เปิดกลยุทธ์ WICE ขนส่งข้ามแดนแบบครบวงจร ตั้งเป้า!! ขอเป็นโลจิสติกส์ชั้นนำแห่งเอเชียใน 3 ปี

(19 พ.ย. 65) นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำบริการโลจิกติกส์ครบวงจรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียภายในปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนระยะกลาง (ปี 2566-2568) มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันมากขึ้นระหว่างบริษัทย่อยทั้งหมด 9 แห่ง เพื่อขยายตลาดให้กับบริษัทในเครือ รองรับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น อาทิ ประเทศจีน และ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตเป็นอย่างมากทั้งการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ โดยมีแผนการขยายสำนักงานและบุคลากร อีกทั้งจุดเด่นของบริษัทในการใช้กลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ด้วยการบริหารการขนส่ง และบริการหลากหลาย อาทิ การให้บริการส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container) การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LTL : Less-Than-Truckload)

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนความร่วมมือกับพันธมิตร ที่จะเปิดสาขาใหม่ไปยังประเทศในทวีปเอเชียที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ ประเทศเวียดนาม ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากเป็นการขนส่งสินค้าและการขยายเส้นทางครอบคลุมทั่วภูมิภาคแล้ว ยังมีผลดีด้านการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัทอีกด้วย

ขณะที่แผนการเพิ่มบริการขนส่งสินค้าไปยังประเทศกลุ่มลูกค้าหลักประเทศสหรัฐฯ ท่ามกลางปัญหาด้านค่าระวางเรือที่ปรับตัวลดลง แต่บริษัทมีการบริหารต้นทุนค่าขนสงร่วมกับบริษัทในเครือเพื่อรักษาอัตรากำไร อีกทั้งปริมาณการขนส่งยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน คาดว่เมื่อค่าระวางเรือกลับมาอยู่ในระดับปกติ จะส่งผลปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากสินค้าประเภทกลุ่มชิ้นสวนยานยนต์, กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน บริษัทมีแผนการเพิ่มสัดส่วนการขนสงของสินค้าประเภทอาหารมากขึ้น

สำหรับบริการจัดการคลังสินค้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนโซลูชั่นส์แบบครบวงจร ทั้งงานคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า (Equipment) ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีแผนการขยายพื้นที่คลังสินค้าทั้งหมด 100,000 ตารางเมตร ภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงให้บริการจัดการคลังสินค้าแบบออนไซต์ (Onsite Warehouse Management) อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนความร่วมมืพันธมิตร จัดตั้งคลังสินค้าคู่กับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มสายการผลิตและต้องการลดค่าใช้จ่าย

ด้านบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border Service) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยังคงมีปริมาณการขนส่งที่ดี คาดว่าจะมีการดำเนินงานที่ดีขึ้นในปี 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากเส้นทางการขนส่งจะสามารถเปิดให้บริการตามปกติ และ ปริมาณสินค้ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริการดังกล่าวเป็นที่นิยม จากการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว จึงได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจึงเตรียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Fling) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ma) ช่วงเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อขยายศักยภาพรองรับการเติบโตในอนาคต

"บริษัทมองภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอนาคตว่ายังสามารถเติบโตได้ดี มีการปรับกลยุทธ์และเพิ่มการให้บริการ โดยประสานงานกับบริษัทในเครือมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสให้บริษัทในพันธมิตรเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจสร้างการเติบโตใหม่ๆได้อีกมากมาย ด้วยจุดแข็งของบริษัทที่มีบริการที่ครบครัน และ มีเส้นทางการขนส่งที่ครอบคลุม ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ไว้ไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปีรักษาอัตรากำไรสุทธิ 7% อีกทั้งมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโต ทำผลประกอบการนิวไฮเป็นปีที่ 3 ได้อย่างแน่นอน" นายชูเดช กล่าวเพิ่มเติม


เรื่อง : วายุ เอี่ยมรัมย์ Content Editor