Friday, 24 May 2024
NEWS FEED

“เรืองไกร” ลุยยื่น “ชวน” เองขอรายละเอียดยิบปมใช้รถหลวงผิดระเบียบหรือไม่ จ่อสอบ จนท.รายอื่นอีก

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการงบประมาณ 65 กล่าวว่า ในวันที่ 30 มิ.ย. ต้นจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่ ฝอขอข้อมูลรถประจำตำแหน่ง ทะเบียน ฮภ 2882 กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ และเพื่อประกอบการตรวจสอบรถประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น ๆ ต่อไปด้วย ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาและประธานสภาฯ ตามปกติมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ตามข้อบังคับ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ขอเอกสารประกอบการพิจารณาด้วย รถทะเบียน ฮภ 2882 ถูกใช้เป็นรถประจำตำแหน่งประธานรัฐสภา หรือประธานสภาฯ ซึ่งมีเพียงคันเดียวใช่หรือไม่ รถทะเบียน ฮภ 2882 จัดซื้อโดยเงินงบประมาณปีใด ราคาเท่าใด มีการคืนเงินงบประมาณที่เหลือหรือไม่ อย่างไร เมื่อวันที่เท่าใด ขอเอกสารการเงินการบัญชีและเอกสารประกอบดังกล่าวทั้งหมดด้วย 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า รถประจำตำแหน่งคันดังกล่าว มีการจัดทำทะเบียนแยกประเภทตามข้อ 9 ของระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 ครบถ้วนหรือไม่ ขอเอกสารทะเบียนแยกประเภทดังกล่าวด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอทราบข้อมูลว่ารถประจำตำแหน่งทะเบียน ฮภ 2882 มีการบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวร รายการยานพาหนะ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ อย่างไร มีอายุการใช้งานกี่ปี มีการคิดค่าเสื่อมราคาปีละเท่าใด ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 30 ก.ย.63 เป็นเท่าใด เก็บรักษาที่อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของใคร สภาฯ มีการซ่อมบำรุงอย่างไร ขอรายละเอียดประวัติการซ่อมบำรุง รวมทั้งเอกสารการเงินการบัญชีและใบเสร็จด้วย นอกจากนี้มีการตรวจสอบมลพิษ ทุกระยะเวลา 6 เดือน หรือทุกระยะ 15,000 กิโลเมตรหรือไม่ ขอหลักฐานการตรวจสอบมลพิษด้วย มีการทำประกันภัยอย่างไร มีการต่อทะเบียนรถครบถ้วนเป็นประจำทุกปี หรือไม่ ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย มีการใช้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 13 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 โดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เคยมีการนำไปใช้นอกเหนือหน้าที่ปกติตามข้อ 19 วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า รถประจำตำแหน่งคันดังกล่าว มีการเติมน้ำมันด้วยเงินของประธานรัฐสภาเองตามเงื่อนไขข้อ 21 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 หรือไม่ ขอบิลค่าน้ำมันมาประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้มีการนำไปใช้แจกหน้ากากอนามัยซึ่งรับบริจาคมาในนามมูลนิธิฯ ตามคำร้องที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้ง กี่วัน ที่ไหนบ้าง เวลาใด มีใครร่วมบ้าง มีรายงานการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแต่ละครั้งหรือไม่ จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้สั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงและจัดส่งเอกสารข้อมูลรถประจำตำแหน่ง ทะเบียน ฮภ 2882 กรุงเทพมหานคร ให้ตนโดยเร็ว เพราะจะนำไปเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ และเพื่อประกอบการตรวจสอบรถประจำตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นๆ ต่อไปด้วย

รมว.เฮ้ง ส่งมอบปลากระป๋องและไข่ไก่แก่สมาคมก่อสร้างไทย ช่วยเหลือตามมาตรการปิดแคมป์คนงาน สู้ภัยโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งมอบปลากระป๋องจำนวน 90,000 กระป๋อง และไข่ไก่จำนวน 250,000 ฟอง แก่ นายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย รองเลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน 

