยวนี้ก็จะไม่เหลืออะไรให้พวกเขากล้าที่จะคาดหวังอีกต่อไปแล้ว มันน่าเศร้ามาก 
6.) ผู้มีอำนาจตัดสินใจทางนโยบายในประเทศนี้ได้รับวัคซีนกันหมดแล้ว ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น พวกเขาจะกล้าเดินนโยบาย GDP ที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อและน้ำตา ณ จุดนี้ต้นทุนความเสี่ยงตายของคนในชาติไม่เท่ากันแล้วนะครับ และผู้มีอำนาจไม่จำเป็นต้องกลัวตายเหมือนครั้งก่อนมีวัคซีนครับ

สิ่งที่ควรทำที่สุด:
1.) Lockdown กรุงเทพฯ ทันที และยึดเมืองหลวงคืนมาให้ได้ แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครจะกล้าประกาศ Lockdown เร็วๆนี้แน่ แต่เราต้องทำอะไรบางอย่างครับ เวลามีค่ามาก ถ้าเราไม่ทำอะไรเอาแค่สั่งปิดเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำจิ้ม ไม่รอดครับ ถ้าจะทำหลังสงกรานต์ก็หนักแล้ว 
2.) ธุรกิจท่องเที่ยวที่หยุดไม่ได้แล้ว ต้องตั้งการ์ดสูงสุดในการรอรับลูกค้า 
3.) คนที่เดินทางออกไปต่างจังหวัดแล้ว จองโรงแรมจ่ายตังค์ไปแล้ว ต้องมีสำนึกในการป้องกันตัวเอง ไม่ทำสิ่งที่คนอื่นจะเสี่ยงเพราะตัวเรา
4.) จังหวัดต่างๆ ต้องพิจารณาประกาศควบคุม 14 วันด้วยตนเอง เมืองหลวงแตกแล้ว หัวเมืองต้องเข้มแข็งครับ แล้วช่วยกันกลับมายึดกรุงเทพฯคืนมา
5.) ฉลองสงกรานต์อยู่บ้าน พยายามงดเว้นสถานที่ติดแอร์ทั้งหมด และหลังสงกรานต์ Work from Home ทันที 
6.) วัคซีนต้องเร่งให้เร็วขึ้นอีกอย่างมากครับ ไม่มีวัคซีนเราไม่ชนะหรอกครับ
7.) ติดตาม Timeline ฟังศบค.และข้อมูลจากบุคลากรสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดทุกๆวันครับ สำคัญมากๆ

พวกเราคนไทยเคยเสียกรุงไป 2 ครั้ง ไม่ใช่เพียงแค่ข้าศึกเข้มแข็ง แต่เป็นเพราะคนไทยติดประมาท ไม่สามัคคี ไม่ตั้งใจเพียงพอในการรักษาพระนคร ครั้งนี้ และครั้งนี้ ถ้าจะนับเป้นครั้งที่ 3 เราเสียเมืองหลวงเพราะ คนไทย เสพติดอบายมุข สุรา กามา บันเทิง ไม่ละเว้นทั้ง ๆ ที่เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในวิกฤตเจียนอยู่เจียนไป 

นับจากวันนี้ คนกรุงเทพฯ Mind Set ต้องรีบเปลี่ยน กลับมาตั้งหลักกันใหม่ ช่วยกันครับ กอบกู้พระนครกลับมาให้ได้ ต้องเรียนตามตรงครับว่า ภาระกิจนี้กับ Covid แทบไม่มีชนชาติใดที่โดนตัวเลขระดับนี้แล้วกู้กลับมาได้ แต่ผมมั่นใจว่าเราจะเป็นชาติแรกๆครับ ช่วยกันครับ ผมเชื่อว่ายังไม่สายเกินไป


ที่มา : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5639518276088846&id=100000921874426

จับโป๊ะ!!… ‘นางงามพม่า’ ยังไม่มีค่าหัว

Special Scoop

จากที่ข่าวใหญ่ในไทยมีการเปิดเผยว่า ‘มิสแกรนด์เมียนมา’ ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ต่อต้านแล้วนั้น

เมื่อวาน (วันที่ 7 เมษายน 2564) พอเอย่าได้ทราบข่าว เอย่าถึงกับต้องเข้าไปหาข้อมูล โดยเอย่าไปดูประกาศจากหนังสือพิมพ์ Global New Light Myanmar ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลทหาร โดยพยายามค้นหาข่าวว่ามีการตั้งข้อหา ‘ฮาน เลย์’ ว่าจริงหรือไม่? เรียกว่าพยายามดูย้อนกลับไปถึงวันที่ 1 มีนาคม กันเลยทีเดียว

