อยู่มา 8 ปี ทำอะไรกันนักหนา!!

ผลงานรัฐบาลลุงตู่ : ภาคอีสาน

ภายหลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศ ก็เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขึ้นถ้วนทั่วทุกภาคของไทย โดยหนึ่งในภูมิภาคที่บังเกิดผลงานอันเป็นรูปธรรมและเอื้อประโยชน์มากมายนั้น คือ 'ภาคอีสาน' ผ่านหลากหลายโครงการ ที่จะขอยกตัวอย่างมาให้เห็นคร่าว ๆ ดังนี้...

1. โครงการคนละครึ่ง
2.  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. มารดาประชารัฐ
4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
5. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
6. โครงการชิมช้อปใช้
7. พัฒนาสนามบินในอีสาน เช่น สนามบินอุบลราชธานี และสนามบินขอนแก่น
8. บริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตามโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี
9. โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรใหญ่ที่สุดในโลก ที่ จ.อุบลราชธานี
10. ต่อรางสร้างรถไฟฟ้า 9 สาย และโครงการรถไฟทางคู่ อ.หัวหิน, จ.ขอนแก่น, จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี
11. สร้างทางหลวงหมายเลข 12 จ.กาฬสินธุ์ เชื่อมไปประเทศลาว 
12. สร้างอุโมงค์ทางลอดยาวที่สุดในภาคอิสานที่ จ.อุดรธานี

13. สร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ บางปะอิน-นครราชสีมา
14. โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทย ที่ จ.นครราชสีมา
15. รถไฟความเร็วสูงไทย - จีน / กรุงเทพฯ – หนองคาย
16. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบียที่ห่างเหินไป 32 ปีให้กลับฟื้นคืนดังเดิม แรงงานไทยจากภาคอีสานสามารถเดินทางไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบียได้สะดวก
17. แก้ไขปัญหาการขายหวยเกินราคา
18. แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
19. ประกันรายได้เกษตกร
20. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
21. สร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)
22. จ้างงานเด็กจบใหม่ โดยรัฐบาลช่วยอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างให้เด็กจบใหม่ร้อยละ 50%
23. รัฐบาลมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย คลายทุกข์ประชาชน
24. เพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็น 600 บาทต่อเดือน
25. เน็ตประชารัฐ ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน
26. ประกันสุขภาพ เพิ่มสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเพิ่มขึ้น ถึง 50 สิทธิ์
27. เพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน สำหรับเด็กพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
28. ยกระดับและต่อยอดบัตรทอง  30 บาทรักษาทุกโรค ไปเป็น 'บัตรทองพรีเมี่ยม' เพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มคุณภาพบริการ
29. รับยา ณ ร้านขายยาใกล้บ้าน และส่งเวชภัณฑ์ถึงบ้าน
30. บัตรทองทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้
31. ผู้ถือบัตรทองได้สิทธิฟอกไตฟรี
32. แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีปัญหากลั้นขับถ่าย จำนวน 3 ชิ้น/คน/วัน  
33. ผลักดันเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริม Soft Power ให้ติดระดับโลก รวมถึงการพัฒนาผ้าไหมไทย


เรื่อง: เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้