‘จามา เน็ตเวิร์ค’ เผยผลการศึกษาของ ‘วัคซีนโควิด-19’ ชี้ ประสิทธิภาพต้าน ‘โอไมครอน’ ลดทันทีหลังฉีด 6 เดือน

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 66 สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผลการศึกษาใหม่ที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์จามา เน็ตเวิร์ค (JAMA Network) เมื่อวันพุธ (3 พ.ค. 66) ชี้ว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอนลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไป

การทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษา 40 ชิ้น คาดการณ์ว่าประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์โอไมครอน ทั้งการป่วยที่ได้รับการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการและการป่วยที่มีอาการ ต่ำกว่าร้อยละ 20 ภายใน 6 เดือนหลังจากฉีดวัคซีนชุดเบื้องต้น และเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ภายใน 9 เดือนหลังฉีดวัคซีนโดสกระตุ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์เดลตา การศึกษาพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนที่ลดลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดมากกว่า