Thursday, 22 February 2024
NEWSFEED

ตม.2 รวบ 2 หนุ่มแดนมังกร !! หวังใช้ใบสูติบัตรปลอมเพื่อนำเด็กออกนอกประเทศ

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นลักษณะการกระทำผิดเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ              

      

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ,พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม, พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ,พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า รอง ผบก.ตม.2 และ พ.ต.อ.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2 ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

ตม.2  รวบ 2 หนุ่มเมืองมังกรปลอมใบเกิดเด็กไทย       

กล่าวคือ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในระดับสำนักตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการปฏิบัติระหว่างกัน เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มบุคคล หรือขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้ ผลมาจากการบูรณาการปฏิบัติระหว่าง ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ตรวจเข้มผู้โดยสารชาวต่างชาตินำเด็กที่เกิดในประเทศไทยออกนอกราชอาณาจักร จนนำมาสู่การจับกุม 2 หนุ่มแดนมังกรปลอมใบเกิดเด็กไทย เปลี่ยนจากบิดาสัญชาติไทย เป็นบิดาสัญชาติจีน โดยแจ้งข้อกล่าวหา “ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม” และได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ทราบ ณ ที่จับกุมแล้ว และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

รายที่ 1 กล่าวคือ ผู้ถูกจับกุมเป็นชาย สัญชาติจีน อายุประมาณ 54 ปี พร้อมด้วยเด็กชายเก่ง (นามสมมติ) สัญชาติไทย อายุ 6 เดือน 22 วัน ได้มาขอรับการตรวจอนุญาตเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยไปยังเมือง

เฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U8146 โดยได้ยื่นเอกสารประกอบการนำพาเด็กชายเก่ง ซึ่งเกิดในประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย ตม.ขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยอ้างว่า นางสาวบี (นามสมมติ)  ผู้เป็นมารดา สัญชาติไทย เดินทางมาส่งยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ ฝ่าย ตม.ขาออกฯ ผู้ตรวจสงสัยในเอกสารประกอบการเดินทางในส่วนของใบสูติบัตร ในรายละเอียดที่ปรากฏตามใบสูติบัตร ซึ่งระบุว่า นางสาว บี เป็นมารดา และ ผู้ถูกจับกุม สัญชาติจีน เป็นบิดา เมื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย ตม.ขาออกฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบสูติบัตรดังกล่าว โดยสแกนข้อมูลจาก QR Code บนใบสูติบัตร ปรากฏข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชนของเด็กชายเก่งที่แสดงในใบสูติบัตรจริง ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบตามหลักการตรวจสอบใบสูติบัตรเบื้องต้น ขณะเดียวกันได้ประสานมายัง กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในการร่วมตรวจสอบผู้โดยสารรายนี้ โดยเจ้าหน้าที่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบหมายเลขประจำตัวประชาชนของเด็กชายเก่งจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่เชี่อมต่อกับระบบ POLIS ผลการตรวจสอบพบว่า เด็กชายเก่งมีมารดาคือ นางสาวบี ส่วนบิดาไม่ใช่ผู้ถูกจับกุม แต่กลับเป็นนายซี (นามสมมติ) สัญชาติไทย ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับใบสูติบัตรที่ผู้ถูกจับกุมนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จึงได้ดำเนินการจับกุมส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

รายที่ 2 ผู้ถูกจับกุมเป็นชาย สัญชาติจีน อายุประมาณ 58 ปี พร้อมด้วยเด็กชายเยี่ยม (นามสมมติ) สัญชาติไทย อายุ 1 ปี 6 วัน ได้มาขอรับการตรวจอนุญาตเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อเดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU542 โดยผู้ถูกจับกุมได้ยื่นเอกสารประกอบการนำพาเด็กชายเยี่ยม ซึ่งเกิดในประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจอนุญาตสงสัยเอกสารประกอบในส่วนของใบสูติบัตรของเด็กชายเยี่ยม ที่ระบุว่ามีมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีผู้ถูกจับกุม สัญชาติจีนเป็นบิดา เมื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย ตม.ขาออกฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบสูติบัตรดังกล่าว โดยสแกนข้อมูลจาก QR Code บนใบสูติบัตร ปรากฏข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชนของเด็กชายเก่งที่แสดงในใบสูติบัตรจริง ขณะเดียวกันได้ประสานมายัง กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในการร่วมตรวจสอบผู้โดยสารรายนี้ โดยเจ้าหน้าที่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จึงได้ดำเนินการตรวจสอบหมายเลขประจำตัวประชาชน ของเด็กชายเยี่ยม จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่เชี่อมต่อกับระบบ POLIS ผลการตรวจสอบ พบว่า เด็กชายเยี่ยม มีมารดาและบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยบิดาไม่ใช่ผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใด จึงได้ดำเนินการจับกุมส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผวจ.จันทบุรี สั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มกลุ่มแรงงานแคมป์จากกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด

หวั่นแอบหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวยังพร้อมรับนักท่องเที่ยวตามปกติ ที่บริเวณหน้าวัดนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ที่เป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอแกลงจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอนายายอาม พันตำรวจเอกพลภัทร ธรรมะสนอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนายายอาม บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตม.ฝ่ายปกครอง จัดหางานจังหวัด โรงพยาบาล ท้องถิ่น ท้องที่ และ อสม.ร่วมคัดกรองด่านจุดสกัดในพื้นที่ก่อนเข้าจังหวัดจันทบุรี หลังนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอนายอาม อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอสอยดาว บูรณาการตั้งด่านสกัดเข้มเพื่อตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานคนไทย ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) เพื่อป้องกันสกัดกั้นกลุ่มแรงงานที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร /นครปฐม /ปทุมธานี /สมุทรปราการ/ นนทบุรี / สมุทรสาคร /ปัตตานี /สงขลา/ ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อชะลอการเดินทางและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ Covid-19

โดยจังหวัดจันทบุรี มีการตั้งด่านสกัดทั้งหมด 5 จุด ที่อำเภอนายายอาม 2 จุด อำเภอแก่งหางแมว 1 จุดและอำเภอสอยดาว 2 จุด โดยบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง เน้นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเข้มงวด พร้อมสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เฝ้าระวัง และป้องกันโรคในทุกอำเภอ หมู่บ้าน ออกสำรวจข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และให้ความรู้ในการแยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นทั้งในที่พักจนครบ 14 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด ซึ่งการตั้งด่านตรวจสกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ใช้เส้นทางทั้งนี้ยังมีการเรียกตรวจรถขนส่งโดยสารสาธารณะจากกรุงเทพมหานครแต่ยังไม่พบว่ามีแรงต่างด้าวและคนไทยในพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในจังหวัดจันทบุรีแต่อย่างใด ส่วนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปยังสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมให้บริการ ยกเว้นอุทยานแห่งชาติ น้ำตกพลิ้ว น้ำตกกระทิง น้ำตกเขาสอยดาวที่ปิดให้บริการชั่วคราว


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี

นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

สตูล ตชด.436 จับรถกระบะรั้วที่ใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซุกยาบ้า 60,000 เม็ด

วันนี้ 28 มิถุนายน 2564 ที่กองร้อย ตชด.436 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย ตชด.436 มอบหมายให้ ร.ต.อ.พรเทพ หมื่นแกล้ว,ร.ต.อ.ปริวรรต หมาดราและเจ้าหน้าที่ตชด.436 สกัดรถยนต์ต้องสงสัยขาวิ่งเข้าตัวเมืองสตูลโดยร่วมกับชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดสตูล,ตำรวจน้ำสตูล,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 หมวดปืนเล็กที่ 3 ร้อยร. 5021

หลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า มีรถกระบะต้องสงสัยไม่ทราบยี่ห้อและแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะเป็นรถรั้วที่ใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร คาดว่าน่าจะนำยาเสพติดยาบ้ามาส่งให้กับกลุ่มผู้ค้าในจังหวัดสตูล โดยอำพรางมากับตะกร้าผลไม้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ตั้งด่านตรวจ-จุดสกัดทุ่งนุ้ยต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ตั้งแต่เวลาประมาณ 03.00 น. จนกระทั่งเวลาประมาณ 04.30 น. ได้มีรถกระบะสีขาวยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็ค แผ่นป้ายทะเบียน 1 ฒณ 3099 กทม. ลักษณะมีรั้วและตะกร้าผลไม้ตรงตามที่สายข่าวแจ้ง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ส่งสัญญาณให้รถกระบะคันกระบะคันดังกล่าวหยุดรถโดยมีชายจำนวน 1 คนเป็นคนขับ เมื่อชายคนดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงอาการมีพิรุธ หน้าซีด ตัวสั่น จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งได้แสดงบัตรเจ้าพนักงานปปส.ของ ร.ต.อ.พรเทพ หมื่นแกล้ว รอง ผบ.ร้อย ตชด.436

จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมควบคุมตัวไว้สอบถามชื่อ นายต่าย ทวีสุข ทราบชื่อสกุลจริงภายหลัง สัญชาติลาว จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เชิญตัวนายต่ายลงมาจากรถกระบะคันดังกล่าว เพื่อทำการตรวจค้นเบื้องต้นก่อนทำการตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เชิญตัวนายต่ายมายังกองร้อยตชด 436 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อนำมาตรวจค้นอย่างละเอียด พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าจำนวน 66 ก้อน แต่ละก้อนพันด้วยเทปกาวสีเหลืองทับตรา 999 (ห้าดาว) ภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 5 มัดประทับตรา 999 (ห้าดาว) ห่อด้วยกระดาษสีขาวรวมทั้งหมดจำนวน 30 มัด แต่ละมัดบรรจุยาจำนวน 2,000 เม็ด (รวมยาทั้งหมด 60,000 เม็ด) โดยบรรจุในกระสอบลายสีรุ้งห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวน 1 ใบ ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ตะกร้าผลไม้สีดำซึ่งวางปะปนกับตะกร้าผลไม้เปล่าบริเวณหลังรถกระบะ ซึ่งนายต่ายเป็นผู้ขับ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง สอบถามนายต่ายให้การยอมรับว่าของกลางยาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองจริง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาในที่เกิดเหตุว่ากระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกลางทั้งหมดส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสตูล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ภาพ/ข่าว  นิตยา แสงมณี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

วันต่อด้านยาเสพติดโลก ชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร จับกุมเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 34,000 เม็ด

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ของที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอ เมือง จ.ชุมพร นายนักรบ ณ ถลางได้ร่วมนายอภิญญา คนดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานยริหารปกครอง (ปลัดอวุโส) นายธีระวุฒิ นุชนงค์ ปลัดอำเภอเมืองชุมพร ฝ่ายความมั่นคง เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นายลิขิต กิจปกรณ์สันติ ปลัดอำเภอเมืองชุมพร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. นายกิตติศักดิ์ จีนไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สมาชิก อส.อ.เมืองชุมพรที่ 2 ได้ดำเนินการปราบปรามจับกุม ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพร

สืบเนื่องจากการจับกุม นายนราชัย หรือเก่ง พลดี พร้อมของกลางยาไอซ์ 3.03 กรัม ยาบ้า 3 เม็ด เหตุเกิดที่ห้องเช่าบ้านยังอยู่ ห้องที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 64 เวลาประมาณ 03.45 น. โดยบุคคลดังกล่าวได้ขยายผลได้จับกุม ผู้ค้ารายสำคัญ จับกุมนายจิรวัฒน์ หรือเป็ด แซ่ตัน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 64 เวลา 02.50 น. อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และว่าที่ ร.ต.หญิงเขมพร หรือกุ๊ก พรานเจริญ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 60,000 เม็ด จับกุมที่สายท่าแซะ-ปะทิว นำมาตรวจที่กองร้อย อส.อ.เมืองชุมพรที่ 2

