ถึงเวลาหาคำตอบ 'พีระมิดการเมือง' และ 'ยุบสภา' คืออะไร ? : TIME TO KNOW EP.14

อะไรคือ 'พีระมิดการเมือง' มีความสำคัญอย่างไร ส่งผลต่อการเมืองไทยแค่ไหน
และจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดการยุบสภา ยุบสภาทำไม รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปรับชมกันได้เลย...

วันนี้ได้รับเกียรติจาก 'คุณณัฐนันท์ กัลยาศิริ' (ทนายบอน)
ทนายความหัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกฎหมายประชาธรรม

ดำเนินรายการโดย วสันต์ มนต์ประเสริฐ
Content Manager THE STATES TIMES

รับชม TIME TO KNOW ตอนอื่นๆ ได้ที่ : https://www.youtube.com/playlist?list=PL60bae1syuyLeCUW3J3YQWxrNs4ZAeXBp

🎥 ช่องทางรับชม
Facebook: THE STATES TIMES PODCAST
YouTube: THE STATES TIMES PODCAST
TikTok: THE STATES TIMES PODCAST

#THESTATESTIMESPodcast
#THESTATESTIMES
#TIMETOKNOW
#ประเทศไทย
#พีระมิดการเมือง
#ยุบสภา