'อันฮุย' ขุดพบ 'เครื่องมือหิน' ช่วยขุดเจาะหาหยกในอดีต ทึ่ง!! เป็นเทคนิคการเจาะขั้นสูงสมัยเกือบ 6 พันปีก่อน

เหอเฝย, 10 ส.ค. (ซินหัว) — เครื่องมือหินที่ขุดพบจากแหล่งโบราณวัตถุหลิงเจียทาน เมืองหม่าอันซาน ในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน เผยเทคนิคการขุดเจาะขั้นสูงของจีนโบราณ โดยเชื่อว่าเคยถูกใช้เพื่อประดิษฐ์เครื่องหยก

เจี่ยเหล่ย ไกด์นำเที่ยวประจำแหล่งโบราณวัตถุฯ เผยว่าเครื่องมือหินดังกล่าวยาว 6.3 เซนติเมตร ทำมาจากหินกรวด มีชิ้นส่วนทรงเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน และยังพบร่องบนตัวเครื่องซึ่งเชื่อว่าใช้สำหรับรัดเชือกหรือสายคาดขณะทำเครื่องหยก

อนึ่ง แหล่งโบราณวัตถุหลิงเจียทาน เป็นที่ตั้งถิ่นฐานจากยุคหินใหม่ มีอายุราว 5,300-5,800 ปี ครอบคลุมพื้นที่ราว 1.6 ล้านตารางเมตร และมีชื่อเสียงจากเครื่องหยกที่ขุดพบในการขุดค้นหลายครั้งก่อน นับตั้งแต่มีการค้นพบสถานที่แห่งนี้ในปี 1985