ถอดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ‘เสี่ยโป้’ จำคุก 50 ปี แต่ติดจริงที่ 20 ปี

จากกรณีที่ศาลอาญาอ่านคำพิพากษา ตัดสินโทษจำคุก ‘เสี่ยโป้’ นั้น ศาลพิจารณาเเล้วเห็นว่า…

“นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 กระทง จำคุก 3เดือน ฐานเป็นเจ้ามือ จำนวน 3กระทง จำคุก 3เดือน ฐานช่วยประกาศโฆษณาชักชวน ให้เข้าเล่นพนัน จำนวน 14กระทง จำคุกกระทงละ 3 เดือน รวมจำคุก 48 เดือน และฐานฟอกเงิน จำนวน 25 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 50 ปี รวม 4ฐานความผิด เป็นจำคุก 50 ปี 48 เดือน แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้ว คงลงโทษได้ไม่เกินเพดานโทษจำคุก 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(2)”

ว่าแต่ หลายท่านคงจะสงสัยว่า เอาเข้าจริงสรุปแล้ว เสี่ยโป้ นั้น จะต้องติดคุกกี่ปีกันแน่?

คำตอบ ก็คือ 20 ปี 

โดยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 วางหลักไว้ว่า “เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนด ดังต่อไปนี้…

(1) สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี
(2) ยี่สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี
(3) ห้าสิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต”

ทั้งนี้ ความผิดฐานฟอกเงินนั้น ผู้กระทำความผิด ต้องระวางโทษ จําคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีโทษจำคุกอย่างสูง คือ 10 ปีพอดีเป๊ะ หรือก็คือ อัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี ฉะนั้นแล้วเมื่อศาลรวมฐานความผิดทั้งหมด จำคุก 50 ปี 48 เดือน จึงเข้าตามหลักเกณฑ์ อนุ 2 ของมาตรา 91 จะพิพากษาลงโทษได้ ไม่เกิน 20 ปี

เรื่อง : กันย์ ฉันทภิญญา Content Manager


อ้างอิง
คำพิพากษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 65 ที่ห้องพิจารณา 901 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก 
คดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์ หมายเลขดำ อ.981/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ4 เป็นโจทก์ฟ้องเสี่ยโป้ และพวก เป็นจำเลยที่ 1-21