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากกรณีที่ทาง ศบค.มีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคลัสเตอร์แคมป์คนงานนั้น และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยการจ่ายเยียวยาสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 50 เปอร์เซ็นของค่าจ้างนั้น

“ในวันนี้กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณภาคเอกชนอย่างบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ที่ได้มอบปลากระป๋อง 90,000 กระป๋อง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟที่ได้มอบไข่ไก่ 200,000 ฟอง และบริษัทในเครือแสงทอง-อัครา ได้มอบไข่ไก่ 50,000 ฟอง ที่ร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ส่งมอบให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานตามมาตรการปิดแคมป์คนงานต่อไป” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

เตียงขาดแคลน! เปิดเงื่อนไขกลุ่มติดเชื้อโควิด อยากกักตัวอยู่บ้านต้องทำตามนี้!

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ขยายเป็นวงกว้างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งอาจทำให้การรองรับของสถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วย 

กรมการแพทย์ จึงได้มีแนวทางปรับการรักษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ สามารถกักตัวรักษาได้ที่บ้าน ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสนาม สามารถบริหารจัดการเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้

สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่สามารถกักตัวได้ที่บ้าน (Home Isolation) นั้น ต้องมีอายุน้อยกว่า 60 ปี, ไม่มีอาการ (asymptomatic cases), มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง, อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน, ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 30 กก./ม.2 หรือ น้ำหนักตัว > 90 กก.) 

และที่สำคัญที่สุด ไม่ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ และผู้ป่วยยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเองอย่างเคร่งครัด


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

ตกรอบ แต่ฟอร์มดี 'ปอล ป็อกบา' นักเตะทรงผมเด่นจากทีมชาติฝรั่งเศส

#เก็บตกยูโร2020 ⚽

เก็บกระเป๋ากลับบ้านไปอีกราย สำหรับทีมชาติฝรั่งเศส เต็งหนึ่งที่หลายฝ่ายตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมปยูโรหนนี้ แต่สุดท้ายไม่มีอะไรที่แน่นอน โดยเฉพาะเกมที่เตะนัดเดียวตกรอบแบบนี้

ถึงฝรั่งเศสจะปิดฉากยูโร 2020 ลงไป แต่ชื่อของนักเตะคนหนึ่งในทีมกลับถูกพูดถึงค่อนข้างมาก ไม่ใช่ใครที่ไหน พี่ป็อก-ปอล ป็อกบา นักเตะทรงผมดีเด่นนั่นยังไง

ไปแซวว่าเป็นนักเตะทรงผมดีเด่น ประเดี๋ยวพี่ป็อกจะโกรธเอา เพราะฟอร์มการเล่นของพี่ป็อกในทัวร์นาเม้นท์นี้ ดูดีผิดทรงผมตัวเองอย่างมาก

มีสถิติที่บ่งชี้ว่า ป็อกบาทำผลงานในยูโรครั้งนี้ได้ดีจริงอะไรจริง โดยสามารถทำประตูได้ 1 ประตู แอสซิสต์ให้เพื่อนทำประตูไปอีก 1 ประตู การจ่ายบอลแม่นยำคิดเป็น 86% ความพยายามในการยิงประตู 8 ครั้ง เข้าสกัดสำเร็จ 7 ครั้ง และแย่งบอลมาครองได้ถึง 11 ครั้ง

เรียกว่าฟอร์มหรูดูมีชาติตระกูลเอามาก ๆ ซึ่งข้อสันนิษฐานหนึ่งที่บ่งชี้ว่า สาเหตุที่ทำให้ฟอร์มป็อกบาเด็ดสะระตี่แบบนี้ เพราะพี่แกเปลี่ยนทรงผม ไม่ช่าย! เรื่องนั้นมันปกติอยู่แล้ว

แต่เหตุที่ป็อกบาทำผลงานได้ดี เรื่องของเรื่อง เพราะมีเพื่อนร่วมทีมที่มีฝีเท้าจัดจ้านทั้งนั้น โดยเฉพาะแผงมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งอย่าง เอ็นโกโล่ ก็องเต้ อาเดรียง หรือโกร็องแต็ง โตลิสโซ่ ไม่นับรวม อ็องตวน กรีซมันน์ เพื่อนซี้ที่มองตาก็รู้ใจ

ด้วยเหตุนี้เลยทำให้พี่ป็อกดูเล่นสบาย คลายกังวล และเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีเสมอ แม้ฝรั่งเศสจะไปไม่ได้ไกลอย่างที่คิด แต่ผลงานส่วนตัวของพี่ป็อกก็พอจะกลบความพลาดหวังในครั้งนี้ไปได้

ที่สำคัญ มันยังส่งผลไปถึงเรื่องค่าตัว ที่หากมีแนวโน้มว่า เจ้าตัวจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในซัมเมอร์นี้ พี่ป็อกก็คงได้ ‘อัปค่าเหนื่อย’ มาปรับแต่งทรงผมอีกไม่น้อยเลยทีเดียว (เข้าใจเลือกฟอร์มดีนะเพ่!)


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes

คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

‘ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ’ เรียกร้องรัฐบาลทำ 5 ข้อ จัดหาวัคซีนให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ กระจายวัคซีนอย่างเป็นระบบ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลการเมือง

นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง “วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 โดยเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ดำเนินดังนี้...

1.) รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ และประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

2.) รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดและเร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎระเบียบและระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ

3.) รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับหลักการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้งต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว

4.) ประชาชนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรค ได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว

5.) สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการยอมรับวัคซีนโควิด-19

 

ที่มา: https://www.topnews.co.th/news/32482


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes

คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

เริ่มแล้ว! ‘มหกรรมพลิกล็อก’ ในศึกฟุตบอลยูโร 2020

#เก็บตกยูโร2020 ⚽

เริ่มแล้ว! มันกำลังเริ่มขึ้นแล้ว!! เรากำลังพูดถึง ‘มหกรรมพลิกล็อก’ ที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในศึกฟุตบอลยูโร งานนี้บรรดา ‘พี่ ๆ ทีมรอง’ ทั้งหลาย เริ่มจับมือกันเป็นภาคีเครือข่าย สร้างปฏิบัติการหักปากกาเซียน คนละป๊อก สองป๊อก!

ย้อนความกันสักหน่อย ถ้าคุณยังจำทีมอย่างเดนมาร์ก ในยูโร 1992 ทีมอย่างกรีซ ในยูโร 2004 หรือแม้แต่โปรตุเกสในยูโร 2016 ครั้งที่แล้ว ทั้งหมดนั้นถูกจัดว่าเป็นทีมแคทรียา อิงลิช หรือทีมนอกสายตา (ถ้าเกิดไม่ทันเพลงนี้ก็ข้ามไปนะ) ที่สุดท้ายคว้าแชมป์ไปเฉย!

กระทั่งมาถึงยูโร 2020 แม้ในรอบแรก บรรดาทีมใหญ่-ทีมเต็งจะยังรักษามาตรฐาน ตบเท้าเข้ารอบกันแบบไม่มีรถผ้าป่าคว่ำกลางทาง แต่พอมาถึงรอบ 16 ทีมสุดท้ายเท่านั้น ภาพเดิมที่เคยคุ้นตา ก็เริ่มวนกลับมาอีกครั้ง

เดนมาร์ก, สาธารณรัชฐเช็ก และสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มปฏิบัติการ ‘ตบทีมเต็ง’ และเริ่มมีออร่าที่น่ากลัว คือน่ากลัวว่าจะไปยาวยันรอบชิงฯ นี่ยังไม่นับสวีเดนและยูเครนที่จะลงดวลกันเอง ทั้งหมดคือทีมที่ประมาทไม่ได้ โปรดลืมภาพในรอบแรกไปให้สิ้น!

ถามว่า อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้จู่ ๆ บรรดาทีมทั่นรองเหล่านี้เกิดฟอร์มดุ มีความแข็งแกร่งขึ้นมาซะอย่างนั้น คำตอบง่าย ๆ คือ บอลน็อกเอาต์ นัดเดียวตกรอบ ขอแค่มีพลัง ความสด ความตั้งใจ และไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้

เดนมาร์กเผาเครื่องเวลล์, เช็กขย่มเนเธอร์แลนด์ และสวิสตบเต็งหนึ่งฝรั่งเศสตกรอบ ยัง! เชื่อว่าจะยังไม่หมดเท่านี้ และที่สำคัญ ห้ามกาชื่อพวกพี่ ๆ ทั่นรองเหล่านี้ออกจากทีมลุ้นแชมป์ เด็ดขาด!

ตามดูกันต่อไปว่า ทีมไหนจะไปได้ยาวที่สุด และถ้าฟุตบอลยูโรจะมีชื่อเล่น คงต้องตั้งชื่อให้ว่า ศึกฟุตบอลปราบเซียน!


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes

คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

ม็อบสาวอะโกโก้ บาร์ อาบนวด บุกทำเนียบ ร้องรัฐบาลขอเยียวยา 5 พัน หลังถูกสั่งปิดกิจการ

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ และตัวแทนพนักงานบริการในสถานบริการ อาบอบนวด อะโกโก้ บาร์ คาราโอเกะ และพนักงานบริการอิสระออนไลน์ ยื่นหนังสือ ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านนายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษก ประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการเยียวยาพนักงานบริการ เนื่องจากคำสั่งปิดสถานบริการตามมาตรการของรัฐและศบค. เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทต่อเดือน จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ

นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้จัดกิจกรรม "สั่งปิดได้ต้องเยียวยาด้วย ตบส้นสูงพบกันหน้าทำเนียบ" โดยนำรองเท้าส้นสูงจำนวน 30 คู่ มีข้อความโดยแต่ละคู่นั้นจะเขียนข้อความติดไว้ อาทิ การเยียวยารัฐไม่แก้ปัญหา แต่แก้ผ้าเอาหน้ารอด, สั่งปิดร้านอาหาร สามารถขายเหล้าเบียร์ได้ แต่บาร์ถูกสั่งปิดต่อ คุณเอาส่วนไหนคิด, ภาษีเราก็เสียเหมือนคนอื่น ทำไมไม่เยียวยาเราบ้าง, ควรหยุดล่อซื้อเพื่อป้องกันโควิด 

รวมถึงมีการนำชุดบิกินี มาโชว์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของพนักงานบริการ แต่ไม่ได้ใช้เนื่องจากถูกสั่งปิดกิจการ เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลและศบค.


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

'หมอศิริราช' ชี้!! พบสายพันธุ์ ‘เดลต้า’ ‘เกินครึ่ง’ ใน ‘รพ.ศิริราช’

นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล แพทย์โรงพยาบาลศิริราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า…

Officially COVID-ICU attending physician from June 28 to July 4, 2021

เป็นวันแรกของเดือนนี้ที่กลับมาเป็นอาจารย์ประจำการหอผู้ป่วยไอซียูโควิดแห่งแรกของศิริราชรวม 7 เตียง ขณะนี้กิจการเราดีมาก จึงขยายไปอีกสองที่ ที่ละ 6 เตียง รวมทั้งหมดจึงเป็น 19 เตียง ซึ่งเต็มมาเกือบตลอดเดือนนี้ และคาดว่าจะเป็นแบบนี้ในเดือนหน้าอีกทั้งเดือน ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์สงสัยอัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มนับว่าก้าวกระโดด2

ข้อมูลจากการสุ่มตรวจเมื่อราวสิบวันก่อน ในศิริราชพบสายพันธุ์เดลต้าประมาณ 30% ถ้าถึงวันนี้น่าจะเกินครึ่งไปแล้ว สัปดาห์นี้จะลองส่งตรวจในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงดูว่าจะพบคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร สายพันธุ์นี้นอกจากจะแพร่ได้ง่ายไปสู่ทั้งเด็ก คนท้อง และคนชรา ยังอาจจะเกิดปอดอักเสบได้เร็วและได้แรงกว่าสายพันธุ์เดิม ๆ ที่เราคุ้นเคย นี่เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้เรียกการระบาดช่วงนี้เป็นระลอกสี่ และเป็นตัวชี้ขาดหนึ่งในความยากง่ายของการควบคุมโรคภายหลังเริ่มใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เผยโฉมให้ชัดเจนวันนี้ คงต้องลุ้นกันตัวโก่งเหมือนบอลยูโรที่มาได้ครึ่งทางของรอบ 16 ทีมแล้ว

ในบรรดาผู้ป่วยทั้ง 7 รายที่ดูแลอยู่ตอนนี้ สองในเจ็ดน่าจะมาจากสายพันธุ์เจ้าปัญหา วันนี้ย้ายผู้ป่วยเก่าได้สองรายและนำรายใหม่เข้ามาแทน คาดว่าเจ้าตัวร้ายคงกลายเป็นขาใหญ่ของที่นี่แทนคือ 4 จาก 7 ราย ที่น่าสนใจคือผู้ป่วย 3 รายเป็นอาจารย์อาวุโสของผมเอง ทุกท่านแม้อยู่ในวัยเกือบหรือเกิน 80 แล้ว แต่ยังแข็งแรงดีและไม่มีโรคหรือภาวะเสี่ยงชัดเจน ที่สำคัญคือทั้งหมดหาต้นตอคนนำเชื้อมาให้ได้ไม่ชัดเจน แสดงถึงมีการลุกลามของเชื้อเข้าไปในชุมชนวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกสัญญาณบ่งชี้ของการระบาดระลอกสี่ ภาวนาให้เหล่าครูทุกท่านได้รับผลดีของการดูแลรักษาโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือเรื้อรัง นี่ช่วยตอกย้ำอีกครั้งว่า วัคซีนที่กำลังจะได้มาในเดือนหน้า จะต้องเร่งฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังเป็นอันดับต้น ๆ

กองทัพเดินด้วยท้องฉันใด ทีมของเราหลังจากตรวจเยี่ยมผู้ป่วยกันเรียบร้อยแล้ว วันนี้งานไม่ยุ่งมาก จึงสั่งพิซซ่าและโค้กมาปลุกขวัญลูกทีม เรามีแพทย์ 7 คน กับพยาบาล 12 คนสำหรับดูแลผู้ป่วย 7 ราย แต่ในโรงพยาบาลที่พร้อมน้อยกว่าเรานั้น ปริมาณงานเท่ากันนี้ เขาอาจใช้คนแค่ครึ่งเดียวของเราหรืออาจไม่ถึงเสียด้วยซ้ำ คิดดูแล้วกันว่ามันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหน แล้วอย่างนี้จะใจดำไม่ควบคุมโรคจริงจังให้กับพวกเขาพอจะได้มีโอกาสผ่อนคลายบ้างเลยหรือ

ในยามที่กรุงเทพกำลังจะถูกข้าศึกโควิดสายพันธุ์ภารตะตีแตก ได้มีการระดมทหารใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการฝึกฝนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเสริมทัพ พวกเขาเหล่านี้ถูกส่งตัวจากหัวเมืองมาร่ำเรียนในเมืองหลวง เพื่อหวังกลับไปเป็นกำลังสำคัญดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัด การกะเกณฑ์เขามาช่วยงานก่อนส่งตัวกลับที่ตั้ง ควรเป็นไปโดยความยินยอมของทั้งตัวเขา หัวหน้างานเขา และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่เขาหากสถานการณ์โควิดที่นั่นยังเบาบางอยู่ วอนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอย่ารานน้ำใจผู้น้อยมากไปนักเลย สายงานแพทย์เราใช้ระบบอาวุโสและคุณธรรมในการร้อยรัดพวกเราเข้าด้วยกันไว้ มากกว่าการใช้อำนาจสั่งการตามระดับบังคับบัญชาเหมือนวิชาชีพอื่น

อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นไฟไหม้ฟางก่อความบาดหมางใจกันโดยใช่เหตุ ที่จริงเราน่าจะช่วยกันประสานเสียงว่า การแก้ไขหลักของสถานการณ์ในกรุงเทพต้องเน้นการควบคุมโรคให้อยู่หมัด มากกว่าการขยายเตียงโควิดในโรงพยาบาลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

 

 

ที่มา : https://www.thaipost.net/main/detail/107988


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes

คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ (อย.) ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่องแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) หรือ วัคซีนซิโนแวค

วันนี้ (29 มิ.ย. 64) นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ (อย.) ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่องแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีน CoronaVac เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) หรือ วัคซีนซิโนแวค โดยระบุว่า…

เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรายงานวัคซีน CoronaVac รุ่นการผลิต C202105079 เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใส ติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า ซึ่งจากรายงานพบเพียงในแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้น

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา คือ 2-8 องศาเซลเซียส

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย อย.จึงเห็นควรให้แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ของกรมควบคุมโรคซึ่งระบุคำแนะนำสำหรับการเก็บรักษาวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac Life Sciences จำกัด ให้เก็บไว้ที่ชั้นกลางหรือชั้นที่ 2 ของตู้เย็น และห่างจากจุดปล่อยความเย็น ทั้งนี้ หากท่านพบลักษณะของปัญหาดังกล่าว ขอให้ระงับการฉีดวัคซีนรุ่นการผลิตที่พบและแจ้งให้ อย.ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/covid19/83899


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes

คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

"เอ็มบัปเป้" บอดโทษ "ตราไก่" พ่ายดวลเป้า ส่ง "สวิตเซอร์แลนด์" หักปากกาเซียน พลิกเข้ารอบ 8 ทีม

ยูโร 2020 คู่ที่ 6 ของรอบ 16 ทีม ฝรั่งเศส แชมป์โลกทีมล่าสุด ที่มาในฐานะเต็งแชมป์ของรายการนี้ ลงสนามเจอ สวิตเซอร์แลนด์ เกมนี้ "ตราไก่" จัดทัพใหญ่ใช้คู่หน้า คีเลียน เอ็มบัปเป้ กับ คาริม เบนเซม่า และ พอล ป๊อกบา กับ อองตวน กรีซมันน์ ทำเกม ส่วน สวิตเซอร์แลนด์ มี แฮริส เซเฟโรวิช จับมือยิงกับ บรีล เอ็มโบโล่ และ เซอร์ดาน ชากิรี ปั้นเกมแดนกลาง

เกมนี้ ทีมตราไก่ เป็นต่อค่อนข้างเยอะ และทำท่าจะเข้ารอบต่อไปอย่างไม่ยากนัก เมื่อเป็นฝ่ายออกนำไปก่อน 3-1 แต่สวิตเซอร์แลนด์ ยิง 2 ประตูช่วง 10 นาทีสุดท้าย ตามตีเสมอ 3-3 ต้องต่อเวลาพิเศษ แต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ สุดท้ายตัดสินด้วยการยิงจุดโทษ

โดยทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ ยิงเข้าทั้ง 5 คน ส่วนฝรั่งเศส 4 คนแรก พอล ป๊อกบา, โอลิวิเยร์ ชิรูด์, มาร์คุส ตูราม, เพรสเนล คิมเปมเบ้ ยิงเข้าทุกคน แต่เมื่อถึงคนสุดท้าย คีเลียน เอ็มบัปเป้ ปรากฏว่ายิงไปติดเซฟ ยานน์ ซอมเมอร์ ส่งให้ สวิตเซอร์แลนด์ ชนะดวลจุดโทษ 5-4 เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ไปเจอกับ สเปน คืนวันที่ 2 กรกฎาคมนี้


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes

คลิก????https://lin.ee/vfTXud9


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top