ยกระดับการเดินทางในคลองแสนแสบด้วย ‘เรือโดยสารไฟฟ้า’ เมื่อ EA ส่ง MMR เซ็นเอ็มโอยู ‘บ.ครอบครัวขนส่ง’ ลุยพัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ‘คลองแสนแสบ’

ภาพน้ำคลองดำ เน่าเหม็น จากคราบเขม่าควันของน้ำมันเรือในคลองแสนแสบคลองสายประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคน จะเปลี่ยนไปในไม่ช้า เมื่อตอนนี้การรุดหน้าของการยกระดับขนส่งมวลชนไฟฟ้า ทั้งรถ-ราง-เรือ ในเมืองไทยให้สะดวกสบาย มีความชัดเจนมากถึงมากที่สุด

ล่าสุด EA หรือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ได้ส่ง บริษัทย่อย ‘ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช’ (MMR) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางคลองแสนแสบ ในโครงการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าคลองแสนแสบ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษา-พัฒนาออกแบบเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าคลองแสนแสบ ให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริง และเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนเรือน้ำมันให้เป็นเรือไฟฟ้าต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2565 ถือเป็นวันสำคัญแห่งการริเริ่มเป้าหมายใหญ่แห่งน่านน้ำที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน โดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA เปิดเผยว่า บริษัทไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด หรือ MMR ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด โดยมี นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม

สำหรับ MMR มีวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในขณะที่ บริษัทครอบครัวขนส่ง (2002) เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าในการประกอบธุรกิจเดินเรือโดยสารประจำทางให้บริการผู้โดยสารในคลองแสนแสบ เส้นทางทางน้ำ ตั้งแต่วัดศรีบุญเรือง ผ่านท่าเรือประตูน้ำ จนถึงท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดยมีประสบการณ์การเดินเรือในคลองแสนแสบมาเป็นระยะเวลายาวนาน

การร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับการเดินทางในคลองแสนแสบ เพื่อศึกษาและพัฒนา ออกแบบ ระบบควบคุมและขับเคลื่อนเรือโดยสารด้วยพลังงานไฟฟ้า ระบบจัดการพลังงานแบตเตอรี่บนเรือ ระบบพลังงานไฮบริด เพื่อใช้เป็นระบบสำรองพลังงานในการชาร์จแบตเตอรี่ รวมไปถึงระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ในเรือ และสถานีชาร์จแบตเตอรี่บนฝั่ง ให้สามารถใช้งานในสภาวะการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับเปลี่ยนเรือลำอื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นเรือพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการ รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการยกระดับพัฒนาธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นการต่อยอดจากผลสำเร็จของการพัฒนาร่วมกันในอนาคต

“การที่ MMR และครอบครัวขนส่ง มีความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าคลองแสนแสบจะทำให้เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ได้จริง มีคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเรือโดยสารอื่นๆ ได้อีกในอนาคต ช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทและร่วมฟื้นอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศต่อไป” นายสมโภชน์กล่าว


👍 อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับ Art Of Energy เพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/tag/artofenergy