จับกุมนายองอาจ หรือยอด แดงแก้ว วันที่ 26 มิ.ย.64 เวลา 06.30 น. อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และนายภูริภัทร หรือเนส แดงแก้ว อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 14,000 เม็ด เหตุเกิดบริเวณสวนยางพาราใกล้บ้านเลขที่ 93/5 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ภาพ/ข่าว  ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

ศรชล.จว.ชุมพร บูรณาการหน่วยงาน ตรวจจับผู้ลักลอบทำประมงผิดกฏหมาย

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.64 เวลา 11.00-18.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ./ผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ น.อ.กิตติ พงษ์ พุ่มสร้าง รองผอ.ศรชล.จังหวัดชุมพร และ ศปท.จว.ชพ. บูรณาการร่วมกับ นายพงศ์รันย์ รัตนพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง โดยมี นายนุรัตน์ ขาวสะอาด เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย นำเรือตรวจประมง 324 ออกตรวจพื้นที่ตามภารกิจ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงหอย บริเวณชายทะเล อ่าวทุ่งมะขาม อ่าวทุ่งคา และอ่าวสวี ว่ามีการลักลอบนำเครื่องทำการประมงผิดกฎหมายมาใช้ในบริเวณดังกล่าว

ในการนี้ได้ตรวจพบ ลอบพับ (ไอ้โง่) จำนวน 49 ลูก โดยลอบพับ ดังกล่าว เป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และพ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขาวอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ มีความผิดตามมาตรา 67 มีโทษตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงได้รื้อถอนและทำการยึดเครื่องมือประมงดังกล่าว และนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จว.ชุมพร พร้อมลอบพับ (ไอ้โง่) 49 ลูก ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และเก็บของกลางไว้ ณ ศปท.จว.ชพ. เพื่อทำการเผาทำลายต่อไป


ภาพ/ข่าว  สนง.ศรชล.ภาค 1 / นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

คนร้ายแอบเข้าขโมย ปูไข่ ปูเนื้อ และกั้งทะเล ของร้านขายอาหารในอำเภอขลุง จ.จันทบุรี 3 วันติดต่อกัน ภาพวงจรปิดจับไว้ได้ เหมือนถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์โควิด ตำรวจเร่งตามจับ

ที่ร้านขายอาหารทะเล ชื่อเดชา ปูคอนโด ตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 3 ต.ขลุง อ.ขลุง จันทบุรี ถูกคนร้ายแอบเข้ามาขโมยปูไข่และปูเนื้อไป ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับได้ และเจ้าของร้านนำมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยร้านค้า และประชาชนให้ช่วยกันระวัง

แต่คืนต่อมาคนร้ายรายเดิมกลับมาอีกครั้ง รวม 3 ครั้ง ครั้งแรกคืนวันที่ 26 มิถุนายน 64 ไม่สามารถบันทึกภาพได้ ส่วนภาพครั้งที่ 2 ไม่ได้เปิดไฟล์ภาพจึงมืดมองไม่ชัด ครั้งที่สองนี้คนร้ายได้ปูไข่กิโลกรัมละ 800 บาท ไปประมาณ 10 กิโลกรัม และภาพล่าสุดชัดเจนมาก เนื่องจากทางร้านได้เปิดไฟแสงสว่าง จึงจับภาพคนร้ายและพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน เป็นภาพเวลาประมาณตีหนึ่งเศษของคืนที่ผ่านมา ( 27 มิ.ย.64 )

ครั้งนี้คนร้ายมาพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน เมื่อมาถึงก็มุ่งหน้าไปที่คอนโดปูเหมือนที่เคยขโมยในครั้งก่อน แต่เปิดดูแล้วไม่มีปู เพราะเจ้าของร้านย้ายที่เก็บรักษา จึงหันไปเอากั้งแก้วที่เลี้ยงไว้ ได้ไปประมาณ 2 กิโลกรัม ราคากั้งแก้วตามท้องตลาดกิโลกรัมละ 1,100 บาท ในครั้งแรกทางร้านไม่คิดที่จะแจ้งความ แต่ครั้งนี้ทำซ้ำอีกติดต่อกันแถมเดินเย้ยกล้องวงจรปิดอีกด้วย ตนเองทนไม่ไหวต้องเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขลุง

หลังก่อเหตุ ยังไปก่อเหตุที่ร้านขายอาหารตามสั่งที่อยู่ติดกันอีกด้วยและได้ขโมยเงินสดไปได้จำนวนพันกว่าบาท จึงอยากให้เจ้าหน้าที่จับตัวขโมยรายนี้มาดำเนินคดี เพราะช่วงนี้รายได้ของร้านก็ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว ยังถูกขโมยมาซ้ำเติมอีก

ร้านเดชาปูคอนโด เปิดเป็นร้านขายอาหารทะเลสด รับซื้อปูจากชาวประมงพื้นบ้านและนำมาพักเลี้ยงปูเป็น ๆ ในกล่องพลาสติกสีน้ำเงินเรียงเป็นชั้น จึงเรียกว่าปูคอนโด และยังมีกั้งไซส์ใหญ่ ไว้รองรับลูกค้าที่จองโต๊ะมารับประทานที่ร้าน โดยทางร้านเปิดรับจองโต๊ะเพียงวันละ 10 โต๊ะ คือช่วงเที่ยง 5 โต๊ะและช่วงเย็นอีก 5 โต๊ะเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 รักษาระยะห่าง และดำเนินกิจการตามที่ ศบค.จังหวัดผ่อนปรนให้ เนื่องจากช่วงนี้ลูกค้าก็น้อยอยู่แล้วยังมาเจอกับขโมยเป็นการซ้ำเติมกันอีก อยากวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพราะอาจจะไปก่อเหตุแบบนี้กับชาวบ้านในละแวกนี้อีกแน่


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี

นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

อส.อำเภอเมือง ชุมพรที่ 2 ร่วมกันจับกุม ยาบ้าจำนวน 6,000 เม็ด

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ได้สั่งการให้นายธีระวุฒิ นุชนงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเมือง ชุมพรที่ 2 ได้ร่วมกันจับกุมนาย บุญยัง คงชีพ ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 12 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมียาเสพติดประเภทที่ 1 ยาบ้า จำนวน 3 มัดรวม 6000 เม็ด และมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวน 1 กระบอก ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย  ขณะขับรถนต์กระบะอีซูสุ สีเท่า หมายเลขทะเบียน บร 8665 ชุมพร บริเวณริมถนนสายเพชรเกษมขาล่องใต้ ปากซอยศรีเพชร ใกล้ทางเข้าท่าแซะรีสอร์ท ตำบลทรัพย์อนัน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ได้สอบถาม นายบุญยังฯ แจ้งว่าได้มีผู้ว่าจ้างให้มาบรรทุกของดังกล่าว โดยการสั่งซื้อยาเสพดังกล่าวมาจาก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และให้นำมาส่งให้สายสืบที่บริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ นายนายบุญยังฯ ทราบ โดยนายบุญยัง ฯ ทราบข้อกล่าวหาดีแล้ว

ฐานความผิด 1. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ผู้ถูกจับ ได้รับทราบข้อกล่าวหา และสิทธิข้างตันแล้ว ให้การับสารภาพตลอดข้อกล่าวทา จึงได้นำตัวผู้ถูกจับพร้อมด้วยของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


ภาพ/ข่าว  ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร

กอ.รมน.สตูล นำกำลังเข้าตรวจยึดป่าชายเลนคืน กว่า 14-0-88 ไร่

วันนี้ 25 มิถุนายน 2564 กอ.รมน.จังหวัด ส.ต.ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล สทช.7 , เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ต,เจ้าหน้าที่กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนธิกำลังเข้าปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” (ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 ท้องที่บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 9 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ 6-0-92 ไร่ และแปลงที่ 2 ท้องที่บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 9 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ 7-3-96 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 14-0-88 ไร่ โดยในการนี้ ได้มอบเรื่องราวให้นายจรงค์  คงระวะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรละงู เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ภาพ/ข่าว  นิตยา แสงมณี / ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

