เวลาเปลี่ยน การเมืองเปลี่ยน : สถานีรถไฟตราดโฉมใหม่

รัฐบาลทำให้ความเจริญแพร่ขยายออกไปจนสุดปลายตะวันออกของไทย เกิด ‘สถานีรถไฟตราดโฉมใหม่’ ที่รองรับนักท่องเที่ยว และใช้ขนส่งสินค้าและผลไม้ แถมยังเชื่อมต่อการเดินทางไปสู่เกาะช้าง เกาะกูด อีกด้วย