เปิด Timeline รัฐบาลใหม่ หลังจบเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566

เปิด Timeline รัฐบาลใหม่ หลังจบเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566 ในระยะเวลาอีก 60 วันข้างหน้า 

มีขั้นตอนอะไรบ้าง ไปดูกัน!!