แต่สรุปว่าหาไม่เจอจ้า เจอแต่ดารา นางแบบ นักร้องและเซเลบฯ คนอื่นๆ ที่โดนตั้งข้อหาเต็มไปหมด แถมประกาศจับเพิ่งมีช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองด้วย

(รายชื่อของคนที่โดนข้อหาจากทางคณะรัฐประหารของเมียนมา)

 

เอย่าพยายามมองแล้วมองอีก ก็หาไม่เจอชื่อของนางงามคนนี้แต่อย่างใด มีแต่การรายงานออกมาตามเฟซบุ๊ก แต่ไม่เห็นสื่อหลักอย่าง The Global New Light of Myanmar หรือ IRRAWADDY NEWS แต่อย่างใด

อย่างที่ว่าข่าวนี้นอกจากจะเป็นข่าวปลอมแล้ว ยังเป็นข่าวที่สร้างกระแสให้กับนางงามคนนี้ไม่น้อย ด้วยความหวังผลที่จะได้ลี้ภัยในประเทศไทยนั่นเอง

แต่คำถามของเอย่าคือคิดว่าใครเป็นผู้สร้างข่าวปลอมนี่ล่ะคะ?

ในสังคมทุกวันนี้การวิเคราะห์ข่าวปลอมไม่ยาก ข้อแรกเลยคือใครได้ประโยชน์จากข่าวปลอมนั้น ข้อต่อมาคือมีคนนำข่าวปลอมนั้นไปต่อความยาวสาวความยืดไหม?

เอาเป็นว่า เอย่า เชื่อว่าทุกท่านคงตัดสินเองได้ เพราะเท่าที่เห็นบนเฟซบุ๊กของนางงามคนนี้ ก็มีแต่แชร์เฟซบุ๊กคนอื่น โดยที่แทบไม่ใส่ความเห็นของตัวเองเลย

เอาเป็นว่าไม่ต้องเชื่อเอย่านะคะ อยากรู้ไปหาดูเองได้ค่ะ

สรุป ถ้าเปรียบเทียบกับดารา เซเลบฯ ที่ถูกออกหมายจับแล้ว… สิ่งที่ ‘คุณ’ ทำอยู่...มันต่างกันค่ะ Han!!

ที่มา: AYA IRRAWADEE

 

การรถไฟฯ ประกาศ ‘คืนตั๋วเต็มราคา’ ให้ประชาชน ยกเลิกเดินทาง ช่วงสงกรานต์

8 เมษายน 2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2564 ให้สามารถคืนเงินตั๋วโดยสารได้เต็มราคา 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.) ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร (รายบุคคล) ไว้ล่วงหน้า หากต้องการงดการเดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 วัน) และในส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟฯ จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น

2.) ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน)

3.) กรณีจังหวัดของสถานีต้นทางหรือปลายทางตามตั๋วของผู้โดยสาร ได้ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

4.) ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-MAIL [email protected] 

“ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในช่วงวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง” 

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง ทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน / เช็กเอาต์ แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ หรือหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี / ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198

“โซนี่ พิคเจอร์ส” เปิดสวนน้ำแห่งแรกของโลกที่ชลบุรี

นายเจฟฟรี่ย์ ก็อดสิค รองประธานบริหารสายงานโกลบอล พาร์ทเนอร์ชิพ และแบรนด์ เมเนจเม้นต์ โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เปิดเผยว่า โซนี่ พิคเจอร์สฯ ได้ร่วมกับ บริษัท อเมซอน ฟอลส์ จำกัด นำสวนสนุกและสวนน้ำในธีมภาพยนตร์ของโคลัมเบีย พิคเจอร์ส มาเปิดในประเทศไทยเป็นแห่งแรกในโลก บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ บริเวณชายทะเลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อ โคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส เพื่อช่วยสร้างความบันเทิงที่ให้ผู้บริโภคออกมาสัมผัสในสถานที่จริงกับเรื่องราวในภาพยนตร์ผ่านสวนน้ำ การจัดแสดงนิทรรศการ และอุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ โดยพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ 

สำหรับสวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควำเวิร์สแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยดึงดูดแฟนภาพยนตร์และนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและทั่วโลกให้มาเล่นเครื่องเล่นจากแร็คเตอร์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดยอดนิยมตลอดกาลทั้ง โกสต์บัสเตอร์ส บริษัทกำจัดผี, จูแมนจี้ เกมดูดโลกมหัศจรรย์, แบดบอยส์ คู่หูขวางนรก, เอ็มไอบี หน่วยจารชนพิทักษ์จักรวาล, และโฮเทล ทรานซิลเวเนีย โรงแรมผี หนี ไปพักร้อน 

รวมทั้งยังมีโซน เซิร์ฟอัพ สวรรค์ของนักเซิร์ฟ บนคลื่นยักษ์, โซน ผจญภัยในแม่น้ำสวอลโลว์ฟอลส์กับมหัศจรรย์ลูกชิ้นตกทะลุมิติ ผ่านการล่องไปตามสายน้ำ ทักทายบรรดาสัตว์อาหารกลายพันธุ์ฟู้ดนิมอลจากภาพยนตร์แอนิเมชั่น และยังมีโซน สระคลื่นยักษ์วีโว่ เป็นสระน้ำที่จะซัดลูกคลื่นขนาดยักษ์เข้าใส่ตัว ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์มิวสิคัลแอนิเมชั่นที่กำลังจะเปิดฉายในเร็ว ๆ นี้ รวมทั้งยังมีพื้นที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต หรือไลฟ์โชว์ของศิลปินดังระดับโลกด้วย

“บิ๊กบี้” ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกทหาร เขตบางซื่อ ย้ำ มาตราการป้องกันโควิด-19 พร้อมอำนวยความสะดวก และเชิญชวนสมัครเป็นทหาร

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิงศิริจันทร์งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี 2564  มาได้ 5 วันแล้ว บรรยากาศในภาพรวมเป็นไปความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 โดยคณะกรรมการตรวจเลือกทั้ง 152 ชุด ยังคงอำนวยความสะดวกและดำเนินการตรวจเลือกตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการในระดับกองทัพบกเดินทางไปตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้  5 วันที่ผ่านมา มีผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการแล้ว 15,303 คน

ล่าสุดในวันนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  (ผบ.ทบ.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหาร  ที่หน่วยตรวจเลือกวัด มัชฌันติการาม เขต บางซื่อ กทม. ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นหน่วยดำเนินการ  โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้เยี่ยมชมบรรยากาศ พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการตรวจเลือกและครอบครัว กำชับเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงการเชิญชวนให้สมัครเป็นทหาร นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูล ผลการปฏิบัติและคำแนะนำต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับแนวทางการตรวจเลือก ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อสร้างทัศนคติและเพิ่มแรงจูงต่อการเป็นทหารกองประจำการต่อไป

เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก มีคำสั่ง กักตัว กำลังพล 32 ราย พบนักดนตรีติดโควิด หลังร่วมจัดแสดงดนตรี สวนหลวง ร. 9 ในชื่องาน "ดนตรีในสวน" ของกองทัพบก

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มีรายงานข่าวว่า พล.ต. วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก มีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 เมษายน ให้กำลังพล ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ การแสดงดนตรี ณ สวนหลวง ร. 9 ในชื่องาน "ดนตรีในสวน" ของกองทัพบก เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน  2564 จำนวน 32 ราย กักบริเวณตนเองที่บ้านพัก และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  โดยเคร่งครัด  เนื่องด้วยมีกำลังพลของกองดนตรี ติดเชื้อโควิค 19  ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ล่าสุด ชาวเน็ตขุดคลิป “สแตมป์ อภิวัชร์” การ์ดตก เล่นคอนเสิร์ตที่รร. แกรนด์เซนเตอร์พอยท์ ทองหล่อ แทบไม่ใส่หน้ากาก - ไม่เว้นระยะห่างทั้งงาน ประณามทำทุกอย่างเพื่อเซฟตัวเอง ครอบครัวและสังคมแทบตาย มาพ่ายให้กับคนที่ไม่ป้องกัน

จากกรณีที่ สแตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข นักร้องชื่อดังติดโควิด-19 โดยระบุว่า เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. 2564 ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ทองหล่อ และได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 5 เม.ย. ว่า มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด และไปตรวจหาเชื้อและกักตัวทันที ก่อนจะโพสต์ข้อความแจ้งว่าผลตรวจโควิดเป็นบวก พบเชื้อโควิด-19 ก่อนเปิดเผยไทม์ไลน์และขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย

ล่าสุด ได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง โพสต์วิดีโอคลิประบุว่า “เห็นข่าวแสตมป์กับดาราหลายคนติดโควิด-19 หลังไป Grand Centre Point มาเมื่อวันที่ 2 เรางงว่ามันงานอะไรเลยเข้าไปดูแท็ก location บนไอจี ดูเลยค่ะ มีคนใส่มาสก์ซักคนมั้ย ป่านนี้เชื้อมันแพร่ไปถึงไหนแล้ววว” ท่ามกลางชาวเน็ตแห่ประณามทำนองว่าประชาชนส่วนใหญ่ทำทุกอย่างเพื่อเซฟตัวเอง ครอบครัว และสังคมแทบตาย มาพ่ายให้กับคนที่ไปงานไพรเวตพวกนี้แล้วไม่ป้องกัน ทำไมเคสคลัสเตอร์ มาจากพวกมีอันจะกิน แต่คนเดือดร้อนคือคนหาเช้ากินค่ำ ฯลฯ


ที่มา :

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000032928

https://twitter.com/bangtanhypebot

‘หมอยง’ ระบุเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดครั้งนี้หนักกว่าปีที่แล้ว เหตุเพราะย่อหย่อนมาตรการควบคุม แนะงดเดินทางช่วงกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดการแพร่ระบาดไปถึงผู้สูงอายุ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ชี้สาเหตุเชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดครั้งนี้หนักกว่าปีที่แล้ว โดยระบุว่า

โควิด-19 กับการระบาดที่ยังเป็นปัญหาในประเทศไทย

การระบาดโควิด 19 มีผู้ป่วยจำนวนมากในกรุงเทพฯโดยมีต้นตอจากสถานบันเทิง

ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอายุไม่มาก อาการจึงไม่มีรุนแรง หรือไม่มีอาการเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ยากต่อการควบคุม เพราะผู้ติดเชื้อ จะไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อ จึงสามารถแพร่กระจายโดยไม่รู้ตัว

เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จำนวนยอดผู้ป่วยในเดือนเมษายนนี้ มากกว่ากัน มาก หรือเปรียบเทียบง่ายๆปีที่แล้วเป็นหลักสิบ ปีนี้เป็นหลักร้อยต่อวัน

ปีที่แล้วมีมาตรการต่างๆมากมาย เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ งดกิจกรรมต่างๆ ห้ามขายเหล้าขายเบียร์ มีแม้กระทั่งการบ้านในเวลากลางคืน และมาตรการส่งเสริมต่างๆในการป้องกัน ทุกคนเคร่งครัด เมื่อผ่อนปรน มีการ scan ชัยชนะ ในปีนี้ ผู้ไปเที่ยวผับบาร์ ได้มีการสแกนชัยชนะหรือไม่ ความเข้มงวดต่างๆลดลงอย่างมาก จึงเป็นต้นต่อให้เกิดการระบาดได้มากกว่าปีที่แล้ว

สมมุติว่า การระบาดครั้งนี้มากกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า และมาตรการต่างๆของเราน้อยกว่าปีที่แล้ว 10 เท่า เท่ากับว่าความรุนแรงของการระบาดในปีนี้ เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว 100 เท่า

เทศกาลวันหยุดยาวจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ทำให้อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีการน้อย เมื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัด รวมทั้งการเฉลิมฉลอง จะเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้เป็นอย่างดี และครั้งนี้ผลกระทบจะอยู่ใน ญาติผู้ใหญ่ ที่มีอายุมากขึ้น โอกาสเกิดโรคหรือความรุนแรงก็จะมากตามอายุ

อยากให้ทุกคนมีความเคร่งครัดระเบียบวินัย การไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาล ถือเป็นเรื่องดี แต่การนำโรคไปให้ท่าน ไม่ดีนะ การเดินทางครั้งนี้จำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเรื่องวิถีใหม่ การกำหนดระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัส และการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัย มีความจำเป็นสูงสุด

สังคมยุคใหม่ ถ้าใช้การเคารพ หรือเยี่ยม แบบออนไลน์ และงดการเดินทางโดยไม่จำเป็น จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดแพร่กระจายของโรคในขณะนี้

ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะสวนทางกับการควบคุมการระบาดของโรค จะต้องอยู่ในภาวะสมดุล ถ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวได้ เพราะคงไม่มีใครอยากเดินทางมาในแหล่งระบาดของโรค

#หมอยง


ที่มา : เพจ Yong Poovorawan


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top