เวลาเปลี่ยน เมืองไทยเปลี่ยน : ทางต่างระดับแยกบ้านจั่น เลี่ยงเมืองอุดรธานี

อีกหนึ่งโครงการใหญ่ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนในภาคอีสานของไทยก็คือ ‘ทางต่างระดับแยกบ้านจั่น เลี่ยงเมืองอุดรธานี’ ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน 

และพร้อมรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต