Friday, 12 April 2024
NEWS FEED

ดับฝันฝากเงินสหกรณ์ได้ดอกเบี้ยบาน รัฐกำหนด 1 ก.ค.นี้ ได้ไม่เกิน 4%

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทให้ไม่เกิน 4% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป เว้นแต่กรณีการรับฝากเงินประเภทประจำที่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยแน่นอนแล้วให้สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดสำหรับบัญชีที่ได้เปิดไว้ก่อนมีประกาศฉบับนี้

สำหรับเหตุผลของการออกประกาศครั้งนี้ กรมฯ ประเมินว่า จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นอกภาคเกษตรบางแห่งที่กำหนดไว้สูงถึง 5-7% ทำให้สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกได้มากขึ้น โดยเฉพาะในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการช่วยลดรายจ่ายของสมาชิกลงได้ 

ขณะเดียวกันการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ต่อปี ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับ เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ที่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยไม่ถึง 0.50 บาท ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ เคยมีการออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ในเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะนี้มาแล้ว เช่น ในปี 2543 กำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 7% และในปี 60 สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 4.5%\

รมต.อนุชา เผย มติมส.ชี้ พฤติกรรม พระมหาสมปอง ไม่ใช่กิจสงฆ์ ให้พศ. ดำเนินการสอบด่วน

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง แสดงความคิดเห็นการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ อีกทั้งมีการทำการประชาสัมพันธ์โฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์  ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์

นายอนุชา กล่าวว่า ล่าสุด ที่ประชุมมาหาเถระสมาคม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของพระมหาสมปอง เข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นายอนุชา กล่าวว่า ตนกำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมโดยด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์และพระพุทธศาสนา

นาซาเตือน แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ ก็ไม่สามารถหยุดดาวเคราะห์น้อยที่จะมุ่งหน้ามายังโลกได้ หลังทดลองจำลองเหตุการณ์ มีเวลา 6 เดือน หาทางปกป้องโลกจากการถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชน

เดลี่เมลรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) ได้ข้อสรุปจากการทดลองจำลองเหตุการณ์เพื่อหาวิธีปกป้องโลกของเรา จากการถูกดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์พุ่งชนโลกว่า ถึงแม้จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งดาวเคราะห์น้อยที่จะพุ่งชนโลกได้

เมื่อ 4 พ.ค. 64 เดลี่เมลรายงานว่า นักวิทยาศาสตร์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) ได้ข้อสรุปจากการทดลองจำลองเหตุการณ์เพื่อหาวิธีปกป้องโลกของเรา จากการถูกดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์พุ่งชนโลกว่า ถึงแม้จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งดาวเคราะห์น้อยที่จะพุ่งชนโลกได้

การจำลองเหตุการณ์ เริ่มจากนักวิทยาศาสตร์นาซาได้รับการแจ้งว่าพวกเขามีเวลา 6 เดือนในการหาทางสกัดไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์ซึ่งมีวงโคจรที่จะพุ่งชนโลก หลังจากได้สำรวจพบดาวเคราะห์น้อยกำลังอยู่ในระยะห่างจากโลก 35 ล้านไมล์

จากการศึกษาเพื่อหาทางสกัดดาวเคราะห์น้อย โดยใช้เวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน และนักดาราศาสตร์ได้ใช้ระบบเรดาร์ ข้อมูลภาพและเทคโนโลยีหลายอย่าง รวมทั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ จนได้ข้อสรุปว่า ระยะเวลา 6 เดือน ไม่เพียงพอที่จะเตรียมตัวสำหรับการส่งยานอวกาศขึ้นไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อย รวมถึงการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ อย่างเช่นที่เห็นในภาพยนตร์เรื่องอาร์มาเกดดอน ก็ไม่อาจหยุดยั้งดาวเคราะห์น้อยที่กำลังมุ่งหน้ามายังโลกได้

สำหรับโครงการจำลองเหตุการณ์ทดสอบการหาทางหยุดยั้งดาวเคราะห์น้อยที่จะชนโลกของนาซานี้ ใช้ชื่อว่า 'Space Mission Options for the Hypothetical Asteroid Impact Scenario'

จำลองเหตุการณ์วันที่ 1 : 19 เมษายน 2021
นักวิทยาศาสตร์โครงการปกป้องโลกของนาซา ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย พบดาวเคราะห์น้อย ชื่อ 2021PDC ซึ่งจัดเป็นวัตถุใกล้โลก อยู่ในระยะห่างจากโลก 35 ล้านไมล์ และมีโอกาสที่จะชนโลกเพียงแค่ 5% ในวันที่ 20 ตุลาคม

