‘กกต.’ รับเลือกตั้งล่วงหน้า นนทบุรี ‘กปน.’ ใส่รหัสหน้าซองผิด 100 ราย ยัน!! ไม่กระทบสิทธิ์ ขอให้มั่นใจ เลือกพรรคไหน ได้คะแนนถึงพรรคนั้น

(7 พ.ค. 66) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวกรณีพบปัญหาในการเลือกตั้งล่วงหน้า หลังเปิดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านมาแล้วกว่า 6 ชั่วโมง เหลือราวๆ 3 ชั่วโมง ก็จะปิดหีบ แต่เมื่อประมาณ 10 โมงกว่าๆ มีการตรวจพบหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรี พบว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มีการเขียนรหัสเขตเลือกตั้งที่หน้าซองสำหรับใส่บัตรเลือกตั้งผิด โดยเขียนของหน่วยเลือกตั้ง จากเขต 2 แต่เจ้าหน้าที่กรอกเป็นเขต 4 และกรอกรหัสไปรษณีย์แทนรหัสจังหวัด ซึ่งพบผิดพลาดประมาณ 100 คน เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบก็มีการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งใหม่

นอกจากนี้ยังพบว่ามีข้อถกเถียงของประชาชนในโลกโซเชียลมีเดีย จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า กรรมการประจำหน่วยกรอกรหัสจังหวัดผิด ไม่ตรงกับรหัสไปรษณีย์ที่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีภูมิลำเนาอยู่ เรื่องนี้ขอชี้แจงว่า รหัสที่กรรมการประจำหน่วยจะกรอก รหัส 2 ตัวแรกคือ รหัสจังหวัด ส่วน 3 ตัวหลังคือรหัสเขตเลือกตั้ง ซึ่งรหัสเขตเลือกตั้ง จะเป็นไปตัวเลขคนละตัวกับรหัสไปรษณีย์ เช่น จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 2 ตัวแรกคือ 12 แต่รหัสเขตเลือกตั้ง 2 ตัวแรก คือ 11

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบหลังเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง มีผู้ใช้สิทธิประมาณกว่า 100 คน เจ้าหน้าที่จึงทำการเปลี่ยนหีบบัตร ซึ่งหลังปิดหีบแล้ว จะมีการคัดแยก โดยเจ้าหน้าที่ กปน.และไปรษณีย์ ภาพรวมการจ่าหน้าซองของบัตรไม่กระทบการใช้สิทธิ์ ผู้มีสิทธิลงคะแนนให้พรรคการเมืองไหน ก็จะได้คะแนนตามที่ลงอย่างนั้น ยืนยันว่าสามารถส่งบัตรได้ตรงตามเขตแน่นอน”

นายแสวง กล่าวว่า เหตุที่เกิดขึ้นนี้ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของเรา แต่ทุกอย่างปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต แต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นความผิดพลาดโดยสุจริตหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้ จำไม่เกิดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.นี้ เพราะการเลือกตั้งวันนั้น เป็นการเลือกตั้งตามหน่วย ไม่มีการใส่ซองส่งไปรษณีย์แล้ว


ที่มา : https://www.thaipost.net/hi-light/373480/