APEC 2022 การประชุมครั้งนี้ เขาคุยเรื่องอะไรกัน ? | APEC Insight Part 2

การประชุม APEC มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อประชากรโลกถึง 40% เรื่องอะไรที่ 21 เขตเศรษฐกิจ เขาจะคุยกัน ?