'คณะทันตฯ มข.' จัดกิจกรรมวันสุขภาพช่องปากโลก ระดม นศ.ให้ความรู้ดูแลช่องปากแก่ประชาชน

เมื่อเวลา 09.00 น. (20 มี.ค.66) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน World Oral Health Day ในฐานะการเป็นภาคีเครือข่าย ภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับประชาชนในทุกช่วงวัย มีการสอนแปรงฟันและการใช้เครื่องมือทำความสะอาดซอกฟัน การตรวจฟันฟรี และร่วมกิจกรรมตอบคำถามหลังชมนิทรรศการเพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึก รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากโดยมีส่วนลดพิเศษ ณ บริเวณโถงหน้า รพ.ทันตกรรม ชั้น 1

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า เนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีจะเป็นวันสุขภาพช่องปากโลก ซึ่งจะเป็นวันที่คณะทันตแพทยศาสตร์ทั่วโลก รณรงค์ให้ประชาชนดูสุขภาพช่องปาก ในประเทศไทย โดยทันตแพทยศาสตร์สมาคม ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ รณรงค์การดูแลสุขภาพช่องปาก โดยในประเทศไทย ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกแห่งในประเทศ จัดกิจกรรมทั้งวัน

พร้อมกันทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีแรกที่ทันตแพทยศาสตร์สมาคมได้จัดขึ้น โดยจุดประสงค์ของการมุ่งเน้นในมุมของการตรวจฟัน บางแห่งมีการตรวจรักษาบางอย่างฟรี ส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดนิทรรศการดูแลช่องปากครบวงจรตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา  มีการจัดให้มีมุมร่วมสนุก เล่นเกมส์เรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก โดยจัดให้มีรางวัลเป็นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์สูงถึง 1500 ppm. เข้ากันกับระบบการป้องกันฟันผุในปัจจุบันของประเทศไทย และมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากที่มีฟลูออไรด์สูงในราคาถูกเฉพาะในวันจัดงาน ส่วนของการตอบคำถามมีนักศึกษาให้ความรู้ประจำฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้สุขภาพช่องปากแบบองค์รวม  และงาน World Oral Health Day จะมีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี

นางสาวธารพร พิชญธาดา นักศึกษาชั้นปี 3 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าวันทันตสุขภาพโลก หรือวันดูแลช่องปากโลก คณะทันตแพทย์ทั่วประเทศก็จะมีกิจกรรมรณรงค์ แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกช่วงวัย วัยแม่และเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ แนะนำอย่างครบวงจร การดูแลช่องปากแปรงฟัน การดูแลโรคฟันผุ โรคปริทันต์ ฟันเทียม รากเทียม ภาวะที่พบได้ในช่องปากที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก เป็นการนำความรู้พื้นฐานมาใช้ให้เกิดประโนชน์ต่อสังคม ในรายวิชาที่พบกับคนไข้จริงๆ สามารถเข้าไปชมเพจเฟสบุ๊คคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยคลิปวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากด้วย