ชวนต่างด้าวซื้อที่ดินในไทย กลยุทธ์ ‘ยิงปืนนัดเดียว’ ได้นก 2 ตัว

‘ต่างด้าวซื้อที่ดิน’ มาตรการเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง เป็นมาตรการกระตุ้นชั่วคราว ระยะ 5 ปี เพื่อจูงใจกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ มีความมั่งคั่งสูง และกลุ่มผู้มีทักษะสูง-ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านคน ให้มาเป็นผู้พำนักระยะยาวในประเทศไทย สามารถถือครองที่ดินได้ ไม่เกินคนละ 1 ไร่ เพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น 

ทั้งนี้ ก็มีเงื่อนไขด้วยว่าจะต้องนำเงินมาลงทุนในธุรกิจ หรือกิจการที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ถือเป็นการ ‘ยิงปืนนัดเดียว ได้นก 2 ตัว’ คือ 

(1) การยกระดับอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว โดย ‘สมองไหลเข้าไทย’ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ของไทย ด้วยการสอนงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างคน-สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในประเทศไทย 

(2) การใช้จ่าย-การลงทุน เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมหาศาล

อันที่จริง...ก็ไม่ใช่ไอเดียใหม่ที่พึ่งจะบรรเจิดหรอกนะ แต่เป็นการปรับปรุง ‘กฎหมายเก่า’ ที่ยังใช้อยู่มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งไม่เวิร์ก!! เพราะดูด ‘มันสมอง’ หรือกลุ่ม Talents มาได้แค่ 10 ราย ส่วนความหวังที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศก็ยิ่งห่างไกล ในขณะที่ทั่วโลกก็แข่งขัน ‘พลังดูด’ ลด-แลก-แจก-แถมกันคึกคัก ทั้งในสหรัฐฯ แคนาดา จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ก็ไม่มีเว้น 

ทางฟากพลเอกประยุทธ์ฯ ก็ต้องสู้และพร้อมแข่งขันในทุกสมรภูมิ โดยปัดฝุ่นและยกเครื่องกฎหมายเดิม เพื่อขจัดจุดอ่อน-เสริมจุดแข็ง ให้รอบคอบรัดกุม เช่น ป้องกันนอมินีและการกว้านซื้อที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งลดข้อกังวลและข้อสงสัยจากทุกฝ่ายในสังคมไทย พลเอกประยุทธ์ฯ จึงได้ให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำไปสู่การรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างเปิดกว้าง แล้วนำผลกลับมายังฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพิจารณา ว่าจะคิดอ่านดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อให้ได้ผล ‘ดีที่สุด’ ต่อชาติบ้านเมือง