อำเภอแม่ลาน้อย บูรณาการกำลัง สภ.แม่ลาหลวง จับกุมผู้ต้องหาชาย ตัดตอนเครือข่ายรายย่อย พร้อมของกลางยาบ้า 83 เม็ด และฝิ่น

ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลาน้อย และ นายล้อมเดช ยาใจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารงานปกครอง มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ จันทิมา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ลาน้อยที่ 5 จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับ สภ.แม่ลาหลวง ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย ในพื้นที่ ตำบลขุนแม่ลา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เพื่อเป็นการตัดตอนเครือข่ายยาบ้าในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจากการตรวจค้น พบผู้ต้องหาชาย 1 ราย พร้อมด้วยของกลางยาบ้า 83 เม็ด, ฝิ่นดิบจำนวน 714.50 กรัม และ อุปกรณ์การเสพ ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาและนำตัวผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ลาหลวง เพื่อดำเนินคดีต่อไป


ภาพ/ข่าว  สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

"ครูใหญ่" นำม็อบคณะราษฎรขอนแก่น ปักหมุดสะท้อนแสงกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประกาศชวนคนอีสานร่วมร่าง รธน.ฉบับคนอีสาน ต้นแบบ รธน.ไทยที่มาจากประชาชน พร้อมระบุลิเกโรงใหญ่ที่ทุกพรรคกำลังทำ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมและวิจารณ์ได้อย่าหมกเม็ด

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. 2564 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่น. นายอรรถพล. บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ แกนนำกลุ่มราษฎรขอนแก่น พร้อมด้วยภาณุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ หรือ ไนซ์ ดาวดิน นำกลุ่มผู้ชุมนุมจากเครือข่ายต่าง ๆ ในชื่อกลุ่มคณะราษฎรขอนแก่น อาทิ กลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่น,กลุ่ม ภาคีเครือข่ายนักเรียน KKC , กลุ่มขอนแก่น พอกันที และกลุ่มดาวดิน ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมชุมนุมจากเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมชุมนุมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบจำนวนมาก

โดยการจัดกิจกรรมนอกจากจะมีการร่วมลงรายชื่อคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ยังคงมีการร่วมแสดงความคิดเห็นลงในป้ายผ้าตามการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย การจัดโรงทานของผู้ให้การสนับสนุน การแสดงละครเชิงสัญลักษณ์ แต่ที่ได้รับความสนใจที่สุดคือการที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้พร้อมใจร่วมกันปักหมุดคณะราษฎร์แบบสะท้อนแสงลงใจกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อแสดงจุดยืนตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชนและการปฎิรูปสถาบันกษัตริย์

นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ กล่าวว่า การชุมนุมวันนี้นอกจากจะเป็นการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการชุมนุมที่กรุงเทพฯแล้วมยังคงเป็นการประกาศความชัดเจนในการที่คนอีสานจะพร้อมใจร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับของคนอีสาน ที่จะเป็นต้นแบบและโมเดลที่แสดงให้เห็นถึงว่ารัฐธรรมนูญของคนอีสานนั้นคือรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนและเป็นของประชาชน โดยจากนี้ไปคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนด

"ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 13 ร่างที่พรรคการเมทองเสนอมานั้ยยอมรับว่าบางส่วนนั้นเป็นไปตามข้อเรียกร้องแต่ก็ไม่ทั้งหมด  ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ว่าอะไรบ้างที่เราเรียกร้องและมีการรับฟังเสียงประชาชนหรือไม่ ซึ่งในการโหวตของ สส.และ สว.ต่อร่างรัฐธรรมนูญที่ที่ประชุมกำลังพิจารณานั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นลิเกโรงใหญ่ ที่เหล่า สว. และ สส. ที่เป็นผู้ทรงเกียรตทั้งหลายกำลังต้มคนดูทั้งประเทศ"

นายอรรถพล กล่าวต่ออีกว่า เมื่อลิเกกำลังเล่น โดยมีประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ชม จะเล่นโรงเล็ก โรงใหญ่ผลการโหวตออกมาก็ชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้นคนดูก็จะวิจารณ์การเล่นลิเกละครโรงนี้ได้ทุกวัน


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top