สรุปตลาดหุ้น ประจำวันที่ 4 ส.ค. 66

📌สรุปตลาดหุ้น ประจำวันที่ 4 ส.ค. 66