ย้อนรอย 3 ทศวรรษ APEC ช่วยลด 'ความยากจน' ชาติสมาชิก | Summary Reporter EP.21

APEC 2022
การประชุมในไทย
ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก