เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน: สนามบินบึงกาฬ สนามบินแห่งใหม่ของไทย

‘สนามบินบึงกาฬ’ ถือเป็นอีกหนึ่งประตูบ้านของไทยที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สามารถรองรับนักท่องเที่ยวปีแรกกว่า 1.5 แสนคน พร้อมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ และการท่อเที่ยวอีกด้วย