‘ชลน่าน’ ลั่น!! ถึงยุคเปลี่ยน ‘ความเห็นต่าง’ เป็น ‘ความร่วมมือ’ พร้อมสามัคคี ‘ชมรมแพทย์ชนบท’ ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ

(11 ก.ย. 66) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบคำถามประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและชมรมแพทย์ชนบทในยุคของ นพ.ชลน่าน เนื่องจากชุดบริหารที่ผ่านมา มีความขัดแย้งกับชมรมแพทยชนบท แต่ในวันเข้ารับตำแหน่งของ นพ.ชลน่าน มีสมาชิกชมรมแพทย์ชนบทเข้ามาร่วมยินดีและ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มอบพระพุทธรูปให้กับ นพ.ชลน่าน ว่า ทิศทางการทำงานของ รมต. และผู้บริหารแต่ละชุดอาจมีแนวทางตามนโยบายต่างไป แต่สำหรับตนให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก เพราะกลไกการขับเคลื่อนงานนั้น บุคลากรมีความสำคัญมาก เราจะมาดูเชิงระบบในภาพใหญ่ จึงมีความคิดว่ากระทรวงฯ น่าจะมาบริหารจัดการเอง มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเอง มีกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ ตนก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้โดยการรวบรวมทุกภาคส่วนที่มีความปรารถนาต่อมิติสุขภาพของประชาชน

“ความเห็นต่างมีแน่นอน แต่เราจะแปลงความเห็นต่างนั้น มาเป็นความเห็นร่วม ทุกคนบอกผมว่าทุกคนมีความรักสมานสามัคคีกัน เป็นพี่เป็นน้องกัน พวกเรามองตา เมื่อช่างภาพบอกว่าคุณหมอมองกล้องหน่วย ทุกคนมองหมดเลย เพราะเราเป็นหมอในหัวใจของประชาชน มั่นใจว่าเราจะมีความรักสมัครสมานสามัคคี ขับเคลื่อนงานสุขภาพร่วมกัน” นพ.ชลน่าน กล่าว

เมื่อถามย้ำว่าในยุคของ นพ.ชลน่าน จะไม่เห็นภาพม็อบมาเรียกร้องที่กระทรวงฯ แล้วหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เราจะไม่ปิดกลั้นม็อบที่เป็นข้อเรียกร้องของประชาชนและบุคลากร ยิ่งเขามีความต้องการแต่เราตอบสนองความต้องการเขาไม่ได้ จึงมีการชุมนุมเรียกร้องตามระบบประชาธิปไตย