นราธิวาส - ผบ.ฉก.ทหารพราน 45 ร่วมใจชาวบ้าน "ลงแขกเกี่ยวข้าว" อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตพื้นบ้าน สร้างสัมพันธ์มิตรภาพพื้นที่แดนใต้

พันเอกทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45 นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานทั้งชายและทหารพรานหญิง นายรพี มามะ ผู้ช่วยกองเลขานุการประสานระดับพื้นที่ คณะที่ 3 ฝ่ายปกครอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำบลสะโลว์ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  อสม.บ้านสะโลว์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านนิบง และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเกี้ยวข้าวสามัคคี ณ.ทุ่งนาชาวบ้าน บ้านนิบง ม.3 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

น.ส.มาริสา อับดุลเลาะห์ รักษาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสะโลว์ ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ กล่าวว่า วันนี้ได้พา อาสาสมัครตำบล หรือ อสม.ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ และทหารพราน มาร่วมช่วยกันเกี่ยวข้าว ซึ่งนับเป็นประเพณีคนพื้นที่ และคนไทยอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในสภาพปัจจุบัน มีในแถบภาคใต้ และอีสานส่วนใหญ่ จะเป็นผู้มีน้ำใจไมตรี และในการทำกิจการ งานใดๆ ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะทุกคนต่างมีน้ำใจให้กันและกัน ช่วยงานกันคนละมือละไม้ใช้เวลาไม่นานงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้สมปรารถนา

การทำงานแบบนี้ เรียกว่า “ลงแขก” การลงแขก  คือการบอกกล่าว ขอแรงบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย หรือมิตรชาวบ้านในพื้นที่ ให้มาช่วยทำงานนั่นเอง งานที่จะลงแขกกันนั้นอาจจะเป็นงานส่วนรวมหรืองานส่วนตัวก็ได้ สำหรับงานส่วนตัวนั้นส่วนมากมักจะเป็นงานใหญ่สุดกำลังคนในครอบครัวจะทำได้ หรืออาจจะเป็นงานหนักแต่จำเป็นต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียว จึงต้องบอกกล่าวให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือเพื่อให้งานเสร็จสิ้นไปงานที่มักลงแขก อาทิ การลงแขกทำนา ซึ่งมีการลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกตีข้าว (นวดข้าว)  เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในหมู่บ้านอีกด้วย เอาไว้เลี้ยงเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาช่วยลงแขกดำนา....

พันเอกทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45 เปิดเผยว่า การลงแขกเป็นสิ่งที่ ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อสร้างความเป็นส่วนรวม ทำให้ปัจเจก และชุมชน สามารถจัดการความเป็นส่วนรวมมิติต่างๆด้วยกันได้ ทั้งสภาพแวดล้อม การผลิต การสร้างสังคม ช่วยเหลือเอื้ออาทร สร้างมิตรภาพ  ตลอดจนเป็นแหล่งประสบการณ์ ให้การเรียนรู้และสร้างสมภูมิปัญญาไปด้วย เมื่อลงแขกเสร็จ ก็มักจะเวียนกันไปช่วยลงแขกในแปลงนาอื่นของเพื่อนบ้าน จนสิ้นสุดของฤดูการทำนาในช่วงนั้นๆ  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้าน ที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณีต่อกันมา
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส