'พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา' กับผลงานระดับโลก

ไม่น้อยหน้าใคร!!

8 ปี บนเวทีโลก ของ ‘พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา’ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับบทบาทผู้นำของไทย ที่ทบไหล่ผู้นำประเทศที่สำคัญมาแล้วทั่วโลก