Saturday, 23 September 2023
LITE

28 สิงหาคม พ.ศ. 2428 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ สวรรคต สิ้น ‘วังหน้า’ หรือ พระมหาอุปราชองค์สุดท้าย

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ผู้ทรงเป็น ‘กรมพระราชวังบวรสถานมงคล’ ได้สวรรคต ในวันนี้ เมื่อ 137 ปีก่อน นับเป็น ‘วังหน้า’ องค์สุดท้าย

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ใน ‘พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว’ ประสูติแต่ ‘เจ้าคุณจอมมารดาเอม’ เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 คำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 6 กันยายน 2381

เมื่อแรกประสูติพระองค์มีพระอิสริยยศที่ ‘หม่อมเจ้า’ โดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนามว่า ‘ยอร์ช วอชิงตัน’ ตามชื่อของ ‘จอร์จ วอชิงตัน’ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนแรก

คนทั่วไปออกพระนามว่ายอด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามให้ใหม่ว่า ‘พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร’ และได้รับการสถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ เมื่อปี 2404 และได้รับพระราชทานอุปราชาภิเษกเป็น ‘กรมพระราชวังบวรสถานมงคล’ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทรงเป็นเจ้านายที่มีความสามารถหลายด้าน ด้านนาฏกรรม ทรงพระปรีชา เล่นหุ่นไทย หุ่นจีน เชิดหนัง และงิ้วด้านการช่าง ทรงชำนาญเครื่องจักรกล ทรงต่อเรือกำปั่น ทรงทำแผนที่แบบสากล ทรงสนพระทัยในแร่ธาตุ ถึงกับทรงสร้างโรงถลุงแร่ไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อ พ.ศ. 2426 ทรงได้รับประกาศนียบัตรจากฝรั่งเศส ในฐานะผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาช่าง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 4  ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล

เพราะในขณะนั้นพระราชโอรสพระองค์โต คือ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ยังทรงพระเยาว์เพียง 12 พรรษา ทำให้เสี่ยงต่อการถูกแย่งชิงราชบัลลังก์ ฝ่ายเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้เสนอให้ทรงแต่งตั้งพระองค์เจ้ายอดยิ่ง เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล

แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพระองค์เจ้ายอดยิ่ง เป็น ‘กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ’ เมื่อ พ.ศ. 2410 แต่ไม่ได้ตั้งให้เป็นวังหน้า

จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคต 1 วัน ได้มีการประชุมพระญาติวงศ์และขุนนาง ที่ประชุมจึงตกลงที่จะแต่งตั้ง กรมหมื่นบวรวิไชยชาญเป็น ‘กรมพระราชวังบวรสถานมงคล’ ตามคำเสนอของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ โดยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมา ขณะนั้นมีพระชนมพรรษาเพียง 15 พรรษา

บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์จึงอัญเชิญกรมหมื่นบวรวิไชยชาญ พระราชโอรสในสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นทรงดำรงตำแหน่งวังหน้า นับเป็น ‘วังหน้า’ พระองค์ที่ 6 และพระองค์สุดท้าย ทรงเป็นวังหน้าพระองค์แรกที่พระเจ้าแผ่นดินมิได้ทรงแต่งตั้ง

ข้อมูลจากหลายแหล่งระบุว่า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทรงมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยคบค้าสนิทสนมกับ โทมัส น็อกซ์ กงสุลอังกฤษ

ประกอบกับในสมัยนั้น อังกฤษคุกคามสยาม ถึงขั้นเรียกเรือรบมาปิดปากแม่น้ำ ทางวังหลวงจึงหวาดระแวง จนทำให้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นที่ตึกดินในวังหลวง ไฟไหม้ลุกลามไปถึงพระบรมมหาราชวัง

27 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถึงแก่อสัญกรรม ปิดตำนานเจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้าย ใต้ปกครองสยาม

วันนี้ เมื่อ 100 ปีก่อน เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้าย ใต้ปกครองสยาม ถึงแก่อสัญกรรม 

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2404 จ.พระตะบอง สมัย ร.4 เป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) และท่านผู้หญิงทิม ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบอง

เมื่อถึงอายุที่เข้ารับราชการได้ เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) บิดา ได้นำเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระองค์ ร.5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาราชการในสำนักสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ จนได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นข้าราชการกรมมหาดเล็ก มีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่ห์อาวุธ รองหุ้มแพรมหาดเล็ก ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอภัยพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยราชการเจ้าเมืองพระตะบองอยู่กับเจ้าคุณบิดา ครั้นเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) ถึงแก่อสัญกรรม จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาคทาธรธรณินทร์ ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบอง สืบแทนบิดา

พ.ศ. 2439 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมหัวเมืองฝ่ายเขมร 4 เมือง คือ เมืองพระตะบอง เมืองนครเสียมราฐ เมืองพนมศก และเมืองศรีโสภณ เข้าเป็นมณฑล เรียกว่า “มณฑลบูรพา” โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (ดั่น) เป็นสมุหเทศาภิบาลคนแรก

ต่อมาปี พ.ศ. 2446 พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (ดั่น) สมุหเทศาภิบาลมณฑลเขมรถึงแก่อนิจกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาคทาธรธรณินทร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) เป็นทั้งสมุหเทศาฯ มณฑลบูรพา ควบกับผู้สำเร็จฯ เมืองพระตะบองทั้งสองตำแหน่ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร บรมนเรศร์สวามิภักดิ์ สมบูรณ์ศักดิ์สกุลพันธ์ ยุตธรรม์สุรภาพอัธยาศรัย อภัย พิริยบรากรมพาหุ”

26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 บรรจุอัฐิ ‘พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์’ ณ สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรมฯ อ.เมือง จ.สงขลา

26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 102 ปี พล.อ.เปรม ติณสูลานน์ และเป็นวันบรรจุอัฐิพล.อ.ณ สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรมฯ อ.เมือง จ.สงขลา หลังจากถึงแก่อสัญกรรมมาแล้ว 3 ปี

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คือวันคล้ายวันเกิดของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ อีกทั้งยังเป็นวันจัดพิธีบรรจุอัฐิของพล.อ.เปรม ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา หลังจากได้ถึงแก่อสัญกรรมไปกว่า 3 ปี ซึ่งวันที่ 26 สิงหาคมนี้ เป็นวันครบรอบอายุ 102 ปีอีกด้วย

พล.อ.เปรม เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 6 ของ อำมาตย์โท หลวงวินิจฑัณทกรรม กับ นางออด ติณสูลานนท์ เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนวัดบ่อยาง และศึกษาต่อที่โรงเรียนวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จากนั้นเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทคนิคทหารบก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า โรงเรียนยานเกราะ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ฟอร์ทน๊อกซ์ เคนตั๊กกี้ สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยกองทัพบก และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 9

เริ่มรับราชการในตำแหน่งผู้บังคับหมวด ที่กรมรถรบ จากนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาตามลำดับ กล่าวคือ ปี 2502 ได้เลื่อนยศเป็นพันเอก ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะ ปี 2506 ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เลื่อนยศเป็นพลตรีในตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าและเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 ในปี 2516 ได้เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ในปี 2517 เลื่อนยศเป็นพลเอกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในปี 2520 และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ในปี 2521

'แฟนผีแดง' งงเต้กหลังซื้อเสื้อแข่ง ‘ผีแดง’ แต่ดันได้กระดุมเสื้อเป็นทีม ‘อาร์เซนอล’

แฟนบอลรายหนึ่งของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ถึงกับตกตะลึง หลังเสื้อแข่งทีมเหย้าของ 'ผีแดง' ที่เจ้าตัวเพิ่งควักเงินซื้อมาเชยชมหมาด ๆ นั้น กลับใช้กระดุมตรงคอเสื้อที่เป็นของ อาร์เซนอล ทีมคู่แข่งร่วมลีกเสียอย่างนั้น

