‘ไทย’ อันดับ 1 ประเทศเป็นมิตรที่สุดในเอเชีย อันดับ 15 ของโลก

‘ประเทศไทย’ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ประเทศเป็นมิตรที่สุดในเอเชีย 

และครองอันดับที่ 15 ของโลก