จำลองเหตุการณ์วันที่ 2 : 2 พฤษภาคม 2021
นักดาราศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบข้อมูลการโคจรของดาวเคราะห์น้อย และความเป็นไปได้ที่อาจจะชนโลก โดยทีมได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายเหตุการณ์ที่ดาวเคราะห์น้อยเคยเข้าใกล้โลก ในปี 2014

ข้อมูลนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ลดวงโคจรที่ไม่แน่นอนของดาวเคราะห์น้อย และได้ข้อสรุปการจำลองเหตุการณ์นี้ว่า ดาวเคราะห์น้อยมีความเป็นไปได้ที่จะชนโลก 100% ในบริเวณยุโรป หรือตอนเหนือของทวีปแอฟริกา

จากข้อมูลดังกล่าง ทำให้ทางทีมรีบทำงานเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก โดยมีการออกแบบให้ส่งยานอวกาศขึ้นไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อย ก่อนที่มันจะชนโลก แต่ได้ข้อสรุปว่า ด้วยระยะเวลาที่ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจอันเหลือเชื่อนี้ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ยังได้เสนอให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ แต่เชื่อว่าจะมีอุปสรรคหลายอย่าง และจากการจำลองทดสอบเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าใช้อาวุธระเบิดนิวเคลียร์พุ่งชนดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ราว 114 ฟุต จนถึง 800 เมตร จะสามารถทำลายดาวเคราะห์น้อยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งก็ไม่แน่ชัดว่าระเบิดนิวเคลียร์ขนาดไหนจึงสามารถจะสกัดดาวเคราะห์น้อยได้

จำลองเหตุการณ์วันที่ 3 : 30 มิถุนายน 2021
การทดสอบกระโดดไปถึงเวลาที่โลกจะถูกดาวเคระห์น้อยพุ่งชน โดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่เฝ้าติดตามทุกคืน ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ได้ปรับแต่งวงโคจรให้แคบลงอย่างมีนัยสำคัญ มีความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกแถวเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย สโลเวเนีย และโครเอเชีย

จำลองเหตุการณ์วันที่ 4 : 14 ตุลาคม 2021
เหลือเพียงแค่ 6 วัน ดาวเคราะห์น้อยจะชนโลก โดยขณะนี้มันอยู่ห่างจากโลกประมาณ 3.9 ล้านไมล์ และมีระยะใกล้พอที่จะใช้ระบบ Goldstone Solar System Radar ในการวิเคราะห์ดาวเคราะห์น้อย ทั้งขนาดและลักษณะกายภาพ ซึ่งพบว่าดาวเคราะห์น้อยมีขนาดเล็กกว่าที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้า จึงได้ลดขนาดพื้นที่ที่มีโอกาสจะถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนให้แคบลง เหลือเพียงบริเวณพรมแดนของเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก และออสเตรีย และกำหนดให้ดาวเคราะห์น้อยมีความเป็นไปได้ที่จะพุ่งชนโลกในภูมิภาคแถวนี้ 99%

ลินด์ลีย์ จอห์นสัน เจ้าหน้าที่โครงการ Planetary Defense ของนาซา กล่าวว่า แต่ละครั้งที่ได้ร่วมทดสอบในเหตุการณ์ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้นี้ ทำให้พวกเราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับว่า ใครจะเป็นตัวหลักในเวลาเกิดหายนะ และใครจำเป็นต้องรู้ข้อมูล เพื่อช่วยในการหาทางปกป้องโลกของเราให้ได้มากที่สุด จากการถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชน


ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2084216

สังคมแห่งการเกื้อกูล!! คนไทยไม่ทิ้งกัน!! นายก "มหาชนคนพิการ" ผนึกรายการ "คนละไม้คนละมือ" รับมอบรถวีลแชร์ ส่งต่อ "คนพิการเมืองเลย" สร้างรอยยิ้มและโอกาสแก่ผู้ยากไร้

นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน

พร้อมด้วย นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าพบ นายสายัณต์ ดีเลิศ นายกสมาคม "ส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการ" รับมอบรถวีลแชร์​ (มือ 2) ไปส่งให้กับสตรีคนพิการ คุณหล้า บุญวงษ์ ซึ่งมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ก่อนหน้านี้​ คุณหล้า​ ได้ขอความช่วยเหลือผ่านทางรายการ "คนละไม้_คนละมือ" ว่า​ อยากได้รถเข็นวีลแชร์ที่สามารถ พับได้และมีน้ำหนักเบา เพื่อใช้สำหรับการดำรงชีวิตของตนเอง ซึ่งแต่เดิมมีแต่รถวิลแชร์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆ​ รถเข็นคนป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นเหล็ก และมีน้ำหนักมาก อีกทั้งยังไม่สามารถพับได้ จึงมีความลำบากที่จะนำรถวิลแชร์ใส่รถ หรือขนย้ายเพื่อเดินทาง ไปยังพื้นที่อื่นๆ​ ได้โดยสะดวก จึงได้ประสานงานผ่านเพื่อนคนพิการที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสอบถาม และขอความช่วยเหลือในครั้งนี้ จึงเป็นที่มาของการประสานงาน จนมาสู่การร่วมน้ำใจที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถจัดหารถเข็นวีลแชร์ ได้จนสำเร็จ

ในการนี้ นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้เป็นตัวแทน ส่งมอบเงินซึ่งได้รับมาจากผู้ใหญ่ใจดี ส่งถึงมือ นายสายยัณต์ ดีเลิศ เพื่อเป็นกำลังใจและนำไปจัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ ที่จะนำมาซ่อมแซมรถวิลแชร์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติในการข้างหน้า

อีกทั้ง​ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกุณฑล ฉายศิริ​ ผู้อำนวยการกองจัดการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นธุระในการประสานงาน จัดส่งรถวิลแชร์นี้ ไปยังจังหวัดเลย เพื่อให้ถึงคนพิการอย่างทันท่วงที โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ​ ทั้งสิ้น​ รวมถึง​ นายเขื่อน สุปัญบุตร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี ที่ช่วยกัน "คนละไม้_คนละมือ" เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เป็นสำนักของของสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนพิการอีกด้วย

เป็นอีกเรื่องดีๆ​ ของสังคมไทยที่ยังหลงเหลือ​ ท่ามกลางมหันตภัยโรคระบาด​ ผ่านการร่วมกัน "คนละไม้_คนละมือ" เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ อย่างมีความสุขต่อไป

เพจ FengshuiBizDesigner ได้ตรวจดวงชะตาของน้าค่อม ด้วยโหราศาสตร์จีนโบราณ โดยระบุว่า...

ในที่สุดปาฏิหาริย์ก็ไม่บังเกิด เมื่อน้าค่อม ชวนชื่น หรือ อาคม ปรีดากุล ดาราตลกชื่อดัง ได้เสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 เม.ย. 64 ในวัย 63 ปี ซึ่งทาง เพจ FengshuiBizDesigner โดย พี่อ๋า - สมศักดิ์ ชาคริตฐากูร ได้ตรวจดวงชะตาของน้าค่อม ด้วยโหราศาสตร์จีนโบราณ โดยระบุว่า

เป็นที่เศร้าสลดและน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของดาราสายฮาที่มีแฟนคลับ และเป็นที่รู้จักกันถ้วนหน้าทั่วฟ้าเมืองไทยในผลงานหลากหลายที่ได้ฝากไว้ในวงการบันเทิงมาโดยตลอด กว่า 20 ปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ Fengshui Biz Designer จึงขออนุญาตร่วมไว้อาลัยด้วยการวิเคราะห์รูปดวงเชิงวิชาการ ยกไว้เป็นดวงครู เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจในโหราศาสตร์จีนโบราณ ด้วยหลักวิชา “สี่เสาแห่งโชคชะตา” หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว)

ลักษณะโครงสร้าง “สี่เสาแห่งโชคชะตา” หรือ 八字四柱 (โป๊ยหยี่ซี๊เถียว) เป็นคนธาตุน้ำ เพศหยาง จึงใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว ไม่ยอมหยุดนิ่ง แต่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบออกสังคม ติดต่อ เดินทาง ฉลาด สติปัญญาดี การรับรู้เร็ว ความรู้สึกไว ไหวพริบดี ชอบใช้ความคิด รู้จักการฉกฉวยโอกาส ทั้งยังเป็นคนดื้อ เอาตัวเองเป็นใหญ่ รักอิสระ เพื่อนฝูงมาก ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่น แต่มักมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ

ธาตุน้ำเพศหยางที่เกิดในปีระกา เดือนชวด วันมะเมีย ซึ่งฐานปีเกิดแตกหักกับฐานเดือนเกิด ส่วนฐานเดือนเกิดปะทะกับฐานวันเกิด จึงมีโรคประจำตัวที่พัวพันกับระบบสมอง เส้นเลือดในสมอง ปอด ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ อย่างเช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น

เสาวัยจรเสวยอายุตั้งแต่ 60 ถึง 69 ปี ถนนชีวิตเดินในตำแหน่งมะเมียไฟ ธาตุน้ำ พิฆาตราศีบน และปะทะราศีล่างที่เสาเดือนชวดน้ำ ธาตุไม้ 

จึงเปรียบเสมือนเป็นคราวเคราะห์ที่กระทบต่ออวัยวะทรวงอกโดยตรง 

ส่วนในปี 2564 นี้ เสวยอายุ 64 ปี (นับจีน) เป็นปีจรฉลูทอง ธาตุดิน มีดาวร้าย 五鬼 (โหงวกุ้ย) 官符 (กัวฮู้) 血刃 (ฮ๊วยยิ่ง) และ 浮沉 (ผู่ติ๊ม) ร่วมสำทับบาปเคราะห์ อีกทั้งยังให้ร้ายกับ ฐานวันเกิดมะเมียซึ่งเป็นฐานสุขภาพโดยตรงอีก จึงส่งผลร้ายบังเกิดเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัด วิบัติดลดังกล่าว


ที่มา : เพจ FengshuiBizDesigner
https://www.facebook.com/501247403299025/posts/3932599933497071/?d=n
 

ปลดประจำการแบบปลอดเชื้อ ทบ.ปลดประจำการทหาร ผลัดที่ 1/2562 ทุกคนปลอดเชื้อ หลังผ่านการกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กองทัพบก เปิดเผยว่า ในวันนี้ 30 เม.ย. 64 กองทัพบกได้ทำการปลดประจำการทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2562 ซึ่งได้เข้ารับราชการในหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศจนครบกำหนด โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา กองทัพบกได้ดำเนินกรรมวิธีตามระเบียบของทางราชการเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร ธุรกรรมทางการเงิน การฝึกทักษะวิชาชีพก่อนปลด ด้านสุขภาพร่างกาย รวมทั้งหน่วยทหารช่วยอำนวยความสะดวกจัดรถไปส่งทหารปลดประจำการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา นอกจากนี้ยังให้การดูแลทหารบางส่วนที่จะเข้ารับการศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือเข้ารับราชการในหน่วยงานของกองทัพบกตามที่ได้รับการคัดเลือก 

ทั้งนี้จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้หน่วยทหารดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อให้กับทหารที่จะปลดประจำการทุกนาย โดยทหารที่จะปลดประจำการทุกคนได้ผ่านกระบวนการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และผ่านการคัดกรองว่าอยู่ในสถานะปลอดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และการปฏิบัติตนตามที่ ศบค. กำหนด พร้อมที่จะกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามที่แต่ละบุคคลตั้งใจไว้ 

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนปลด เนื่องจากเกิดการขาดแคลนโลหิตที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จากสถานการณ์โควิด ซึ่งกองทัพบกได้เชิญชวนให้ทหารที่กำลังจะปลดประจำการ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในหลายพื้นที่ กองทัพบกขอชื่นชมในจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้และการมีจิตอาสาของทหารกองประจำการ ที่ได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นสมกับการเป็นทหารอย่างแท้จริง

สำหรับทหารที่ปลดประจำการทุกนาย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร เอกสารปลดและสมุดประจำตัวทหารกองหนุน, ส่วนผู้ที่สมัครเรียน และผ่านเกณฑ์ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนจะได้รับวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ รวมทั้งได้รับเงินออมส่วนบุคคลที่ฝากไว้ระหว่างประจำการตามระเบียบกองทัพบก พร้อมกันนี้หน่วยทหารทั่วประเทศได้มีการสร้างเครือข่ายทหารกองหนุน เพื่อดำรงการช่วยเหลือและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกมีความภาคภูมิใจและขอบคุณทหารกองประจำการ ผลัด 1/2563 ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านความมั่นคง ทั้งนี้ ในระหว่างประจำการ ทหารทุกนายได้ทุ่มเทรับใช้ชาติในภารกิจต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันได้ปฏิบัติตนในฐานะทหารที่ดี รักษาระเบียบวินัย เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นว่าเมื่อไปดำรงตนในฐานะพลเรือนจะเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

กระทรวงอุตฯ คุมเข้มสกัดไวรัสระบาด สั่งทุกหน่วยในสังกัด WFH ถึงสิ้น 31 พ.ค.นี้ ย้ำพร้อมให้บริการประชาชนทุกช่องทาง

กระทรวงอุตสาหกรรม ตอบรับมาตรการรัฐควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ปฏิบัติงานที่บ้าน เต็มพิกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคมนี้ มั่นใจยังให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินการ Work From Home มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคล อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดการแพร่เชื้อได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น 

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกแห่ง ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เต็มพิกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ตั้งส่วนกลาง รวมทั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน สามารถเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงการติดและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

“เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทรวงฯ ได้ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะผ่อนคลายลง พร้อมออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ พร้อมจัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าอาคาร โดยขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินงานจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ อาทิ การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล แอพพลิเคชั่นไลน์ หรืออีเมล์ มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้มีข้อติดขัดหรือเกิดปัญหากับการให้บริการประชาชนได้

มท.แจ้งทุก จว.เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.64

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยที่ในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงานตลอดเดือน พ.ค. รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงามในระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ลงบนหน้าหลักเว็บไซต์จังหวัด พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 และแจ้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดำเนินการจัดทำด้วย นอกจากนี้ให้เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตลอดเดือน พ.ค. ด้วยความสมัครใจ

การบินไทยเดินหน้าคัดกรองพนักงานต่อรอบ 3 หลังไม่เข้าเป้า  สั่งขยายเวลายื่นเออร์รี่ ถึง 13 พ.ค.64  หวังลดให้เหลือ 1.5 หมื่นคน  

วันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัท ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และจะประกอบกิจการภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ดังกล่าวมีพนักงานคงเหลือประมาณ 14,000 ถึง 15,000 คน ตามความเหมาะสมกับแผนธุรกิจของการบินไทยในอนาคตนั้น

ล่าสุดบริษัทได้ ทำการกลั่นกรองพนักงานสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ เป็นครั้งที่ 2เสร็จสิ้น ปรากฎว่า มีพนักงานสนใจและแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองครั้งนี้ 3,500 คน ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 1,500 คน ส่วนอีก 2,000 คนไม่ผ่านการพิจารณาทั้งนี้ยังพบว่ายังคงมีตำแหน่งที่ว่างเหลืออยู่อีกกว่า 500 ตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีผู้แสดงความจำนงเข้าสู่บางตำแหน่ง หรือไม่มีผู้แสดงความจำนงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งผู้ผ่านการกลั่นกรองสละสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จึงจัดให้มีกระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ ครั้งที่ 3 โดยจะเปิดให้พนักงานสามารถแสดงความจำนงผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ พนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 3 จะเริ่มทำงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเวลาโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) แผน B (MSP B) และโครงการร่วมใจจากองค์กรแผน C (MSP C) เพื่อให้พนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้ บริษัทฯได้เปิดคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานใหม่ จำนวน 2 ครั้งแล้ว ล่าสุดมีพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าทำงานในบริษัทรวมแล้ว 10,800 คน แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 จำนวน 9,300 คน และครั้งที่ 2 จำนวน 1,500 คน

คลอดมาตรฐานบริการอาหารรับท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว แจ้งว่า ขณะนี้จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เน้นในเรื่องสุขอนามัย ความสะอาด สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการอาหาร และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ ซึ่งตามมาตรฐานได้กำหนดคุณสมบัติและข้อกำหนดเบื้องต้น คือผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนตามกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพ.ร.บ.สาธารณสุขด้วย 

สำหรับคุณสมบัติและข้อกำหนดเบื้องต้น แยกเป็น 3 เรื่องใหญ่ คือ เรื่องสถานที่ ต้องมีสถานที่เตรียมปรุงอาหารที่สะอาด เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ ผนังและเพดานควรมีสีอ่อน มีแสงสว่างเพียงพอ โต๊ะเตรียมปรุงอาหาร แข็งแรง สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ผนังบริเวณเตาไฟทนความร้อน ภายในมีการระบายอากาศดี มีที่ดูดอากาศหรือปล่องระบายควัน ขณะที่สถานที่รับอาหารก็ต้อง สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเช่นกัน และสถานที่ยังต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ เช่นเดียวกับการมีระบบป้องกันภัยด้วย 

ส่วนต่อมาคือ เรื่องกระบวนการ โดยได้มีการกำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการต้องไม่มีการเตรียมปรุงอาหารหน้าหรือในห้องน้ำ และปรุงอาหารสุกโดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่วางอาหารนานเกิน 2 ชั่วโมง อีกเรื่อง คือ การจัดเก็บอาหารที่ปรุงเสร็จ กำหนดไว้ว่า จะต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างรอเสิร์ฟ และมีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งอาหารจากครัวไปสู่โต๊ะอาหารด้วย 


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top