แฟนบอล 'ผีแดง' รายหนึ่งที่ใช้ชื่อในติ๊กต็อกว่า @greatpmc โพสต์คลิปอวดเสื้อแข่งทีมเหย้าของ แมนฯ ยูไนเต็ด ที่ตัวเองเพิ่งซื้อมา พร้อมติดแฮชแท็ก #glazersout เพื่อประท้วงตระกูลเกลเซอร์ผู้เป็นเจ้าของสโมสรด้วย โดยกล่าวว่า “เพิ่งซื้อเสื้อแข่งราคาแพงของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มา เลยจะเอามาตรวจเช็กดูเสียหน่อย ทุกอย่างดูดี ทั้งตราอาดิดาส คอเสื้อก็สวย ทุกอย่างยอดเยี่ยม แต่เดี๋ยวนะ (ในคลิปเห็นภาพกระดุมเสื้อที่เป็นของ อาร์เซนอล) นี่มันอะไรกันเนี่ย!”

'BLACKPINK' ปล่อยคลิปซ้อมเต้น 'Pink Venom' ยอดวิวพุ่งกระฉูด 11 ชั่วโมง 11 ล้านวิว

ปังอย่างต่อเนื่องจริง ๆ สำหรับ 4 สาว BLACKPINK ที่เพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง 'Pink Venom' ไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับและผู้คนที่ติดตามผลงานของสาว ๆ ได้มากมายเลยทีเดียว หลังจากผ่านไปไม่กี่วัน เพลง 'Pink Venom' ก็มียอดวิวพุ่งสูงถึง 183 ล้านวิวแล้วบน YouTube ปังปุริเย่จริง ๆ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 เวลา 22.00 น. (ตามเวลาไทย) 4 สาว BLACKPINK ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอซ้อมเต้น เพลง 'Pink Venom' ออกมาให้แฟนๆ ได้ดูและเต้นตามกัน เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆ โดยเมื่อปล่อยคลิปวิดีโอออกมาแล้ว ภายใน 18 นาทีมียอดวิวพุ่งถึง 1 ล้านวิว และเมื่อผ่านไป 11 ชั่วโมง วิวก็พุ่งขึ้นไปที่ 11 ล้านวิว เรียกได้ว่า ชั่วโมงละ 1 ล้านวิว

สำหรับคลิปวิดีโอซ้อมเต้นที่ปล่อยออกมานี้ แฟนคลับของ BLACKPINK หรือเรียกกันว่า 'BLINK' ก็ได้แสดงความคิดเห็นโดยติด #BLACKPINK บนทวิตเตอร์ ชื่นชมทักษะการเต้นและการแสดงของเมมเบอร์วง BLACKPINK ไปต่างๆ นานา เช่น

- "ละสายตาจากลิซ่าไม่ได้จริงๆ อ่ะ พยายามโฟกัสคนอื่นนะ แต่หางตาจะต้องมีแวบนึงที่มองลิซ่าตลอดเลย คือเป็นผญ.ที่จัดระเบียบร่างกายได้ดีมาก เรื่องอินเนอร์ก็เหมือนกัน อะไรจะขนาดนั้นวะผญ.คนนี้"

- "ลิซ่า ชื่อนี้เค้ามาเพื่อสร้างตำนานเท่านั้น!!!"

- "เจนนี่คือคนที่น่ามองมากๆ ยืนยันว่าเป็นคนที่มี sex appeal สูงมาก ขนาดนี่เป็นผู้หญิงยังมองว่าเจนนี่ดึงดูดอ่ะ ไม่ได้เต้นสุดแบบลิซ่า แต่มันสมูทไปหมด"

25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มุมน่ารักๆ สบายๆ ใจดี ของ 'ลุงป้อม' พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการณ์แทน วันแรก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี วัย 77 ปี นั่งเก้าอี้รักษาการนายกรัฐมนตรี แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างรอวินิจฉัยอยู่ในตำแหน่งนายกฯ 8 ปี

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 5:4 รับคำร้อง วาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี และ สั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยในระหว่างนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม ‘ลุงป้อม’ กับภาพลักษณ์ผู้ใหญ่ใจดี ยิ้มง่าย มีใบหน้าเปื้อนยิ้มตลอดเวลา

พล.อ.ประวิตร เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2488 เพิ่งอายุครบ 77 ปีไปหมาดๆ เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด เข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ก่อนศึกษาต่อยังโรงเรียนเตรียมทหาร ในรุ่นที่ 6 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17 พร้อมกับจบการศึกษาหลักสูตรประจำ ชุดที่ 56 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อปี 2521

'นันยาง' ประกาศพรีฯ 'ช้างดาวชมพูดำ' สิ้นเดือนนี้ หลังเพลง 'Pink Venom' ทะลุ 80 ล้านวิวใน 24 ชม.

หลังจากที่ 'นันยาง' ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ถ้าเพลงใหม่ #BLACKPINK ยอดวิวถึง 80 ล้านใน 24 ชม. จะผลิตช้างดาวสีชมพูดำ”

ล่าสุด 'นันยาง' ก็ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียอีกครั้งว่า “ยืนยันแล้ว!! ช้างดาวชมพูดำ พรีออเดอร์ พร้อมกันทั่วประเทศสิ้นเดือนนี้”

24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย

วันนี้ เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

'อ้ายมนต์แคน' ครองยอดวิวยูทูบมากที่สุด 2 ปีซ้อน สร้างสถิติใหม่ ยอดวิวเพลงทะลุร้อยล้าน 11 เพลง

มาแรงเกินต้าน ไม่มีแผ่วจริงๆ สำหรับ นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่เบอร์ต้นของวงการเพลงลูกทุ่งไทย อย่าง 'มนต์แคน แก่นคูน' ศิลปินจากค่าย 'แกรมมี่ โกลด์' ที่ตอนนี้มียอดรับชมผ่านช่องทาง YouTube สูงสุดในประเทศไทย 2 ปีซ้อน คือในปี 2020 และ 2021

ล่าสุด นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่เบอร์ต้นของวงการเพลงลูกทุ่งไทย อย่าง "มนต์แคน แก่นคูน" ก็มีรายชื่อติดโผ เข้าชิงรางวัลงานประกาศรางวัล 'คมชัดลึก ลูกทุ่ง อวอร์ด 2565' ในประเภท 'รางวัลมหาชน' หรือ 'Popular Vote' เข้าชิงสาขา KA6. ลูกทุ่งชาย ขวัญใจมหาชน ที่จะประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 กันยายน 2565 นี้ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วันด้วย

นอกจากนี้ยังได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้ง กับจำนวนเพลงที่มียอดรับชมเกิน 100 ล้านวิว มากถึง 11 เพลง เรียกว่าน่าจะเป็นสถิติมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีการเรียงลำดับจำนวนยอดวิว (ข้อมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2565) ที่ผ่านมาดังนี้

1. คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส 445 ล้านวิว
2. วอนหลวงพ่อรวย 359 ล้านวิว
3. ยังฮักไผอีกได้บ่ 279 ล้านวิว
4. สัญญาน้ำตาแม่ 255 ล้านวิว
5. ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา 217 ล้านวิว
6. คอยน้องที่ช่องเม็ก 204 ล้านวิว
7. งานแต่งคนจน 201 ล้านวิว
8. เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย 161 ล้านวิว
9. อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก MV 160 ล้านวิว
10. อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก Lyric 124 ล้านวิว
11. อ้ายมาส่งทาง 100 ล้านวิว

5 ประเทศสุดอันตรายต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ+ ฟาก 'แคนาดา' ยืนหนึ่ง สวรรค์ของกลุ่มหลากเพศ

การวัดว่าประเทศไหนเป็นมิตร หรือไม่เป็นมิตรกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้น มีการใช้หลาย ๆ ปัจจัยมาเป็นเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคู่ชีวิต หรือกฎหมายอื่น ๆ สำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศนั้นต่อ LGBTQ+ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมหรืออีเวนต์ Pride ต่าง ๆ ในประเทศนั้น

สำหรับประเทศที่เป็นมิตรกับผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นอันดับหนึ่ง ก็คือ 'แคนาดา' เป็นสิ่งที่แทบไม่ต้องคิดเลย ด้วยภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 รวมไปถึงผู้นำที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ รวมไปถึงงานอีเวนต์ Pride ที่มีกว่า 25 งาน ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทำไมแคนาดาถึงเป็นประเทศในฝันของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

แต่ในมุมที่สวยงาม ก็ยังมีมุมที่โหดร้ายดำรงอยู่เช่นเดียวกัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น เพราะว่าถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงทุกคนล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่ยังมีอีกหลาย ๆ ประเทศที่ไม่ได้เห็นพ้องเช่นนั้น ยังมีกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมไปถึงการไม่ยอมรับ 

สำหรับประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางเพศ 5 อันดับมีดังนี้

เริ่มต้นที่ประเทศ 'ไนจีเรีย' ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของแอฟริกา เป็นประเทศที่อันตรายเป็นอันดับหนึ่ง เพราะว่าหากใครเป็น LGBT ในประเทศนี้มีบทลงโทษโดยการจำคุกถึง 14 ปี เพราะเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายชารีอะห์ที่ไม่สนับสนุนสิทธิในการมีความหลากหลายทางเพศ แม้แต่การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศ ก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย การแต่งงานของเพศเดียวกันก็เป็นความผิด โดยมีการร่างเป็น พรบ. ขึ้นในปี ค.ศ. 2013 รวมไปถึงยังมีการใช้ความรุนแรงกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย

ตามมาด้วย 'กาตาร์' ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้เป็นอันดับที่ 11 ของโลก สำหรับกาตาร์ก็มีการใช้กฎหมายชารีอะห์เช่นเดียวกัน นอกจากการเป็น LGBTQ+ ในประเทศนี้จะมีโทษจำคุกแล้ว ยังถูกลงโทษด้วยการใช้ความรุนแรงอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกตราเป็นกฎหมายที่ใช้กับคนรักเพศเดียวกัน เคยมีนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศกาตาร์ แต่ถูกสงสัยว่าเป็นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เมื่อถูกตรวจสอบก็ถูกส่งกลับทันทีโดยรัฐบาล

สำหรับอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศมุสลิมที่ค่อนข้างหัวโบราณ ความหลากหลายทางเพศจึงไม่เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกัน ก็คือ 'เยเมน' บทลงโทษของเกย์ไม่ว่าจะเป็นชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง ก็จะมีตั้งแต่จำคุก ไปจนถึงใช้ความรุนแรง หรือการประหารชีวิตโดยการปาหิน คนรักเพศเดียวกันในประเทศนี้จะถูกปฏิเสธทั้งในแค่ของหน้าที่การงาน และการปฏิบัติจากสังคมด้วย

23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นวันเปิดให้บริการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ หรือ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อย่างเป็นทางการวันแรก

“รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (Airport Rail Link)” หรือ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพิเศษ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปัจจุบันต้นสถานีของ ARL คือ พญาไทและปลายสถานี คือสนามบินสุวรรณภูมิ โดยใช้ระยะเวลาการเดินทาง 25 นาที

วันนี้ เมื่อ 80 ปีก่อน ประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนนายร้อยหญิงเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2485 กรมยุทธศึกษาทหารบก (ร.ร.จปร.) ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนนายร้อยหญิง โดยประกาศด้วยใบปลิว ทางหนังสือพิมพ์ และทางวิทยุกระจายเสียง และได้เริ่มเปิดรับสมัคร ณ ที่ว่าการกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2485 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2485

สำหรับคุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครมีดังนี้

1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 24 ปีบริบูรณ์ การนับอายุถือตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

3. มีนามตัว นามสกุล และสัญชาติเป็นไทย ทั้งบิดามารดาต้องเป็นคนไทยโดยกำเนิด

4. มีอัธยาศัยและความประพฤติเรียบร้อย

5. ไม่ถูกปลดจากยุวนารี

6. มีอวัยวะสมบูรณ์ปราศจากโรค รูปร่างท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะเป็นทหาร

7. มีเสียงดังแจ่มใส

8. เป็นหญิงโสด

9. บิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องเป็นผู้มีหลักฐานหรืออาชีพอันชอบธรรม

10. ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศให้ใช้หน่วย ‘สตางค์’ เป็นครั้งแรก

วันนี้เมื่อ 154 ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประกาศให้ใช้หน่วย ‘สตางค์’ เป็นครั้งแรก

ย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อ 154 ปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 21 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ได้มีการออกประกาศให้ใช้หน่วย ‘สตางค์’ เป็นครั้งแรก หลังจากที่ไทยใช้หน่วยของเงินเป็น ตำลึง บาท สลึง เฟื้อง ซึ่งถือเป็นระบบที่ยากต่อการคำนวณและการแลกเปลี่ยนในการใช้จ่ายต่าง ๆ

โดย 100 สตางค์ มีการกำหนดค่าให้เท่ากับ 1 บาท และนั่นถือเป็นจุดกำเนิดของหน่วยสากลที่นิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

20 สิงหาคม พ.ศ. 2447 ประหารชีวิต ‘นางล้วน’ นักโทษหญิงรายสุดท้ายที่ถูกตัดหัว

20 สิงหาคม พ.ศ 2447  มีการประหารชีวิตนักโทษหญิง ด้วยการตัดศีรษะเป็นครั้งสุดท้ายในประเทศไทย ที่วัดหนองจอก ริมคลองแสนแสบ อำเภอมีนบุรี จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร)

มีการบันทึกว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2447 ได้มีการประหารชีวิตนักโทษหญิง ชื่อ ‘นางล้วน’ ด้วยวิธีตัดหัวเป็นรายสุดท้ายของประเทศไทย

แต่เป็นรายสุดท้ายสำหรับผู้หญิง ส่วนรายสุดท้ายที่ถูกประหารด้วยวิธีตัดหัวเป็นผู้ชาย ก็คือนายบุญเพ็ง นักโทษผู้โด่งดัง เจ้าของฉายา ‘บุญเพ็งหีบเหล็ก’ ที่ได้ก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ ฆ่าชิงทรัพย์ตั้งแต่ขณะอยู่ในผ้าเหลือง สุดท้ายถูกประหารที่วัดภาษี คลองตัน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2462

19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องถวายพระพร ระหว่างที่รถพระที่นั่งแล่นผ่าน ฝูงชนส่งเสด็จเดินทางจากสยามประเทศเพื่อไปศึกษาต่อ ณ สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ได้มีเสียงหนึ่งตะโกนแทรกมาเข้าพระกรรณว่า "ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน" ในขณะนั้น ทรงนึกตอบในพระทัยว่า "ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร" 

นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยู่ในพระทัยของในหลวง ร.9 มาโดยตลอด พร้อมกับได้ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกประจำวัน "เมื่อข้าพเจ้าจากสยาม สู่สวิตเซอร์แลนด์" พระราชทานแก่หนังสือวงวรรณคดีไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกซาบซึ้งพระราชหฤทัยถึงน้ำใจของประชาชน ที่พร้อมใจกันมาส่งเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินในครั้งนั้น

ในช่วงนั้น บรรยากาศแห่งความเศร้าสลดครอบคลุมชาติไทย มองไปทางไหนมีแต่สีแห่งความทุกข์ คือสีดำเต็มไปหมด ความมหาวิปโยคเพิ่งเกิดขึ้นกับทวยราษฎร์ข้าแผ่นดิน เพราะเพิ่งสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระปิยราชบรมราชกษัตริย์ไปอย่างไม่มีวันกลับ เหลือเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช "พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่" เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นความหวังและที่พึ่งของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ประชาชนได้ทุ่มเทความรัก ความหวงแหนยิ่งถวายแด่พระองค์จนหมดสิ้น


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top