Friday, 24 May 2024
Special News Team

‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ ฟันเฟืองสำคัญ ขับเคลื่อน ‘Metaverse’ โลกสุดล้ำแห่งอนาคต!! | LOCK LENS GURU EP.56

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ ‘กูรู’ ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์’ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้าน ปรัชญาการเมือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

???? ช่องทางรับชม LIVE 
YouTube : THE STATES TIMES

ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/post/2021102306

เผยไต๋ โครงการยักษ์! เมื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม สำคัญกว่าส่วนรวม!! ตอนที่ 2 | LOCK LENS GURU EP.55

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ ‘กูรู’ ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี’ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

จุดยืน ‘สื่อไทย’!! เสรีภาพเลือกข้าง หรือ สื่อที่ปิดปาก? | LOCK LENS GURU EP.53

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ 'กูรู' ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘ครูแพท แสงธรรม’ นักวิชาการอิสระ ด้าน Communication facilitator

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/post/2021103007

‘ธุรกิจบันเทิง’ เหยื่อโควิด กับความหวัง...หลังเปิดประเทศ | LOCK LENS GURU EP.52

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ 'กูรู' ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘พิม ยศวดี เปรมเจริญ’ The Voice Thailand 2019 

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

จริง หรือ มั่ว ? ฝังเข็มลดน้ำหนัก!! | LOCK LENS GURU EP.51

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ ‘กูรู’ ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘แองจี้ ธนธร ศิระพัฒน์’ นักศึกษาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัย Shanghai University of Traditional Chinese Medicine

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

เจ็บ...ไม่จบ!! Long Covid แผลเป็นแห่งโควิด กับ ชีวิตที่ยากจะเหมือนเดิม | LOCK LENS GURU EP.50

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ ‘กูรู’ ตัวจริง

???? พบกับ กูรู ‘กภ.คณิต คล้ายแจ้ง’ นักกายภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/post/2021100202

ถอดรหัส 'สิงคโปร์' ชาติอาเซียน 'ไร้โกง' | LOCK LENS GURU EP.49

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ ‘กูรู’ ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี’ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/post/2021092503

รถไฟมือสอง!! ‘เศษเหล็ก’จากแดนปลาดิบ หรือ ‘ของดีราคาถูก’ | LOCK LENS GURU EP.48

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ 'กูรู' ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘อาจารย์ศรัณย์  ดั่นสถิตย์’ 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

???? ช่องทางรับชม LIVE 
YouTube: THE STATES TIMES

ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/post/2021092502

กะเทาะ ‘ปัญหาเรียนออนไลน์’ วิกฤตการศึกษา ในยุคโควิด-19 | LOCK LENS GURU EP.47

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ ‘กูรู’ ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘ผศ.ดร.สุทัศน์ จันบัวลา’ 
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

???? ช่องทางรับชม LIVE 
YouTube: THE STATES TIMES

ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/post/2021091105

.

.

เจาะลึก! 'มาตรการชิงหล่าง' เชือด!! 'วงการมายา - ไอดอลจีน' หากซ่าส์เกินเหตุ!! | LOCK LENS GURU EP.46

LOCK LENS GURU รายการที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจ ไปกับ 'กูรู' ตัวจริง 

???? พบกับ กูรู ‘อาจารย์กิตติธัช ชัยประสิทธิ์’ 
นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

???? ดำเนินรายการโดย เจ THE STATES TIMES

ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/post/2021082808

.

.


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top