Click on Clear THE TOPIC EP.3/3 จับประเด็น เน้นความรู้ ตอน ก้าวแรกของงานการเมือง กับบทบาทผู้อำนวยการพรรคกล้า ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม  

Click on Clear THE TOPIC EP.3/3 จับประเด็น เน้นความรู้ ตอน ก้าวแรกของงานการเมือง กับบทบาทผู้อำนวยการพรรคกล้า ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม  

ระบบงานอาสาสมัครจากสภากาชาดไทย ต่อยอดองค์ความรู้การทำงานเพื่อสังคมให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

พบกับ ผศ.ดร เอราวัณ ทับพลี ผู้อำนวยการและเหรัญญิกพรรคกล้า

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


โปรเด็ด! ถึง 31 ก.ค. นี้ Ford Ranger, MG ZS, Mazda 2 และ Nissan อัลเมร่า ทักไลน์ @THESHOPSTIMES 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9