‘TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD’ จากงาน ‘THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023’

เมื่อไม่นานมานี้ นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัล Thailand Top Company Award 2023 ประเภทความเป็นเลิศ ‘TOP INNOVATIVE COMPANY AWARD’ จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับสุดยอดองค์กรธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมโดยฝีมือคนไทย อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาด สู่ระบบกักเก็บพลังงาน แบตเตอรรี่ลิเทียมไอออน อมิตา เทคโนโลยี และธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ MINE Mobility ด้วยกลยุทธ์ Ultra-Fast Charge Solution สู่การเป็นผู้นำระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (Ecosystem) อย่างครบวงจร อันเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยที่จะช่วยสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศไทยบนพื้นฐานความยั่งยืน

สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิดแห่งปี 2566 ‘The Resilience to Deglobalization’ ความยืดหยุ่นต่อการลดการพึ่งพาโลกาภิวัฒน์ เพื่อมอบรางวัลแห่งเกียรติยศอันเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติให้กับบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไป