8 ปี 'ลุงตู่' มุ่งมั่นภารกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต 'คนกรุงเทพ'

ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศ เกิดการพัฒนาทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งการปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐาน การปฎิรูปคุณภาพชีวิตในชุมชน 

ในส่วนของการพัฒนากรุงเทพมหานครก็เช่นกัน มีการพัฒนาและผลงานที่เป็นรูปธรรมและเอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวกทม. มากมายหลายโครงการ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น ต้องลองพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมกันดู...