เยอรมนียึดโรงกลั่นรัสเซีย อ้างจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สาเหตุเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชาติ | NEWS GEN TIMES EP.69

✨ เยอรมนียึดโรงกลั่นรัสเซีย อ้างจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สาเหตุเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชาติ

✨ ฮังการีไม่เป็นประชาธิปไตย หลังสภาสหภาพยุโรปโหวตเสียงข้างมาก รับรองมติว่าฮังการีไม่เป็นประชาธิปไตย ด้านผู้นำฮังการีชี้เป็นเรื่องตลก ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นการจัดการประเทศที่มีสัมพันธ์กับรัสเซีย

✨ สายลับจีนใน Twitter!! เมื่อทวิตเตอร์เจอฝ่ายการเมืองในสหรัฐ
ใช้ข้ออ้างเรื่องความมั่นคงเข้ามาควบคุม

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง