Tuesday, 16 July 2024
LITE

เปิด 10 อันดับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง รายการกีฬาต่อสู้ รายใหญ่ที่สุดของโลก

จากการจัดอันดับฐานข้อมูลด้านสมาชิกของ 10 แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีการถ่ายทอดสดรายการกีฬาการต่อสู้สู่บรรดาสมาชิกทั่วโลก ปรากฏว่า Prime video (ไพร์มวิดีโอ) สัญชาติอเมริกัน นำมาเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนสมาชิกมากถึง 200 ล้านแอ็กเคานต์ ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ ONE เริ่มถ่ายทอดสดรายการ ONE Fight Night นัดแรก ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.65 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน 

ตามมาด้วยสองค่ายยักษ์จากจีนคือ Tencent (เทนเซนต์) และ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ซึ่งมีฐานสมาชิกทั่วโลก 124 ล้านแอ็กเคานต์ และ 108 ล้านแอ็กเคานต์ ต่างก็เป็นพันธมิตรถ่ายทอดสดรายการของ ONE เช่นเดียวกันกับอันดับ 4-7 อันได้แก่ ABEMA (อะเบมา) จากญี่ปุ่น, beIN Sports (บีอิน สปอร์ตส) จากกาตาร์, Disney+ Hotstar (ดิสนีย์พลัส ฮอตสตาร์) จากอินเดีย, Globoplay (โกลโบเพลย์) จากโปรตุเกส ซึ่งมีฐานสมาชิกรวมกัน 218 ล้านแอ็กเคานต์ 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ารายการ ONE มีศักยภาพที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้สูงถึง 650 ล้านแอ็กเคานต์ จากฐานสมาชิกของแพลตฟอร์มสตรีมมิงที่เป็นพันธมิตร
ส่วนอีก 3 ค่ายที่ติดอันดับท็อป 10 ได้แก่ ESPN+ (อีเอสพีเอ็นพลัส) สัญชาติอเมริกัน, CANAL+ (เคเนลพลัส) จากฝรั่งเศส ซึ่งมีฐานสมาชิกรวมกัน 49 ล้านแอ็กเคานต์ เป็นพันธมิตรถ่ายทอดสดรายการ UFC ด้านสตรีมมิงสัญชาติอังกฤษอย่าง DAZN (ดะโซน) ก็เพิ่งประกาศเป็นพันธมิตรกับรายการ RWS เมื่อไม่นานมานี้ 

ข้อมูลอ้างอิงจาก Nielsen และ FlixPatrol

28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ถือเป็นวันกำเนิด ‘รัฐสภาไทย’ 

วันนี้ เมื่อ 91 ปีก่อน เป็นวันเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ณ ห้องโถงชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคม ถือเป็นวันกำเนิด ‘รัฐสภาไทย’

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปีพุทธศักราช 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ประเทศไทย (สยาม) ได้เปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ นับแต่นั้นมา ประเทศไทยก็ขับเคลื่อนไปด้วยกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่เรียกว่า ‘ผู้แทนราษฎร’ ทำหน้าที่ใช้สิทธิออกเสียงในการบริหารปกครองบ้านเมืองแทนประชาชน

เวลา 14 นาฬิกา ของวันที่ 28 มิถุนายน 2475 สภาผู้แทนราษฎรได้มีการประชุมเป็นครั้งแรก ณ ห้องโถงชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยจัดห้องประชุมเป็นลักษณะครึ่งวงกลมตามระนาบพื้นห้อง การประชุมเริ่มขึ้นเมื่อหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) อ่านรายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง จำนวน 70 คน และเป็นผู้กล่าวนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุม จากนั้น เจ้าพระยามหิธร เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาอ่านเปิดประชุม เสร็จแล้วจึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป จึงถือว่าวันนั้นเป็นวันก่อกำเนิดของรัฐสภาไทยมาจนถึงทุกวันนี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนั้น ที่ประชุมมีมติเลือกเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก และเห็นชอบให้หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรก รวมทั้งมีมติเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นประธานกรรมการราษฎร (นายกรัฐมนตรี) คนแรก จึงถือว่าคณะรัฐมนตรีได้ถือกำเนิดขึ้นในวันเดียวกันด้วย

แม้จะล่วงเลยผ่านตามการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา รัฐสภาชุดต่าง ๆ ยังคงทำหน้าที่ในฐานะองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติแทนประชาชน โดยออกกฎหมายมาใช้บังคับในสังคม ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร และให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ ๆ ของประเทศ รวมทั้งแสดงบทบาทในฐานะผู้แทนประชาชนในกิจการต่าง ๆ และเป็นสิทธิเป็นเสียงแทนประชาชนทั้งประเทศต่อเนื่องตลอดมา

จากวันนั้น...ถึงวันนี้...เป็นระยะเวลา 91 ปี ที่รัฐสภาได้เกิดขึ้นเคียงคู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสมาชิกรัฐสภาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ รวม 25 ชุด มีประธานรัฐสภาทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและดูแลการบริหารราชการของข้าราชการฝ่ายรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพ รวม 31 คน มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นกลไกหลัก ในการควบคุมตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร รวม 8 คน รวมทั้งได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกับคณะรัฐมนตรี รวม 52 คณะ ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี รวม 29 คน

ตัวเลขเหล่านี้ ย่อมบ่งบอกถึงการผ่านร้อนผ่านหนาว สั่งสมประสบการณ์และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่บ้านเมืองมาเป็นระยะเวลาพอสมควร เผชิญเหตุการณ์มากมายทั้งที่เป็นปัญหาอุปสรรค และส่งเสริมสนับสนุนต่อวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้เข้มแข็ง พัฒนาและก้าวหน้าขึ้น

‘ปาล์มมี่’ ขึ้นแท่น ‘เซียนพระ’ คนใหม่ หลังส่งเข้าประกวด แล้วคว้ารางวัลชนะเลิศ

เป็นนักร้องไม่พอ ยังเป็นเซียนพระเครื่องด้วย สำหรับ “ปาล์มมี่ – อีฟ ปานเจริญ” นักร้องสาวมากความสามารถ ที่มักจะชอบไหว้พระทำบุญแล้ว

ล่าสุด เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆ ปาล์มมี่เผยอีกมุมที่หลายคนยังไม่รู้ ด้วยการไปลงประกวดพระเครื่อง แถมไม่ได้เข้าร่วมธรรมดา แต่คว้ารางวัลที่ 1 มาครองได้สำเร็จ
โดยนักร้องสาว ได้โพสต์ภาพกล่องพระเครื่อง ซึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ที่มีสติ๊กเกอร์หมายเลข 1 ผ่านทางโซเชียลฯ ทุกช่องทาง พร้อมแคปชั่นแบบเขิน ๆ ว่า
“เลขหนึ่งไทยตรงหน้ากล่องนั้น..เขินนะคะเนี่ยย มาถึงจุดจุดนี้แล้วค่ะมิตรคะ #งานประกวดพระเครื่องศูนย์ราชการ”

‘หนุ่ม กะลา’ ศิลปินเสียงนุ่ม ที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตมากมาย

ถ้าอยากจะฟังเสียงนุ่มๆ แบบสดๆ ของหนุ่ม กะลา ก็มีราคาเริ่มต้นที่ 195,000 บาท โดยสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ค่ายจีนี่ เรคคอร์ด

‘ชมพู่ อารยา’ เล่านาทีหนีตาย กลางดึก  รีบใส่ กกน. คว้าพาสปอร์ต ทิ้งเพชรทิ้งเงิน

เกิดเหตุการณ์ระทึกในต่างแดนกับ ชมพู่ อารยา ขณะไปเฉิดฉายบนพรมแดงเทสกาลหนังเมืองคานส์ในรอบ 4 ปี กับเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่ 76 Festival de Cannes 2023 โชว์ลุกส์สวยแซ่บ 3 วัน 3 ลุกส์จัดเต็ม ขณะกลับเข้าห้องพักที่โรงแรมมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นสุดระทึก 

โดยชมพู่เล่าว่า ขณะกำลังจะทิ้งตัวลงนอน เพราะงานจบแล้ว อาฟเตอร์ปาร์ตี้ไปมาหมดแล้ว รื้อผม ถอดกิ๊บ ล้างหน้าอะไรหมดแล้วทิ้งตัว เสียง Alarm (สัญญาณเตือนภัย) ก็ดัง เราก็ False Alarm (สัญญาณเตือนที่ผิดพลาด) หรือเปล่า แต่มันก็ไม่เงียบสักที เราจะเอาอะไรออกไปดี พลอย ชวพร เพื่อนสนิทก็บอก พาสปอร์ต

เราก็อยู่ในชุดนอนไม่ได้ใส่กางเกงใน เพราะกำลังจะทิ้งตัว เลยขอใส่กางเกงในก่อน ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรแต่เพื่อความอุ่นใจ แล้วใส่แจ๊กเก็ตคลุม เราจะใส่ตัวไหนไป เพราะดารานอนในโรงแรมเยอะ เผื่อเราลงไปเจอ แอล แฟนนิ่ง อะไรแบบนี้เพื่อนดารา ก็ถือตะกร้าเชี่ยนหมากเราใส่พาสปอร์ต 2 เล่ม

แล้วมานึกถึงฉากในหนัง คนไปรอกันหน้าโรงแรม แบบชุดนอนแล้ว เราใส่สูทมันไม่คือ เราก็เลยไปเปลี่ยนแล้วลงไป เราอยู่ชั้น 6 แต่เราก็มานึกถึง Ocean’s Eleven ที่โรงแรมดาดฟ้าเป็นเพนเฮาส์ที่เพชรยี่ห้อหนึ่งจะเหมาทุกปี จะมีเพชร มีเซฟ ซีอีโอก็นอนอยู่บนนั้น เรานึกว่าหรือมันมีการขโมยกัน มองขึ้นไปเห็นการ์ดยืนกันอยู่ ไม่มีใครลง แต่เราก็ลงวนไปเรื่อยๆ

ลงไปจะถึงชั้นล่างอยู่แล้ว คนก็เดินสวนขึ้นมา คือ พวกที่ลงไปก่อนหน้าเรา แล้วก็บอก False Alarm ก็เดินกลับห้องไปนอน แล้วระหว่างทางลงไปจะถึงแล้ว นึกขึ้นมาได้ว่า เพชร เงิน อยู่ในเซฟหมดเลย ไม่ได้เอาออกมาเลย

‘วัดอินทาราม’ ขึ้นป้ายเป็นที่สะดุดตา ชวนนักท่องเที่ยว แวะขอพร-ลอดซุ้ม ไล่สิ่งอัปมงคล

จากกรณี ‘ลิซ่า BLACKPINK’ ที่ได้ไปเที่ยวอยุธยา กับ 3 วัดสวย วัดมหาธาตุ-วัดหน้าพระเมรุ-วัดแม่นางปลื้ม

แต่งานนี้วัดอินทาราม ก็ไม่พลาดขึ้นป้ายชวนเช็คอิน "วัดนี้ลิซ่าผ่าน" ซึ่งเป็นที่สะดุดตา โดยทำเป็นแผ่นป้ายไวนิล ขนาดใหญ่ ติดเอาไว้ที่ซุ้มประตูทางเข้าวัด มีรูปลิซ่า ศิลปินชื่อดัง พร้อมกับข้อความ "วัดนี้ลิซ่าผ่าน แวะมาไหว้พระขอพรได้จ้า"

ซึ่งท่านพระครูปลัดยุทธนา ธนปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม เปิดเผยถึงความเป็นไปเป็นมาของป้าย เนื่องจากเป็นความคิดของลูกศิษย์เนื่องจากที่มีกระแส ลิซ่า Black Pink มาเที่ยววัดอยุธยา โดยเฉพาะที่วัดแม่นางปลื้มที่ ลิซ่ามีการถ่ายภาพแล้วโพสต์ จนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงมีความคิดว่าวัดอินทาราม ก็เป็นวัดหนึ่งที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นมาที่น่าสนใจ

วัดอินทารามก็เป็นวัดทางผ่านก่อนจะถึงวัดแม่นางปลื้มเพียง 500 เมตร ซึ่งเป็นวัดที่ลิซ่าขับรถผ่านจึงมีแนวความคิดทำป้ายเพื่อให้ประชาชน แวะเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก่อนจะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแม่นางปลื้ม สำหรับวัดอินทาราม มีโบสถ์ที่สวยงามและมีการปรับแต่งภูมิทัศน์รอบโบสถ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในวรรณคดีไทย

โดยเฉพาะซุ้มหน้าอุโบสถ์ สร้างเป็นพระสมเด็จองค์ปฐม  พญาครุฑ เชื่อว่าหากรอดผ่านประตูซุ้มก่อนเขาอุโบสถ์ จะทำให้สิ่งไม่ดีหรือสิ่งอัปมงคลเสื่อมหายไป ส่วนบริเวณในอุโบสถ์ มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานและ หลวงพ่อธรรมจักร ขจัดภัย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด มีอายุกว่า 600 ปี และเชื่อได้ว่าหากผู้ใดเข้า มากราบไหว้ขอพร หลวงพ่อธรรมจักรขจัดภัยก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป

GMMTV ประกาศข่าวดีของ ‘ฟ้า ยงวรี อนิลบล’ นักแสดงสาวในสังกัด ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เซอร์ไพรส์แฟนๆ ไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่เฟซบุ๊ก GMMTV ได้ประกาศข่าวดีของ “ฟ้า ยงวรี อนิลบล” นักแสดงสาวชื่อดัง วัย 24 ปี ที่ก่อนหน้านี้โด่งดังจากซีรีส์ ด้วยรักและหักหลัง และเป็นนางเอกละครเรื่องทะเลแปร โดยเผยว่าตอนนี้เจ้าตัวตั้งครรภ์ลูกคนแรกเรียบร้อยแล้ว

“บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ขอประกาศข่าวดีของนักแสดงสาว 'ฟ้า ยงวรี อนิลบล' ว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก ซึ่งขณะนี้ฟ้าพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา "

‘ก้อย นัตตี้ ดรีม’ ร่ำไห้ ประกาศเลิกทำรายการ ‘ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ’ โดยเตรียมจัดงานแฟนมีตครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อส่งท้าย 13 ส.ค. นี้

เป็นรายการทางช่องยูทูบ  ที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก ทุกแขกรับเชิญมักสร้างกระแสฮือฮา กลายเป็นประเด็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ เสมอ แต่ล่าสุด สามสาว ก้อย อรัชพร โภคินภากร, นัตตี้ นันทนัท ฐกัดกุล และ ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล ก็ทำเอาแฟนๆ ใจหาย หลังประกาศจะทำรายการ “ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ” ทาง ช่อง GoyNattyDream Channel เป็นปีสุดท้าย โดยทั้งสามสาวได้อัดคลิปชี้แจงทั้งน้ำตาว่า

“ทุกคนคะ พวกเรามีเรื่องจะมาบอก ภายในปีนี้เราทั้งสามคน จะยุติการทำรายการ ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ (ร้องไห้) ถามว่าทำไมถึงเลิกทำ ต้องบอกก่อนว่ารายการนี้สร้างพวกเรามาจริงๆ เป็นรายการแรกที่ทำให้พวกเรามีวันนี้ ดำเนินมาครบรอบ 3 ปีแล้ว เรารู้สึกว่ารายการนี้เติบโตไปตามเรา ถึงเวลาที่เราออกจากเซฟโซนแล้ว บวกกับตี้เองจะแต่งงาน เราจะส่งตี้ไปแต่งงานเป็นปีสุดท้าย

ถึงจุดนึงของชีวิต จะมาทำตัวน่ารักกับผู้ชายไปตลอดไม่ได้ วันนึงต้องจากรายการนี้ไป และก้าวออกจากเซฟโซน เพื่อไปใช้ชีวิต เราก็โตขึ้นด้วย ไทม์มิ่งนี้น่าจะเป็นไทม์มิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตมาเสมอ เรามีวันนี้ได้เพราะรายการนี้จริงๆ ขอบคุณแขกรับเชิญ และคนดูทุกคนด้วย ก็ปลายปีนี้แหละ จะส่งนัตตี้แต่งงานเป็นการอำลารายการด้วย

ที่รีบมาบอก เพราะเราจะจัดก้อย-นัตตี้-ดรีม แฟนมีตคอนเสิร์ตเป็นการฉลอง ที่เราจะก้าวไปอีกสเต็ปข้างหน้า เราตั้งใจทำเพื่อบอกลาและเฉลิมฉลองเส้นทางหลังจากนี้อีกยาวๆ ไปด้วยกัน จะไม่เหมือนที่เราทำมา จะเป็นการเฉลิมฉลองและอำลา เป็นรูปแบบคอนเสิร์ต แสงสีเสียงทุกอย่าง ซ้อมกันสุดใจจริงๆ เพื่อตอบแทนทุกคน อยากรวมทุกคนมาอยู่ในโมเมนต์เดียวกัน อำลาสิ่งที่เราเติบโตมาด้วยกันและจะเริ่มบางสิ่งบางอย่างมาด้วยกัน โดยแฟนมีตจะมีในวันที่ 13 ส.ค. และกดบัตร 12 ก.ค. นี้นะคะ” โดยทั้งสามสาวยังได้แจ้งข่าวในอินสตาแกรมของแต่ละคนอีกด้วย ซึ่งมีแฟนๆ เข้ามาเมนต์เสียดายกันเป็นจำนวนมาก

27 มิถุนายน พ.ศ. 2475  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญ ‘ฉบับชั่วคราว’

วันนี้เมื่อ 91 ปีที่แล้ว เป็นวันประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรก ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 โดยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยาม ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

โดยเป็นผลพวงหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ) ซึ่งในขณะที่เกิดการปฏิวัตินั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประทับ ณ พระตำหนักวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยพระราชบัญญัติธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์ไทย ร่างขึ้นโดยแกนนำสำคัญภายในคณะราษฎร โดยในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ กลับพระนคร และในวันเดียวกันนั้นก็โปรดเกล้าฯ ให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าฯ และทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาสมาชิกคณะราษฎร 

นอกจากนี้คณะราษฎรยังถวายร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามด้วย แต่พระองค์ทรงขอตรวจร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวก่อน ซึ่งพระองค์ก็ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันรุ่งขึ้น โดยทรงพระอักษรกำกับต่อท้ายชื่อพระราชบัญญัตินั้นว่า 'ชั่วคราว' สืบเนื่องมาจากพระองค์ทรงเห็นว่าหลักการประชาธิปไตยของผู้ก่อการฯ ไม่พ้องกันกับพระประสงค์ของพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงลงพระปรมาภิไธยเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินในขณะนั้น

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 นี้ใช้เพื่อเป็นกติกาในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหลังวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ่งได้ประกาศใช้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475เท่านั้น และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

‘เป้ย ปานวาด’ ปลื้ม ‘น้องโปรด’ ลูกชายคนโต  ที่ได้รับรางวัล iPractise ‘ปู่สนธิ’ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ลูกชายคนโต โปรด-อัษศดิณย์ บุญยรัตกลิน ขึ้นรับรางวัลใหญ่กับทางโรงเรียน คุณแม่คนสวย เป้ย-ปานวาด เหมมณี บุญยรัตกลิน พร้อมทั้ง ป๊อป-นิธิ บุญยรัตกลิน และคุณปู่อย่าง พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ออกอาการปลื้มสุดๆ โดยเป้ยโพสต์ถึงลูกชายว่าไม่เคยกดดันหรือคาดหวังว่าต้องเก่งขอเพียงลูกมีความสุขก็พอ

"แม่ดีใจกับลูกมากๆ นะครับ ที่ได้รับรางวัล iPractise ในวัน Speech day ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของโรงเรียน ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยคาดหวังหรือกดดัน พี่โปรดเลยว่าจะต้องเป็นเด็กที่เก่งหรือต้องได้รับรางวัลอะไร ความรู้สึกของแม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขและสนุกกับชีวิตในวัยเรียนให้มากที่สุดเท่านั้นแต่พี่โปรดก็ทำมันได้ดีทุกครั้ง แม่ภูมิใจในตัวลูกมากๆ นะครับ"

‘บุ๋ม ปนัดดา’ สุดแฮปปี้ ‘สามี’ ยื่นลอตเตอรี่ให้แบบงงๆ  แต่หลังตรวจรางวัลแล้ว ถึงกับกรี๊ดลั่นเลย

เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆ สำหรับพิธีกรสาวคนเก่ง บุ๋ม ปนัดดา ที่ตอนนี้พ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกชาย น้องอเล็กซ์ มีโมเมนต์น่ารักๆ ออกมาให้เห็นอยู่เสมอ รวมถึงสามีแสนดีที่คอยช่วยภรรยาเลี้ยงลูกชายและดูแลประคบประหงมภรรยาเป็นอย่างดีอีกด้วย  

ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ได้เผยภาพความน่ารักของสามีที่ได้ยื่นลอตเตอรี่ปึก 5 ใบแบบที่เจ้าตัวยังๆ แต่หลังจากที่ได้ตรวจผลรางวัลคุณแม่ถึงกับกรี๊ดดังๆ เลยทีเดียว ซึ่ง บุ๋ม ได้เขียนบอกเล่าไว้อย่างแฮปปี้สุดๆ ว่า "ผัวให้โชค 628 คือ 3 ตัวหน้างวด 16 มิ.ย. ที่ผ่านมาตัวเองซื้อไม่เคยถูก แต่เวลาที่พี่เขาถูกเค้าจะโยนมาให้ทุกครั้ง ขอบคุณนะคะ #กรี๊ดสิคะรออะไร"

หลายคนเห็นแล้วถึงกับเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ พร้อมๆ กับบอกว่า แม่บุ๋ม ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะ เพราะมีสามีที่แสนดีมากๆ และน่ารักมากเช่นกัน

ดาราหนุ่ม ‘ปกป้อง ปริธี บุญศักดา’ โพสต์บ่น ผ่อนบ้าน 4 ปี เหลือหนี้อีก 10 กว่าล้าน เจอดอกเบี้ยปีละ 5 แสน

เริ่มมีชาวเน็ตหลายราย ออกมาโพสต์พ้อเกี่ยวกับดอกเบี้ยมหาโหด ซึ่งเป็นปัญหาหนักของคนผ่อนบ้าง ล่าสุด “ปกป้อง ปริธี บุญศักดา” นักแสดงหนุ่มและนักรีวิวเจ้าของเพจดัง ก็ได้มีการโพสต์บ่นถึงเรื่องนี้ โดยระบุว่า

“ผ่อนบ้านมาแล้ว 4 ปีกว่า เหลือหนี้ผ่อนบ้าน 10 กว่าล้าน จ่ายทุกเดือน 71,900 เงินต้น 27,256 ดอกเบี้ย 44,643 เท่ากับดอกเบี้ยปีนึง 535,716 เงินต้นเพิ่งหายไป 327,072 เอง แบบนี้ถือว่าธนาคารเอากำไรเกินไปไหม”

“ทุกคนหลังจากโพสต์ไป มีเพื่อน ๆ มาเตือนให้รีไฟแนนซ์ หรือ รีเทนชั่นทุก 3 ปี ไม่งั้นดอกจะแพง ในรูปคือผมกับแฟนลืมไปรีหลัง 3 ปี ตอนกู้ได้ดอก 2.5% พอเลย 3 ปีกลายเป็น 5.3% แล้วจ่ายเรตนี้มาปีกว่า แทนที่จะเสียดอก 250,000 กลายเป็นต้องเสียดอก 530,000 ขอเตือนไว้สำหรับคนที่จะกู้บ้านครับ”
“รีเทนชั่นคือไปบอกกับแบงก์เดิม ว่าขอลดดอกเบี้ยหลัง 3 ปี ส่วนรีไฟแนนซ์คือย้ายธนาคาร อาจจะได้โปรดีกว่าเดิม แต่ต้องยื่นเอกสารใหม่หมดเหมือนเริ่มกู้ใหม่ สะดวกอันไหน ไปอันนั้น จะได้จ่ายดอกเบี้ยถูกลงนะครับ”

