นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียเตรียม ‘ปลูกพืชบนดวงจันทร์’ ภายในปี 2025 | THE STATES TIMES Y WORLD EP.38

ออสเตรเลียเตรียมทดลอง ปลูกพืชบนดวงจันทร์ภายในปี 2025

.

ติดตามได้ใน THE STATES TIMES Y World