Tuesday, 16 July 2024
ClickonClearTHETOPIC

Click on Clear THE TOPIC จับประเด็นเน้นความรู้ EP.1/2 ตอน การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ คือการต่อสู้ทั้งชีวิต

การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ คือการต่อสู้ทั้งชีวิต

พบกับ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES
.

.

Click on Clear THE TOPIC จับประเด็นเน้นความรู้ EP.1/1 ตอน สังคมไทยบ่มเพาะอคติทางเพศ

สังคมไทยบ่มเพาะอคติทางเพศ

พบกับ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES

.

.

Click on Clear THE TOPIC จับประเด็นเน้นความรู้ EP.1/3 ตอน ต้นทุนทางเพศของคนเรา ไม่เท่ากัน

ต้นทุนทางเพศของคนเรา ไม่เท่ากัน

พบกับ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES

.

.
 

Click on Clear THE TOPIC จับประเด็น เน้นความรู้ EP.1/4 ตอนเวทีนางงามกับความงามที่หมดยุคภาพสะท้อนวัตถุทางเพศ

เวทีนางงามกับความงามที่หมดยุคภาพสะท้อนวัตถุทางเพศ

ภาพจำของเวทีนางงามกับการเป็นวัตถุทางเพศหมดไปแล้ว แต่กลายเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งทำให้การพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องสากลอย่างที่ควรจะเป็น

พบกับ ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES

.

.

Click on Clear THE TOPIC จับประเด็น เน้นความรู้ EP.2/1 ตอน หยุดผลักดันผู้ลี้ภัย คนทุกคนควรได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม

หยุดผลักดันผู้ลี้ภัย คนทุกคนควรได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรม

หลักมนุษยธรรม คือ หลักสากลที่จะต้องช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ในยามหนีตายจากภาวะสงคราม แต่รัฐบาลไทยกลับผลักดันให้ผู้ลี้ภัยจากเมียนมาร์กลับประเทศ จิตใจทำด้วยอะไร ?

พบกับ มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES

.

.

Click on Clear THE TOPIC EP.2/2 | ตอน บรรยากาศการเมืองปัจจุบัน สะท้อนความถดถอยของประชาธิปไตย

บรรยากาศการเมืองปัจจุบัน สะท้อนความถดถอยของประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด คือ รัฐธรรมนูญปี 2540 แต่แม้ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในยุคสมัยรัฐธรรมนูญฉบับถอยหลังเข้าคลอง ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องชนเผ่าให้ดีที่สุด 

พบกับ มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES

.

.

Click on Clear THE TOPIC จับประเด็น เน้นความรู้ EP.2/3 ตอน ประวัติศาสตร์ชาตินิยม คือ การแบ่งแยกคนชาติพันธุ์ออกจากความเป็นคนไทย 

Click on Clear THE TOPIC จับประเด็น เน้นความรู้ EP.2/3 ตอน ประวัติศาสตร์ชาตินิยม คือ การแบ่งแยกคนชาติพันธุ์ออกจากความเป็นคนไทย 

การไม่ยอมรับว่าสังคมไทยเป็นพหุทางวัฒนธรรม ทำให้คนชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ถูกแบ่งแยกออกไปโดยปริยาย แล้วคนเหล่านั้นมักจะถูกละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

พบกับ มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES
.

.


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

Click on Clear THE TOPIC EP.2/4 จับประเด็น เน้นความรู้ ตอน ปัญหาที่ดิน คือ รากฐานของความเหลื่อมล้ำ

Click on Clear THE TOPIC EP.2/4 จับประเด็น เน้นความรู้ ตอน ปัญหาที่ดิน คือ รากฐานของความเหลื่อมล้ำ

ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินในมือคนมีอันจะกิน ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน การกระจายอำนาจและวางแผนแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างจริงจังเท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ ซึ่งปัญหาที่ดิน คือ รากเหง้าของปัญหาความเหลื่อมล้ำ

พบกับ มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา Host & Content Creator THE STATES TIMES

.

.

Click on Clear THE TOPIC EP.3/1 จับประเด็น เน้นความรู้ ตอน เริ่มทำกิจกรรมอาสาสมัครตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน เพราะต้องการรับและส่งต่อพลังแห่งการให้

Click on Clear THE TOPIC EP.3/1 จับประเด็น เน้นความรู้ ตอน เริ่มทำกิจกรรมอาสาสมัครตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน เพราะต้องการรับและส่งต่อพลังแห่งการให้

จุดเริ่มต้นจากการเป็นลูกคนเดียว ต้องการหาเพื่อนจากการทำกิจกรรมอาสาสมัคร จนค้นพบคุณค่าของการตัวเอง จนถึงวันนี้อุทิศตัวเองเพื่องานอาสาสมัครมามากกว่า 20 ปีแล้ว 

พบกับ ผศ.ดร เอราวัณ ทับพลี ผู้อำนวยการและเหรัญญิกพรรคกล้า 

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


โปรเด็ด! เทหมดตัว มาสด้า 2 และ นิสสันอัลเมร่า ทักเลย! ตอบไว! แอดเลย @TheShopsTimes 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9

Click on Clear THE TOPIC EP.3/2 จับประเด็น เน้นความรู้ ตอน สภากาชาดไทยให้โอกาสต่อยอดงานอาสาสมัครในระดับสากล

Click on Clear THE TOPIC EP.3/2 จับประเด็น เน้นความรู้ ตอน สภากาชาดไทยให้โอกาสต่อยอดงานอาสาสมัครในระดับสากล 

ระบบงานอาสาสมัครจากสภากาชาดไทย ต่อยอดองค์ความรู้การทำงานเพื่อสังคมให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

พบกับ ผศ.ดร เอราวัณ ทับพลี วิทยากรด้านการพัฒนาสังคม

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES

.

.


โปรเด็ด! ถึง 15 ก.ค. นี้ Ford Ranger, MG ZS, Mazda 2 และ Nissan อัลเมร่า ทักไลน์ @THESHOPSTIMES 
คลิก????https://lin.ee/vfTXud9


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top