Friday, 19 July 2024
TopUniversity

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021 จัดอันดับโดย QS World University Rankings

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดย QS หรือ Quacquarelli Symonds ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกชั้นนำของโลกสำหรับภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ซึ่งครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021 มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ไปดูกัน!

1.) อันดับ 11 ของทั้งโลก National University of Singapore (NUS

2.) อันดับ 13 ของทั้งโลก Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

3.) อันดับ 15 ของทั้งโลก Tsinghua University

4.) อันดับ 22 ของทั้งโลก The University of Hong Kong

5.) อันดับ 23 ของทั้งโลก Peking University

6.) อันดับ 24 ของทั้งโลก The University of Tokyo

7.) อันดับ 27 ของทั้งโลก The Hong Kong University of Science and Technology

8.) อันดับ 34 ของทั้งโลก Fudan University

9.) อันดับ 37 ของทั้งโลก Seoul National University

10.) อันดับ 38 ของทั้งโลก Kyoto University


ขอบคุณที่มา : 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

https://www.sanook.com/campus/1402911/

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2021 จัดอันดับโดย QS World University Rankings

การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก โดย QS หรือ Quacquarelli Symonds ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกชั้นนำของโลกสำหรับภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ซึ่งครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ประจำปี 2021 มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ไปดูกัน!

1.) อันดับ 208 ของทั้งโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.) อันดับ 252 ของทั้งโลก มหาวิทยาลัยมหิดล

3.) อันดับ 561-570 ของทั้งโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.) อันดับ 601-650 ของทั้งโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.) อันดับ 801-1000 ของทั้งโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.) อันดับ 801-1000 ของทั้งโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.) อันดับ 801-1000 ของทั้งโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8.) อันดับ 801-1000 ของทั้งโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ขอบคุณที่มา :

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

https://www.sanook.com/campus/1402911/

สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "ของมันต้องรู้! : เส้นทางสู่อาชีพนักแปล และการใช้เทคโนโลยีในการแปล"

สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายเรื่อง "ของมันต้องรู้! : เส้นทางสู่อาชีพนักแปล และการใช้เทคโนโลยีในการแปล"

วิทยากร: คุณกิตติพล อัจฉริยากรชัย

-แอดมินเพจนี้เพื่อนักแปล

-ประสบการณ์แปล 20 ปี

-ที่ปรึกษาธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซและการตลาดออนไลน์

-ประสบการด้านการสอน คอลัมน์นิสต์และสคริปต์ไรเตอร์รายการโทรทัศน์

ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 9.30 น. -12.30 น.

ทาง Zoom

Meeting ID: 946 0176 8847

Passcode: 177963


ที่มา: https://www.facebook.com/154319364767701/posts/1560153224184301/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ตรวจสอบรายชื่อ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS1q.php

ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS64 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด

หากไม่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์ตามที่ ทปอ.กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในโครงการนั้น ๆ

(ดูรายละเอียดของการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 ได้ที่ https://student.mytcas.com)

โลกแห่งเทคโนโลยี ส่งให้ความรู้ด้านดิจิทัลมีความสำคัญอย่างมาก รวบรวม 9 คอร์สเรียนออนไลน์ด้านดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เปิดสอนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยาการข้อมูล (Data Science)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU014+2020/about

เป็นคอร์สกระบวนการของวิทยาการข้อมูล ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง คอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 45 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 15 ชั่วโมง)

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2020 – 30 กันยายน 2021

การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Fusion of modern technology)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU005+2018/about

คอร์สนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ และหลักการหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถอธิบายแนวทางในการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในงานประเภทต่างๆ และผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อใหม่ได้ รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อใหม่นำเสนอเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2021 – 5 มกราคม 2022

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Technology for Creative Learning)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU002+2018/about

คอร์สนี้จะเรียนรู้ถึงความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ และลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การออกแบบ การผลิต การใช้ การเก็บรักษา เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้และประเมินสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2021 – 4 มกราคม 2022

ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Embedded System and Internet of Things Technology)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU015+2019/about

คอร์สนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ในทฤษฎีและหลักการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของบอร์ด IoT ต่างๆ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยี IoT ในการแก้ปัญหาได้ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 30 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 20 ชั่วโมง)

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2021 – 8 มกราคม 2022

การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Creating Online Learning Resources)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU009+2018/about

คอร์สนี้จะเรียนรู้ถึงความหมาย ประเภทของทรัพยากรการเรียนรู้ ตัวอย่างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ การเตรียมสื่อประเภทต่าง ๆ สำหรับคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 – 10 ธันวาคม 2021

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล (Competency for teacher in digital age)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU006+2017/about

คอร์สนี้มุ่งเน้นพัฒนานิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2020 – 30 กันยายน 2021

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย (Use of technology for research development)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU010+2018/about

คอร์สนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย รูปแบบและประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบค้นและรวบรวมสารสนเทศสำหรับการกำหนดกรอบความคิด สารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังวิจัย สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเผยแพร่งานวิจัย การนำข้อมูลมาประมวลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสรุปทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก หรือ จัดกลุ่ม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศด้านการวิจัย ที่ช่วยให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 – 9 ธันวาคม 2021

การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Network Creating with Communication in Social Media)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU004+2018/about

คอร์สนี้จะเรียนรู้ถึงความหมายและองค์ประกอบของเครือข่าย ลักษณะของเครือข่าย การสร้างและการก่อเกิดเครือข่าย ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือข่าย ความหมายและองค์กรกอบของการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบเครือข่ายเบื้องต้น อิทธิพลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงวิธีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 – 9 ธันวาคม 2021

Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ (Online Classroom in the 21st century)

https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:SWU+SWU008+2017/about

คอร์สนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์ สามารถใช้งานห้องเรียนออนไลน์ได้และสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือในการใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ โดยคอร์สนี้มีจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้

โดยเปิดให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2020 – 9 ธันวาคม 2021

สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาคอร์สอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่ >>> https://lms.thaimooc.org/courses


ขอบคุณข้อมูลจาก

thaimooc.org

ขอบคุณที่มา

 https://www.eduzones.com/2021/02/21/9-course-digital-swu/?fbclid=IwAR3Co4c-l9LTnbUvqxWHgb2FDDHiEEb-gIIwnjXCdpZiDCSx-rP3aN_eGsI

โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เกรด 2.75 ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 17 มีนาคม 64 เรียนจบบรรจุครูทันที!

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการเพชรในตม คณะศึกมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเข้าศึกษาต่อวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (รหัสสขาวิชา 05005 รหัสกลุ่มสาขา 177) ตามโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2564 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่จัดสอบโดยสถบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครฯ ดังนี้

1. จำนวนนิสิตที่จะรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้

1.1 กอ.รมน.ภาค 1 รับจำนวน 8 คน

1.2 กอ.รมน.ภาค 2 รับจำนวน 10 คน

1.3 กอ.รมน.ภาค 3 รับจำนวน 8 คน

1.4 กอ.รมน.ภาค 4 รับจำนวน 19 คน (4 + 15)

หมายเหตุ : 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา

กับวิชาเอกใดเอกหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด ดังนี้

1.วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

2.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

3.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

4.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

5.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

6.วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

7.วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_news/5420210225042927.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม https://admission.swu.ac.th/admissions2/news_content.php?nid=151

อย่ารอช้า! วันศุกร์นี้มีคอร์สออนไลน์เรียนฟรีจาก Chula MOOC เปิดให้ลงทะเบียน กับคอร์ส ‘หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป’ สอนโดยอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มีใบประกาศมอบให้ด้วย!!

เนื้อหาที่จะได้เรียน

บทที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ

บทที่ 2 : ความหมายและลักษณะของกฎหมาย

บทที่ 3 : ที่มาของกฎหมาย

บทที่ 4 : ศักดิ์ของกฎหมาย

บทที่ 5 : ขอบเขตการใช้กฎหมาย

บทที่ 6 : การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย

บทที่ 7 : ประเภทของกฎหมาย

กำหนดการของคอร์ส

- เริ่มลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 (เวลา 9.00 น.)

- เริ่มเรียนได้วันที่ 6 มีนาคม 2564

- สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564

ข้อควรรู้เกี่ยวกับคอร์สนี้

- สอนโดย รศ.มานิตย์ จุมปา จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คอร์สนี้สามารถสมัครได้เรียนทุกคน ทั้งนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (จำกัดจำนวน 5,000 คน)

โปรดอ่าน! คำแนะนำการใช้งานจาก Chula MOOC

- เริ่มเข้าเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

- สำหรับการเข้าเรียน ให้กดที่ลิงก์รายวิชาด้านล่างและกดที่ปุ่ม "เข้าเรียน"

- ระบบจะเปิดให้เข้าเรียนตอน 6.00 น. เป็นต้นไป แต่ผู้เรียนจะเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ โดยจะมีสื่อพร้อมให้เรียนได้เลย

- ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

- อ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียน https://mooc.chula.ac.th/how-to

- สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ

- ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะได้รับใบประกาศฯ หรือใบ certificate

ตามไปศึกษาความรู้เรื่องหลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไปได้ที่ >> https://mooc.chula.ac.th/courses/46

หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร สามารถสอบถามหรือแจ้งเรื่องได้ที่เพจ CHULA MOOC


ขอบคุณที่มา: https://www.facebook.com/OneMoreCoursebyDekD/photos/a.107506870745169/274776460684875/

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดหลักสูตรน้องใหม่ หลักสูตรภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม รับสมัครรุ่นแรก TCAS64 รอบ 3 และ รอบ 4 นี้

หลักสูตรภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ (工业汉语专业)

Bachelor of Arts in Chinese for Industry

- หลักสูตรแรกของประเทศไทย

- นักศึกษาทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Beijing Language and Culture University มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ กรุงปักกิ่ง

- เปิดรับสมัครรุ่นแรก TCAS64 รอบ 3 และ รอบ 4

- ค่าเทอม 22,000 บาท ต่อเทอม

- ระยะเวลาการเรียน 4 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์ สจล. โทร. 02-329-8000 ต่อ 3760


ที่มา: https://www.facebook.com/104890389572255/posts/3946031312124791/

การประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักเศษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 (The 14th National Conference of Economists) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 มีนาคม 2564

หัวข้อ ‘นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน (Economists & Friends: Chances and Challenges under Uncertain Circumstances)’

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 9 สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันพิจารณาจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ขึ้นตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 9 สถาบัน

ซึ่งในปี พ.ศ.2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ เป็นครั้งที่ 14 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 นี้ โดยช่วง 10.00 - 10.30 น. จะเป็น TED TALK ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ โดย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพันธุ์ วุฒิสมาชิก 10.00 - 10.30 น. TED TALK ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับฟิสิกส์ โดย วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญธรรมชาตินครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และช่วง 11.00 - 11.30 น. สนทนาโต๊ะกลม ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับความบันเทิง โดย วิทยากร คุณณัฐ ศักดาทร นักร้อง/นักแสดง และคุณศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ศิลปิน/ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและนโยบาย คณะเศรษศาสตร์

ช่วงบ่าย 15.10 - 15.40 น. ชวนคุย “เศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: เศรษฐศาสตร์จะอยู่กับเพื่อนอย่างไร” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังได้ฟรี หรือติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : PR Econ Swu

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (Portfolio) ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (PCCMS-CRA) โดยความร่วมมือกับ UCL สหราชอาณาจักร (iBSc/MD Programme) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (Portfolio) จำนวน 7 คน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.pccms.ac.th/ucl2nd64/

สมัครเข้ารับการศึกษาได้ที่ : http://admission.pccms.ac.th/


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top