เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: รถไฟทางคู่ ‘จิระ - อุบลราชธานี’

เชื่อมอีสานใต้ด้วย รถไฟทางคู่ ‘จิระ - อุบลราชธานี’ พัฒนาการเดินทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต พี่น้องอีสานใต้