“ไม่ใช่มีแค่เราที่บ่น หลายคนก็บ่น เพราะดอกเบี้ยมันโหดจริง ๆ ล่าสุดข่าวออก กู้บ้าน 13 ล้าน แต่เจอดอกเบี้ย 20 ล้าน สรุป เป็นหนี้ 33 ล้าน พอมานั่งคูณดู เจอดอกเบี้ยปีละ 5 แสน เข่าแทบทรุดอะคับ”

26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

พระองค์ผนวชเป็นสามเณร ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ.2483 โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วย้ายไปอยู่วัดตรีญาติเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อมาได้ทรงเข้าพิธีผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระเทพโมลี (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิธฯ จน พ.ศ.2491 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค และ พ.ศ.2493 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ต่อมา เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นนักศึกษารุ่นที่ 5 จบศาสนศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.2500 และได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu University) ประเทศอินเดีย จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2512 ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ปี พ.ศ.2552 สภามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ถวายศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 16.50 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เข้าร่วมพระราชพิธี

‘บังสรร’ ประมูลกางเกง-นวม นำเงินไปทำบุญ ได้ยอดทะลุเป้า ปิดไปที่ 30,000 บาท

เพจเฟซบุ๊ก มวยสดได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการประมูลกางเกงมวยและนวม ของเสกสรร อ.ขวัญเมือง โดยได้ระบุว่า ...


"คนไม่ยอมคน" เสกสรร อ.ขวัญเมือง ล่าสุดโชว์ฟอร์มเดือดไม่เลิก ถล่ม นาธาน แบรนดอน ฟาดโบนัสชนิดดับเบิ้ลจาก บอสชาตรี หลังจากที่คว้าโบนัสมาแบบสวยงามสุดประทับใจ บังสรร ได้ประกาศประมูล กางเกงและนวม ที่ใส่ในวันชก เพื่อนำยอดเงินไปทำบุญตามที่ตั้งใจเอาไว้

โดยสถาการณ์ปัจจุบัน  กางเกงและนวม ของบังสรร ได้ถูกประมูลไปในมูลค่าถึง 30,000 บาท จาก Panich Settapongpanich แฟนมวยตัวยง

"กางเกงมวยและนวมที่ผมได้ทำการเปิดประมูลไปเมื่อวานผมขออนุญาติทำการปิดประมูลก่อนเวลาที่กำหนดไว้ เพราะยอดที่ประมูลกันเข้ามามันเกินเป้าที่ผมตั้งไว้มาก ผมต้องขออภัยทุกท่านที่มาร่วมประมูลประมูลด้วยนะครับ และยอดที่ผมปิดประมูล 30,000 บาทครับ ขอบคุณครับน้องที่ประมูลมา 30,000บาท" บังสรร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

‘ปุ๊ก อาภัสรา’ เปิดภาพล่าสุด ‘หม่อมโจ้’ ลูกชายคนแรก พาหลานขึ้นรถไฟฟ้า รถเมล์เที่ยว

เรียกได้ว่านานๆจะออกมาเผยโฉมหน้าอันหล่อเหลาออกสื่อบ้าง สำหรับ “หม่อมโจ้” หรือ “มล.รุ่งคุณ กิติยากร” ลูกชายคนแรกของคุณแม่คนสวย “ปุ๊ก อาภัสรา หงสกุล” นางสาวไทย พ.ศ. 2507 และนางงามจักรวาล ค.ศ. 1965

ล่าสุดคุณแม่ “ปุ๊ก อาภัสรา” ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกชายหม่อมโจ้ ที่ได้พาลูกชาย “น้องกัสสป” ขึ้นรถเมล์ไปนั่งรถไฟฟ้าเที่ยวอย่างเรียบง่าย โดยระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า “กัสสปะนั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวกับ คุณพ่อครับ”
 


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top