เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: รถไฟขนทุเรียนแช่เย็น ไทย-ลาว-จีน

มิติใหม่ ขนทุเรียนไทยไปจีน ด้วยตู้รถไฟติดแอร์ ถึงจุดหมายภายใน 5 วัน