ส่อง ‘งบประมาณกระทรวง’ ปี 2567 กรอบวงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท

THE STATES TIMES ชวนส่อง!! งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท กระทรวงไหนได้รับงบมากและน้อยที่สุด มาดูกัน!!