6 ธุรกิจในอาเซียน ที่มีมูลค่าสูงสุด

พาส่อง!! 6 ธุรกิจในอาเซียนที่มีมูลค่าสูงสุด 

แต่จะมีบริษัทไหนบ้าง ไปดูกัน!!