BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี-นวัตกรรมพลังงานสะอาด

เมื่อไม่นานมานี้ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รับรางวัลอันทรงเกียรติ BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023 ในสาขาผลิตภัณฑ์กลุ่มยานยนต์ ประเภทรถกระบะไฟฟ้า จากความสำเร็จของสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยม ในผลิตภัณฑ์ EV Mini Truck ‘MINE MT 30’ รถกระบะไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของไทย สามารถขับเคลื่อนได้ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร/การชาร์จ 1 ครั้ง ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที ด้วยเทคโนโลยี Ultra-fast Charge ได้ถูกออกแบบและผลิตโดยฝีมือคนไทย ภายใต้แนวคิด Respect Environment ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในภาคขนส่งเชิงพาณิชย์ ช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการใช้ EV ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของประเทศ

นอกจากนี้ผลงาน EV Mini Truck ‘MINE MT 30’ นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ครั้งแรกแห่งวงการยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่นำนวัตกรรมสร้างศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจใหม่ ที่จะยกระดับการขนส่งแบบไร้มลพิษ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้กับภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนรถกระบะเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถกระบะไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมของประเทศ

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิดแห่งปี 2566 Reforming for Tomorrow เพราะนวัตกรรมดี ๆ นำพามาซึ่งความก้าวหน้าของธุรกิจ พร้อมโอบรับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเต็มใจ เพื่อให้โลกในวันพรุ่งนี้ของเรา ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป เพื่อมอบรางวัลแห่งเกียรติยศอันเป็นเครื่องหมายแห่งควาสำเร็จในด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ มอบให้แด่องค์กรที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด