ไทยดัน ‘เป้าหมายกรุงเทพฯ’ กลไกยกคุณภาพชีวิต 21 เขตเศรษฐกิจ | APEC Insight Part 7

ในการประชุม APEC 2022 ซึ่งประเทศไทยครั้งนี้เตรียมผลักดัน 'เป้าหมายกรุงเทพฯ' กลไกยกคุณภาพชีวิต 21 เขตเศรษฐกิจ หลังจากการประชุมออนไลน์มาหลายปี

.

THE STATES TIMES ‘Y World’ ตอน APEC Insight ชวนมาไขข้อสงสัยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย