'วิษณุ' แจงชัด!! อีก 10 เดือน สว.หมดอายุ  แค่อยู่รักษาการ ไม่สามารถเลือก นายกฯ ได้

(25 ก.ค. 66) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบคำถาม ถ้า สว. หมดอายุไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการคัดสรรอย่างไร ว่า ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าในระหว่างที่มีการคัดสรร สว.ชุดใหม่ สว. ชุดเก่าจะต้องรักษาการต่อไป แต่ไม่สามารถมีส่วนในการเลือกนายกฯ ได้ในช่วงรักษาการนี้ เพราะการเลือกนายกฯ เขาล็อกเอาไว้ 5 ปี พอครบ 5 ปีวันที่ 11 พ.ค.67 ก็หมดไป สว. ก็หมดไปด้วย สว. ที่อยู่เขาให้อยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่น ไม่ใช่หน้าที่ตามมาตรา 272 ไม่ใช่การเลือกนายกฯ

ส่วนการคัดสรร สว. ใหม่ จะใช้เวลาเท่าไหร่นั้น ตนไม่ทราบ เพราะต้องมีกฎหมายลูกในการคัดสรร สว. โดยคัดสรรเป็นอาชีพ ไม่ได้คัดสรรเป็นจังหวัด เรื่องนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นคนจัดการ หาก สว. ชุดนี้ใกล้หมดวาระ กกต. จะคิดวางไทม์ไลน์ต่อไป

เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะแก้ไขการคัดสรร สว. ให้มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า สว. ก็มาจากการเลือกตั้ง เพียงแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง เป็นการเลือกจากสาขาอาชีพเป็นกลุ่ม ๆ แล้วมาคัดสรร แต่หากจะแก้ไขใหม่จากนี้ก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก ใหญ่สุด ๆ ถึงขนาดอาจจะต้องทำประชามติ

ทั้งนี้ บทบัญญัติของการคัดสรร สว.ใหม่เขียนไว้อยู่หลายมาตรา ถ้าจะแก้ก็ต้องรื้อ แต่ตนคิดว่าไม่มีใครคิดทำอย่างนั้น นอกจากว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอยู่แล้ว อย่างนี้ก็แล้วไป